Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Tlačové správy

IT Valley pomáha firmám, školám aj študentom.Košičan Rudolf Slávka ukončil štúdium na vysokej škole a obratom vyhral výberové konanie na vedúceho projektového teamu vo firme, ktorá patrí k najatraktívnejším zamestnávateľom v regióne.Zdieľať
IT Valley pomáha firmám, školám aj študentom.

Ideálna situácia pre absolventa aj zamestnávateľa, je príkladom zo života košickej technologickej firmy RWE IT Slovakia, s.r.o. A výsledkom jej niekoľkoročnej spolupráce s vysokým  školami. Zázemie pre získavanie kvalitných zamestnancov má aj vďaka aktivitám združenia právnických osôb Košice IT Valley.
 
Zo školy do prvej ligy
Nastúpiť do riadiacej funkcie hneď po získaní diplomu nebolo v prípade R. Slávku náhodné. V RWE IT začal pracovať už v treťom ročníku štúdia košickej Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Uspel na pohovore a bol zaradený do projektového teamu, ktorý pracoval na vývoji aplikácii pre zákazníkov, rozhodnutých zmeniť dodávateľa elektrickej energie. Spolupracoval tak na tvorbe softvéru, pomáhajúceho zvládať mimoriadne náročnú administratívnu procedúru. ,,Vďaka tomu som získal prehľad o fungovaní podnikov, logistike a iných procesoch,“ spomína R. Slávka.  Konfrontácia naučeného so zažitým ešte počas štúdia bola kvalitným odrazovým mostíkom pre naštartovanie kariéry. Preto mohol po skončení univerzity uspieť vo výberovom konaní a stať sa šéfom teamu, v ktorom ako študent začínal. 
,,Takýchto príkladov máme viac,“ podotýka Dodan Vojtko, portfólio manažér RWE IT Slovakia. Svoj profesionálny život začínal na Technickej univerzite v Košiciach. Prácu v nej opustil lebo sa mu spôsob výuky zdal byť príliš odtrhnutý od reality a toho, čo je v praxi dôležité. Nastúpil do košickej firmy RWE IT Slovakia, dcérskej spoločnosti RWE IT GmbH. Tá poskytuje technologické služby po celej Európe roztrúseným firmám patriacom do štruktúry nemeckého energetického koncernu RWE AG, ktorého je takisto súčasťou.
Medzi firmou a katedrou
Keď D.Vojtko nastupoval do nového zamestnania, firma RWE IT Slovakia mala len dva roky a pracovalo v nej 60 ľudí. Dnes zamestnáva takmer 400. Materská firma im spočiatku zadávala jednoduché úlohy a testovala čo zvládne jej pobočka, ktorú zriadila v roku 2004. Po čase však nemeckí šéfovia chceli od svojich košických kolegov, aby prevzali viac kompetencií. Na zvládnutie nových úloh potrebovali rozšíriť svoje rady. Vedenie košickej firmy uvažovalo o dvoch alternatívach. Prijímať hotových špecialistov, alebo kombinovať už skúsených zamestnancov s čerstvými absolventmi škôl. Prevahu získala druhá možnosť. Aj vďaka jej konateľovi Olafovi Baumannovi. Ten popri práci manažéra učil aj na Technickej univerzite, k čomu prehovoril aj D. Vojtka. ,,Olaf mi povedal učil si, máš skúsenosti, poď viesť semináre k mojim prednáškam,“ popisuje návrat za katedru D. Vojtko. Neskôr sa k nemu pripojili aj ďalší kolegovia z firmy. Vyučovali už existujúce predmety a pomohli vytvoriť aj úplne nový-programovanie v jazyky ABAP. Študentom zadávajú témy diplomových prác, ktoré súvisia s úlohami riešenými v RWE IT. Zároveň získavajú tipy na kvalitných absolventov. ,,Každý rok získame do firmy v priemere piatich,“ pochvaľuje si D. Vojtko. 
Keď sa vrátil učiť atmosféra na vysokej škole bola v prospech praxe podstatne priaznivejšie naklonená, než v minulosti. Skúsenosti z praxe a ich aplikácie vo výuke sa už stávali súčasťou učebných osnov.
 
Motor značky IT Valey
 K zmene vysokoškolskej klímy pomohol aj projekt združenia právnických osôb Košice IT Valley. Za jeho vznikom stála predovšetkým nemecká nadnárodná technologická firma T-Systems, patriaca do skupiny Deutsche Telekom. Keď na tlačovej besede oznamovala svoj príchod na východ Slovenska, šéf jej novozaloženej košickej dcéry Jozef Ondáš skonštatoval, že medzi tým čo ponúkajú vysoké školy a skutočnými potrebami západoeurópskych firiem je obrovská priepasť. Nábor získavanie a vzdelávanie schopných ľudí označil za priority spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorá sa venuje hlavne správe systémov SAP, Windows, Unix, Linux. Aktivity firmy vyústili do založenia Košice IT Valley. Jej zakladajúcimi členmi boli okrem ďalších v Košiciach pôsobiacich technologických firiem aj Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Košický samosprávny kraj. Hlavným cieľom združenia bolo vytváranie komunikačnej platformy medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami ktorá mala viesť k urýchleniu rozvoja  IT priemyslu v regióne. Zástupcovia technologických firiem pomáhali pri tvorbe učebných osnov, vytváraní nových odborov na vysokých školách a viedli aj výuku niektorých učebných predmetov. ,,Pre študentov je neoceniteľné keď ich vyučuje človek z praxe,“ podotýka Miriam Brašková, koordinátorka aktivít Košice IT Valley. Okrem iného aj preto, dodáva, že im dokáže sprostredkovať aktuálne dianie v priemysle, ktoré ešte nestihli byť zapracované do učebných osnov. Ako príklad uvádza súčasné trendy v IT sektore, ktorý sa neustále mení jednak kvôli novým technológiám ale aj pre následky hospodárskej krízy. Firmy totiž kvôli nej výrazne optimalizujú svoje náklady, ich zamestnanci musia dynamickejšie reagovať na zmeny a rýchlejšie  sa adaptovať na nové programovacie jazyky. V minulosti napríklad spoločnosti pracovali na dvoch, troch veľkých projektoch, ktoré bežali viac rokov. Teraz realizujú podstatne viac projektov v kratšom časovom úseku. Ľudia z firiem učia študentov aj spôsob akým sa funguje v súkromnej sfére, kde prevláda teamová práca. Jej slová potvrdzuje aj D. Vojtko. ,,Kým na školách sme dostávali práce, ktoré sme mali individuálne riešiť, vo firme pracujú na projektoch teamy viacerých ľudí. Je veľmi dôležité aby si tento prístup osvojili študenti už počas štúdia,“ upozorňuje. Jednou z posledných aktivít Košice IT Valley ktorá prinesie osoh, školám, študentom, firmám a regiónu je zriadenie SAP akadémie. Okrem občianskeho združenia je jej zakladateľom aj spoločnosť SAP Slovensko a Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach. Na jej pôde bude mať akadémia svoje sídlo a vytvorí nové učebné programy. Nový vzdelávací systém má byť nastavený tak, aby ročne generoval 400 až 500 nových IT špecialistov pripravených pre prácu so systémom SAP.
Nová príležitosť
M. Brašková si veľa sľubuje aj od ďalšieho projektu, do ktorého sa zapojili členovia Košice IT Valley. Ide o národný projekt ,,Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.“ V lete minulého roka ho spustil Ústav informácii a prognóz školstva (UIPŠ). Ide o dvojročný projekt, ktorý získal 17 miliónov EUR z operačného programu Vzdelávanie Európskeho sociálneho fondu. Jeho cieľom je prepojiť univerzity s praxou a prispôsobiť vzdelávanie potrebám spoločnosti a hlavne podnikov. Vďaka tomuto projektu majú študenti možnosť praxovať vo firmách už počas štúdia.   a po jeho skončení sa v nich aj zamestnať. Vďaka tomu získajú vedomosti, zručnosti a kontakty, ktoré im uľahčia hľadanie zamestnania po absolvovaní štúdia. Univerzity zas budú mať možnosť posúdiť efektivitu svojich študijných programov, skvalitnia ich obsah a budú mať možnosť popularizovať štúdium v odboroch, ktoré majú perspektívu. Do praxe v podnikoch sa dostane približne 350 študentov a ďalších 3500 v nich absolvuje exkurziu.
,,Filozofia tohto projektu je veľmi blízka našej,“ hovorí M. Brašková. Verí, že doterajšie skúsenosti z košického IT Valley pomôžu tejto aktivite. A naopak, členovia združenia a východoslovenskí študenti budú môcť využiť príležitosti, ktoré ponúka tento projekt.
 
Branislav Sobinkovič

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
KSS má záujem o hlbšiu integráciu v rámci EÚ
<< predchádzajúci článok
Bratislava: Už budúci týždeň začnú Národné dni kariéry