Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

24. januára 2012

Penta tvrdí, že Slovensko neprišlo ani o jednu korunuInvestičná skupina Penta tvrdí, že Slovenská republika neprišla ani o jednu korunu, ani o jediné euro pri 12 transakciách, v ktorých podľa známeho spisu Gorila mala údajne skupina finančné záujmy ...Zdieľať
tajne BRATISLAVA 24. januára  - Investičná skupina Penta tvrdí, že Slovenská republika neprišla ani o jednu korunu, ani o jediné euro pri 12 transakciách, v ktorých podľa známeho spisu Gorila mala údajne skupina finančné záujmy a presadzovala ich korupčnými metódami.


"Verejne vyhlasujeme, že v uvedených transakciách nebola Slovenská republika pripravená ani o jedno euro a ani o jednu korunu. Z týchto 12 transakcií Penta mala investičný záujem len v šiestich," uviedla skupina Penta Investments Limited v stanovisku, ktoré poskytol jej hovorca Martin Danko.

Ako dodal, vo všetkých úspešných privatizačných tendroch, na ktorých sa v svojej histórii zúčastnili, uspeli predložením najlepšej ceny, resp. najvýhodnejších podmienok. Minister vnútra Daniel Lipšic v súvislosti s kauzou Gorila uviedol, že „je tu vážne podozrenie, že mnohé rozhodnutia v rámci privatizácie alebo verejných súťaží, tendrov, neboli ovplyvňované záujmom verejnosti, spoločnosti, ale konkrétnych finančných skupín, akoby časť politickej a ekonomickej elity sa podieľala na obrovskej miere korupcie.

A to samozrejme súvisí s tým, ako tá krajina funguje, s charakterom krajiny, ale aj s tým, že potom samozrejme, sa neprivatizuje, netendruje v prospech najvýhodnejších ponúk, ale niekedy v prospech mimoriadne nevýhodných ponúk a niekde potom tie peniaze chýbajú. Chýbajú pri sociálnom zabezpečení, pri snahe získavať zamestnanie, lepšiu prácu, v školstve, v zdravotníctve“.

Penta verejne žiada ministra Lipšica, aby uviedol konkrétne príklady tých transakcií, v ktorých ich spoločnosť uspela korupčným konaním. "A to tak, že získala v privatizácii firmu bez toho, aby predložila najvýhodnejšiu ponuku, resp. jeho slovami mimoriadne nevýhodnú ponuku, čím pripravila Slovenskú republiku o stovky miliónov korún," píše sa v stanovisku.


Minister Lipšic trvá na svojich výrokoch ku kauze

Ministerstvo vnútra vo svojej reakcii na výzvu napísalo, že nevyzradí taktiku vyšetrovania na výzvu podozrivých osôb. "Všetky podozrenia z korupcie a iných trestných činov opísaných v spise Gorila vyšetruje polícia pod dozorom Úradu špeciálnej prokuratúry. Každý má právo na obhajobu formou, akú uzná za vhodnú a v čase, ktorý uzná za vhodný," uvádza sa v stanovisku, ktoré poskytol hovorca ministerstva vnútra Gábor Grendel.

Ako dodal, minister vnútra Daniel Lipšic trvá na všetkých svojich výrokoch, ktoré o tejto kauze povedal. V prehľade úspešných privatizačných tendrov v svojej histórii Penta uvádza Aero Vodochody (privatizačná súťaž v ČR), kde Penta uspela najvyššou cenou (o 1,2 mld. KČ vyššou ako konkurenčná ponuka) a stala sa v januári 2007 vlastníkom spoločnosti.

Ďalej je v prehľade Letisko Košice (privatizačná súťaž), PPC Energy Group (privatizačná súťaž) a Závody Slovenského národného povstania. Posledne spomínaný podnik získala Penta v privatizačnom tendri v roku 2002. Zrealizovala finančnú a prevádzkovú reštrukturalizáciu, ako aj prevzala riešenie jednej z najvýznamnejších environmentálnych záťaží na Slovensku, rekultiváciu kalového poľa, čo bola investícia v objeme 53 miliónov.

Tabuľka transakcií, ktoré zverejnila Penta:

Transakcie Čo tvrdí Gorila? Skutočnosť, fakty
     
1. Letisko M.R. Štefánika - Penta riadila výber a činnosť privatizačného poradcu - Penta sa zúčastnila privatizačného tendra ako minoritný partner v rámci medzinárodného konzorcia Two One, ktoré tvorili: Letisko Viedeň, Raiffeisen Zentralbank Rakúsko a Penta
  - Penta vyplatila 5 členom privatizačnej komisie, ktorí hlasovali za Two One províziu + vyplatila províziu ministrovi dopravy Prokopovičovi - Išlo o ostro sledovaný a vysoko konkurenčný tender, v ktorom sa okrem konzorcia Two One zúčastnili aj ďalší medzinárodní uchádzači: konzorcium Abertis a konzorcium ISAP
    - Poradcu vybralo ministerstvo dopravy SR a v apríli 2005 bola s poradcom podpísaná zmluva, pričom sa jednalo o konzorcium 3 poradcov (Meinl Bank, medzinárodná poradenská spoločnosť v oblasti leteckej dopravy SH&E a právna kancelária DLA Weiss-Tessbach). Je prakticky vylúčené, aby ktorýkoľvek účastník tendra mohol riadiť a ovplyvňovať rozhodnutia poradcov tak, ako to popisujú spisy Gorila
    - Rozhodnutie o víťazovi privatizácie sa dialo cez nasledovné úrovne: a) Poradcovia (3 medzinárodní) b) Výberová komisia (9-členná) c) Výkonný výbor FNM SR (5 členov) d) Prezídium FNM SR (11 členov) e) Vláda SR (16 členov)
    Je absurdné, aby akýkoľvek vplyvný uchádzač ostro sledovaného a konkurenčného tendra mohol účinne korupčne ovplyvňovať až 5-stupňovú úroveň rozhodovania
    - Konzorcium TwoOne za ponuku na bratislavské letisko získalo 77,75 bodu zo 100. , za ponuku na košické letisko 78 bodov. Druhé v poradí, konzorcium Abertis Infraestructuras získalo za Bratislavu 75,25 bodu, za Košice 61 bodov. Konzorcium ISAP získalo za ponuku na akcie bratislavského letiska 59,75 bodu, za ponuku na akcie košického letiska 62,5 bodu.
    - Celková ponúknutá cena konzorcia za akcie Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. predstavovala 6 mld. Sk, peňažný vklad do letiska bol vo výške 7,9 mld. Sk.
    - Ponúknutá cena za akcie Letiska Košice - Airport Košice, a.s. bola v čiastke 900 mil. Sk a peňažný vklad vyčíslilo konzorcium na 380 mil. Sk. Konzorcium TwoOne prezentovalo vo svojom podnikateľskom pláne 22 investičných projektov v období piatich rokov. Celkové investície predstavovali 9,37 mld. Sk.
    - Privatizačná súťaž pokračovala druhým kolom, v ktorom boli konzorciá Two One a Abertis vyzvané na predloženie finálnych ponúk. Ponuky boli predložené v zalepenej obálke.
    Two One ponúkla navýšenie o 4,5 mld. Sk, Abertis o 3,3 mld.Sk.
    - 27.1.2006 – otváranie obálok pred desiatkami novinárov a TV štábmi.
    - Ak by bola privatizačná súťaž zmanipulovaná v prospech Penty ako zástupcu konzorcia Two One, ako je možné, že konzorcium predložilo až o 1,2 miliardy viac v navýšení finálnej kúpnej ceny, než druhý uchádzač Abertis?
    - Predaj bratislavského letiska bol počas pôsobenia vlády R. Fica zrušený. Sme presvedčení, že SR prišla o unikátnu možnosť predaja letiska za bezkonkurenčne výhodných podmienok, letisko a občania SR prišli v dôsledku zrušenia súťaže o možnosť zásadnej modernizácie letiska a o možnosť cestovať do svetových destinácií z Bratislavy.
     
2. Teplárne - Penta pripravovala rozdelenie provízií za výber privatizačného poradcu vo výške 10 mil. Sk - Privatizácia teplární a ani výber poradcu dodnes neboli uskutočnené
  - Penta získavala informácie o príprave a priebehu privatizácie. - Tvrdenia v Gorile si navzájom odporujú. Na jednej strane je konštatované, že Penta rozdeľuje provízie za výber privatizačného poradcu v inej časti je konštatované, že Penta nebude dávať za „teplárne“ žiadne provízie, pretože rozhodujúcim kritériom bude cena.
     
3. VSE, ZSE, SSE - Penta rozdeľuje províziu za výber poradcu na dopredaj akcií ZSE, SSE, VSE - Penta kategoricky odmieta akýkoľvek záujem na doprivatizácii uvedených podnikov.
  - Časť provízie má byť vyplatená cez zmluvu na odber energie pre ZSNP. - ZSNP uzatváralo zmluvy na odber elektrickej energie na základe štandardných trhových podmienok, kategoricky vylučujeme, že by sa prostredníctvom týchto zmlúv mali riešiť akékoľvek provízie.
     
4. GovCo - Penta pripravuje podrobnú stratégiu na riadenie a možnú privatizáciu GovCo, vrátane zmeny stanov, štatútu predstavenstva, organizačnej štruktúry atď... - ENEL pri privatizácii neprejavil záujem o jadrové aktíva SE, preto boli vyčlenené a vznikla spoločnosť GovCo, ktorej majiteľom je štát (cez MH SR). Spoločnosť zmenila názov na Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., so sídlom v Jaslovských Bohuniciach (Javys).
    - Privatizácia tejto spoločnosti sa nikdy neuskutočnila, Penta kategoricky popiera svoje záujmy voči uvedenej spoločnosti.
     
5. Slovenské elektrárne/PPC - Penta má záujem ovplyvňovať a manipulovať privatizáciu SE tak, aby do spoločnosti vstúpil Enel. Penta následne má dohodu s Enelom na tom, že od nej odkúpi PPC Penta zabezpečuje zmeny v predstavenstve SE tak, aby po voľbách došlo k hlasovaniu za kúpu PPC. Penta sľubuje, že ak zástupcovia štátu nebudú túto transakciu blokovať, dostanú každý cca 10 mil. SK. - PPC je dodnes vo vlastníctve Penty
    - Stal sa pravý opak toho, čo tvrdia spisy Gorila. Nie SE (Enel) kúpil od Penty PPC, ale Penta kúpila od SE 10% za tržnú cenu minoritný podiel, ktorý SE vlastnili v PPC.
     
    K samotnej privatizácii PPC:
    - Február 2004 - Energetická skupina Aare – Tessin Ltd. for Electricity (ďalej len „Atel“) a finančná a investičná skupina Penta sa zúčastnili prostredníctvom spoločnosti PPC Holding, a.s. verejného výberového konania na predaj 90% podielu majetkovej účasti Fondu národného majetku SR a 10% podielu Slovenských elektrární, a.s. na základnom imaní spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava.
    - Marec 2004 - Spoločnosť PPC Holding, a.s. sa stala víťazom verejného výberového konania na predaj 90% podielu majetkovej účasti Fondu národného majetku SR v spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava. - K uzavretiu zmluvy o kúpe 90% balíka akcií spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava došlo v piatok, 5.marca 2004.
    - PPC Holding, a.s. je spoločnosť, prostredníctvom ktorej sa predmetného tendra spoločne zúčastnili energetická skupina Atel a finančná a investičná skupina Penta. Samotnú finalizáciu transakcie už Penta uzatvárala samostatne.
     
6. Transpetrol - Penta dohaduje s ruskou stranou províziu za transakciu. Dohodnutú províziu 3,5 mil. Sk chce Penta ešte skúsiť zvýšiť a má ju dostať J.Malchárek, nakoniec sa však má rozdeliť aj pre ľudí z SMK (Czucz). - Úplný nezmysel. Penta nikdy nemala žiadny záujem o aktivity okolo Transpetrolu, nikdy k žiadnemu stretnutiu a ani rokovaniam s ruskou stranou nedošlo.
     
7. SEPS - Penta cez Malchárka a svojich ľudí manažuje SEPS, provízie z obstarávania informačného systému. - Nezmysel: SEPS funguje samostatne a nezávisle na MH SR a to zo zákona.
    - Penta sa nikdy neangažovala v obstarávaniach informačných
     
8. Poliklinika Tehelná - Manipulácia privatizačného procesu + rozdeľovanie provízií. - Penta išla do súťaže v roku 2005 oficiálne, jej ponuka skončila ako druhá v poradí.
  - Penta nemá v súťaži vystupovať vôbec, ale len nepriamo cez nastrčené osoby a firmy. - Víťaz súťaže napokon od transakcie odstúpil.
    - Penta bola kontaktovaná v rokoch 2006 a 2007, či má ako druhý v poradí záujem ukončiť transakciu. Penta už v danom období o spoločnosť záujem nemala a nikdy ju nezískala.
     
9. Slovalco - Penta mala prostredníctvom Anny Bubeníkovej riešiť tzv. cenovo nevýhodné zmluvy medzi SE a Slovalcom a to v rokoch 2005 – 2006, resp. 2007 - 2013 a usilovať tak o ich výhodnejšiu úpravu. - Zmluva medzi SE a Slovalcom bola uzatvorená v roku 1994 s platnosťou do roku 2013.
    - Jej základné parametre, t.j. cena a doba platnosti neboli predmetom žiadnych úprav počas obdobia rozoberaného v spise Gorila.
    - Majoritným akcionárom Slovalco nie je Penta, ale Nórsky strategický koncern Norsk Hydro. Penta získala minoritný podiel v Slovalcu od EBRD (Európskej banky pre obnovu a rozvoj).
     
10. V.O.D.S. Cez V.O.D.S. chce Penta riešiť akvizície vodárenských spoločností. Varga zisťuje od Rejdu info o vyšetrovaní V.O.D.S. (využitie prostriedkov z Recyklač. fondu). - Nezmysel. Penta nikdy nemala so spoločnosťou V.O.D.S a ani s jej podnikateľskými aktivitami nič spoločné.
     
11. Podtatranská vodárenská (+ Stredoslovenská vodárenská, Prvá vodárenská, BVS) - Penta je dohodnutá s VEOLIOU na privatizácii vodárenských spoločností - Penta sa transakcií zúčastnila oficiálne prostredníctvom vtedajšej spoločnosti SMVaK (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava)
  - Penta rieši korupciu na lokálnej úrovni - Penta bola konkurentom Veolie a v tendroch neuspela.
  - Penta na transakcii participuje nepriamo prostredníctvom spoločnosti V.O.D.S.  
     
12. Železnice (Cargo) - Penta cez Z. Vargu získava informácie, ktoré využíva vo svoj prospech pri privatizácii štátneho majetku (vrátane Carga). - Rovnako ako v privatizácii letiska, išlo o ostro sledovaný tender. Penta súťažila v spolupráci s private equity skupinou Mid Europa Partners.
    - V súťaži skončila druhá, privatizácia bola po nástupe vlády R. Fica zrušená.

 

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Gorila nahnevala ľudí, pôjdu protestovať do ulíc (23. 1. 2012)
 Gorila je podľa Mikuláša Dzurindu monštrum (22. 1. 2012)
 Podľa Pada objavil Lipšic vo štvrtok teplú vodu (20. 1. 2012)
 Pavol Hrušovský nechce v parlamente Gorilu (20. 1. 2012)
 Gorila je dôležitá pre Fica, nie pre Dzurindu, tvrdí Beblavý (20. 1. 2012)
 Politológ: Prezdient by mal ako prvý chciet vysetrit Gorilu (19. 1. 2012)
 Akcia Gorila naozaj prebehla, potvrdil minister Lipšic (19. 1. 2012)
 O čom to pán Lipšic hovorí? pýta sa Mikuláš Dzurinda (19. 1. 2012)
 Všetci sme gorily a opice, tvrdí Ján Slota (17. 1. 2012)nasledujúci článok >>
Deň spomienky na obete holokaustu bude venovaný deťom
<< predchádzajúci článok
Zrútenie malých nemocníc zatiaľ nehrozí

Penta tvrdí, že Slovensko neprišlo ani o jednu korunu - diskusné fórum čitateľov