Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekológia

16. augusta 2011

Začnime zbierať baterky a žime v zdravom sveteRecyklujme B A T E R K Y spoločne na celom Slovensku PROJEKT – 2011/2012Zdieľať
baterkyProjekt bude realizovaný na území celého Slovenska. Zameranie - základné a stredné školy. Motiváciou bude kolektívna odmena a odmena pre najlepšiu triedu a iné menšie dary.
 
Ide o projekt s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý prezentuje environmentálne myslenie a zaoberá sa ochranou životného prostredia pomocou zberu, spracovania a recyklácie prenosných batérií a akumulátorov. Najťažšou etapou je zber použitých prenosných batérií a preto túto fázu chceme podporiť súťažou. Pomocou projektu chceme motivovať a učiť deti (žiakov) k lepšiemu správaniu sa k prírode.
 
 
Predstavenie projektu
 
            Projekt a celá súťaž týkajúca sa zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov má za úlohu priblížiť deťom otázku ochrany životného prostredia a vyzbierať čo možno najväčšie množstvo použitých PBA nachádzajúcich sa v domácnostiach. Existujú 3 hlavné etapy pri zhodnocovaní batérií:
 
·         zber použitých prenosných batérií a akumulátorov
·         spracovanie PPBA
·         recyklácia PPBA
 
            Najdôležitejšou etapou je zber. Veľa ľudí nepovažuje použité batérie za nebezpečný odpad a hádže ich do koša spolu s komunálnym odpadom, čo je veľkou chybou. Vyhodené použité prenosné batérie sa potom spaľujú, čím vzniká veľké množstvo škodlivých plynov. Cieľovou skupinou projektu budú školy a žiaci na školách, pretože skúsenosti zo Slovenska, ako aj z iných environmentálne vyspelých krajín potvrdzujú, že práve deti majú veľký záujem zbierať použité prenosné batérie a akumulátory.
 
            Pre dosiahnutie čo najväčšieho účinku zberu na školách je potrebné deti a žiakov motivovať peknou odmenou a táto odmena bude aj pre jednotlivcov aj pre kolektív.
 
            Firmy, ktoré projekt realizujú s podporou zmluvných partnerov sa venujú činnosti zberu, spracovania a recyklácie použitých prenosných batérií a akumulátorov už dlhšiu dobu. Spoločnosti zabezpečujú najväčšie množstvo spracovania PPBA na Slovensku a napríklad firma MACH TRADE, spol. s r.o. pôsobí v oblasti nakladania a spracovania batérií už viac ako 15 rokov.
 
 
Cieľ projektu
 
            Hlavným cieľom projektu je ukázať deťom a žiakom potrebu triedenia odpadu a zberu prenosných použitých batérií a akumulátorov. V dnešnej dobe ľudia separujú odpady ako plast (plastové fľaše), sklo, ale zabúdame na iné materiály, medzi ktoré patria napríklad aj použité baterky. Vďaka projektu chceme deťom a žiakom ukázať už v mladom veku, že triediť je veľmi jednoduché a pritom veľmi dôležité. Zvyšovať povedomie o recyklácii je veľmi dôležité. Deti a žiakov treba informovať o:
 
·         možných účinkoch látok, ktoré sú používané v batériách a akumulátoroch na ŽP a zdravie ľudí
·         možnosti, dostupných miestach a systémoch zberu
 
            Na každej škole sa bude nachádzať minimálne 1 recyklobox umiestnený na viditeľnom mieste a plagát. Zberné miesto musí byť dostupné pre každého žiaka a viditeľne označené. Vďaka deťom a žiakom budú informovaní aj rodičia a teda širšia vrstva obyvateľstva.
 
            Zo skúseností je známe, že najmä žiaci, ktorí sú informovaní sa stavajú k ochrane ŽP veľmi aktívne. Vďaka zapojeniu školy do projektu sa splní aj environmentálna a výchovná úloha školy. V tomto duchu sa tvorila aj Smernica EÚ, ktorá podporuje zber batérií tým, že zjednodušila systém a na vytvorenie zberného miesta pre PPBA sa nevzťahujú žiadne požiadavky na registráciu, prípadne povolení.
 
            Motiváciou pre deti bude hlavná cena: napr. týždňový pobyt v Sklených Tepliciach pre triedu, ktorá vyzbiera najviac použitých prenosných batérií a akumulátorov. Popri hlavnej cene budú školy odmenené aj cenou druhou a treťou a ďalšími menšími predmetmi (USB kľúče, perá, kľúčenky, tričká, reflexné vesty,...)
 
 
 
Názov projektu: „Baterky na správnom mieste“
 
            Miesto realizácie projektu: Postupne všetky kraje na Slovensku (8 krajov) na základných a stredných školách.
                                              
      
POČET ŠKÔL
                             1. Bratislavský kraj –                         297 škôl
                             2. Trnavský kraj –                               332 škôl
                             3. Trenčiansky kraj –                         281 škôl
                             4. Nitriansky kraj –                             417 škôl
                             5. Žilinský kraj –                                 381 škôl
                             6. Banskobystrický kraj –                   419 škôl         
                             7. Prešovský kraj –                             601 škôl
                             8. Košický kraj –                                 459 škôl
              
 
 
 
 
 
 
Priebeh súťaže:
 
            Súťaž bude prebiehať v každom kraji zvlášť a postupne. V jednom kraji bude trvať 1 mesiac a jeden mesiac bude mať realizátor projektu na vyzbieranie nazhromaždených batérií a akumulátorov. Kým v jednom kraji sa budú nazhromaždené batérie postupne zbierať, tak v ďalšom kraji už budú školy zbierať baterky. Pri 8 krajoch teda bude trvanie súťaže do vyzbierania 9 mesiacov a v mesiaci jún - júl bude vyhodnotenie. V priebehu súťaže budú monitorované a vyhodnocované výsledky zberu zapojených škôl. Najlepšia škola dostane ako hlavnú výhru, napr. 7-dňový pobyt v Sklených Tepliciach (pre najlepšiu triedu). Školy potom budú odmeňované ešte individuálne, podľa počtu vyzbieraných batérií (napr. za každých 10 kg dostanú 1 USB kľúč, pero, vestu).

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Matovič stále nepredložil dôkazy týkajúce sa korupcie
<< predchádzajúci článok
Investori z podielových fondov vybrali desiatky miliónov

Začnime zbierať baterky a žime v zdravom svete - diskusné fórum čitateľov

nedomyslené21.8. 19:14:33
tašky26.8. 14:05:14