Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

24. októbra 2007

Poslanci rokujú o starostlivosti o krajanov v zahraničíSprávou o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o podpore, ktorú im SR poskytla v roku 2006 i návrhom na rok 2008 pokračuje rokovanie 14. parlamentnej ...Zdieľať

BRATISLAVA 24. októbra (WEBNOVINY) - Správou o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o podpore, ktorú im SR poskytla v roku 2006 i návrhom na rok 2008 pokračuje rokovanie 14. parlamentnej schôdze.

Správa, ktorú predložil poslancom podpredseda vlády Dušan Čaplovič, rekapituluje kroky zamerané na podporu slovenských komunít v zahraničí. Konštatuje, že s účinnosťou od 1. januára 2006 bol zriadený Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Plnil úlohu koordinátora vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy a k ďalším inštitúciám na Slovensku, ktoré sa venujú problematike Slovákov žijúcich v zahraničí. Ťažiskovým podujatím, ktoré zorganizoval ÚSŽZ, bola podľa Čaplovičovej správy Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2006, kde sa prerokúvali najdôležitejšie otázky vzťahov a spolupráce SR a Slovákov žijúcich v zahraničí. Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia výkonnej a zákonodarnej moci SR a delegáti z viac ako 20 krajín sveta, v ktorých žije početná slovenská komunita.

Na pomoc krajanským spolkom a organizáciám v zahraničí vlani SR poskytla 17,75 milióna korún. Väčšina žiadostí sa týkala finančnej pomoci pri organizovaní kultúrnych podujatí. Vysoké percento projektov najmä v krajinách juhovýchodnej Európy (Srbsko, Rumunsko) bolo zameraných na vydavateľskú činnosť, z odbornej literatúry to boli monografie obcí a miest so slovenskou komunitou a literárne diela. Z hľadiska finančných nárokov dominovali projekty na dobudovanie kultúrnych stánkov alebo rekonštrukcie už existujúcich priestorov, ktoré majú spolky vo vlastníctve a na technické vybavenie spolkov. Požiadavky na podporu boli aj na konanie odborných kurzov a letných táborov zameraných na zdokonalenie sa v slovenskom jazyku, divadelnú ochotnícku činnosť, tvorivú činnosť stredoškolskej mládeže. Najviac projektov predložili Slováci z krajín, ktoré sa tradične prezentujú bohatou kultúrnou činnosťou (Maďarsko, Srbsko, Rumunsko).

ÚSŽZ na základe zákona vykonával aj agendu vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, ktorú prevzal v roku 2006 od Ministerstva zahraničných vecí SR. V roku 2006 úrad prijal 679 žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a vyhotovil 482 osvedčení, najmä pre žiadateľov zo Srbska a Čiernej Hory (200), Rumunska (132), Ukrajiny (100), USA (10). ÚSŽZ obnovil činnosť Komisie kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí. Podnikol aj kroky na záchranu kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí. K prioritným úlohám v tejto oblasti patrí akvizícia archiválií a písomných dokumentov z dejín a života Slovákov v zahraničí, ktoré sa nachádzajú mimo Slovenska.

Na základe koncepcie prijatej na roky 2004 - 2007 študovalo od 1. januára do 31. augusta 2006 na slovenských vysokých školách 288 štipendistov vlády SR z radov Slovákov žijúcich v zahraničí, v akademickom roku 2006/2007 to bolo 261 krajanov. Na krajanských školách v Maďarsku, Rumunsku a Ukrajine v školskom roku 2006/2007 pôsobilo 11 vyslaných učiteľov.

V Návrhu programu starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2008 ÚSŽZ plánuje v budúcom roku na Slovensku zabezpečiť okrem iného Stálu konferenciu „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí“ a ďalšie odborné semináre, vzdelávacie programy a kurzy pre udržanie jazykovej a kultúrnej identity, súťaže a podujatia pre žiakov a študentov slovenských škôl v zahraničí organizované na Slovensku, kultúrno-prezentačné podujatia, informačné a dokumentačné aktivity.

SITA


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Požiare v Kalifornii sa naďalej šíria
<< predchádzajúci článok
ČR sa stala prvým darcom z krajín regiónu