Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

27. februára 2011

SK NACE - Nová klasifikácia ekonomických činností - kompletný zoznam


Tagy: SK NACE

Podstatou tejto zmeny je prechod Štatistického úradu Slovenskej republiky na revidovanú klasifikáciu ekonomických činností SK NACE Rev. 2, ktorá v súčasnosti poskytuje základný rámec pre tvorbu veľkého počtu štatistických údajov z oblasti ekonomických štatistík.Zdieľať
Predchádzajúca slovenská verzia tejto klasifikácie bola verejnosti známa pod názvom Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností, alebo pod skratkou OKEČ.


Revidovaná klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je plne harmonizovaná s jej európskou verziou NACE Revision 2 vydanou Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady č. 1893/2006. Používanie tejto klasifikácie, respektíve od nej odvodenej národnej verzie, je v oblasti štatistiky záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie.

Dôvodom pre rozsiahlu revíziu klasifikácie ekonomických činností bola snaha zohľadniť v nej technologické a štrukturálne zmeny v ekonomike, ako aj zabezpečiť porovnateľnosť ekonomickej štatistiky nielen na európskej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Preto bol vývoj novej klasifikácie koordinovaný Štatistickou komisiou Organizácie spojených národov a na európskej úrovni Európskym štatistickým úradom - EUROSTATom.

Revidovaná klasifikácia je oproti jej predchádzajúcej verzii výrazne rozdielna tak z hľadiska štruktúry, ako aj z hľadiska kódovania a metodického vyčlenenia viacerých činností. Dôsledkom týchto zmien je nejednoznačná porovnateľnosť údajov produkovaných podľa jednotlivých úrovní starej a novej klasifikácie.

Proces implementácie revidovanej klasifikácie ekonomických činností do informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky bol zahájený v roku 2005. Významným medzníkom bolo zriadenie pracovnej skupiny, ktorej úlohou bolo koordinovať a kontrolovať plnenie jednotlivých etáp tohto procesu, ktoré pozostávali z nasledujúcich hlavných aktivít:  

- z vývoja národnej verzie klasifikácie, ktorá je v súlade s európskym štandardom a súčasne zohľadňuje aj národné požiadavky,  

- z implementácie novej klasifikácie do štatistického registra organizácií, 

- z implementácie novej klasifikácie do štatistických zisťovaní.

Jednou z posledných etáp, ku ktorej pristupujeme od januára 2009, je vyhodnocovanie a zverejňovanie štatistických údajov podľa novej klasifikácie, vrátane ich poskytovania pre účely medzinárodného porovnania. Očakáva sa, že nová klasifikácia významne prispeje k modernizácii európskej štatistiky a prostredníctvom porovnateľnejších a relevantnejších údajov aj k lepšiemu riadeniu ekonomiky, tak na úrovni Spoločenstva, ako aj na národnej úrovni.

Kompletný zoznam - SK NACE - klasifikácia ekonomických činností
SK NACE Vyhláška 306-2007 Štatistického úradu Slovenskej republiky


Tagy: SK NACE
   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Francúzska ministerka zahraničných vecí rezignovala
<< predchádzajúci článok
GRÉCKO: Imigrantov, ktorí držali hladovku, hospitalizovali

SK NACE - Nová klasifikácia ekonomických činností - kompletný zoznam - diskusné fórum čitateľov

zaradenie SK NACE28.2. 14:53:58
Dotaz2.4. 11:48:22