Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

24. augusta 2010

Založenie Slovenskej asociacie fotovoltického priemyslu - SAPISAPI je predovšetkým záujmové združenie právnických osôb – ale je otvorené aj širokej verejnosti ako sú živnostníci, študenti, majitelia elektrární, či priaznivci fotovoltiky.Zdieľať
Vďaka spoločnému úsiliu troch firiem (Fronius Slovensko s.r.o., GENERM, s.r.o. a MyENERGY a.s.) uskutočnila zakladajúca schôdza pre Slovenskú asociáciu

fotovoltického priemyslu – Slovak Association of Photovoltaic
Industry (SAPI).

Cieľom SAPI je trvalá podpora obnoviteľných zdrojov energií a výroby
elektriny zo slnečného žiarenia (fotovoltiky), vytvorenie komunikačnej platformy
na všetkých úrovniach, tj. so štátnou správou, vzdelávacími inštitúciami,
podnikateľskými subjektami a zahraničnými organizáciami. Pre asociáciu je aj
dôležité pravdivo a presne informovať širokú verejnosť o výhodách OZE pre našu
spoločnosť a taktiež vytvárať podmienky pre výskum, vývoj či komerčné využitie
fotovoltických energií.

Zakladajúci členovia SAPI boli pri:
- príprave zákona o OZE, č. 309/2009
- verejnej kritike limitu vydaného SEPS na 120 Mwp podľa doteraz nejasných
pravidiel a na základe stále utajovanej štúdie SEPS
- pripomienkovanie návrhu novely Zákona o energetike 656/2004 Z. z.,
ktorý vyžaduje povolenie od SEPS o súlade investičného zámeru s
dlhodobou koncepciou energetickej politiky SR pre inštalácie od 0 kWp
zemných inštalácií a nad 100 kWp strešných inštalácií
- protestná akcia pred ÚRSO voči návrhu cenového výnosu, ktorý porušoval
zákon č. 309/2009 a mobilizácia priaznivcov k nazbieraniu vyše 1000
podpisov pod pripomienku
- pripomienkovaní návrhu Národného akčného plánu pre energiu z
obnoviteľných zdrojov (NREAP 2020)
- iniciovanie viacerých právnych analýz pre novoprijímané nariadenia, kde
sa niektoré body ukazujú ako protiústavné
Zároveň bola spustená internetová stránka www.sapi.sk, ktorá bude o činnosti
asociácie informovať.

HOVORÍ SA, ŽE...
Výroba fotovoltického panelu je neefektívna a spotrebuje viac energie ako jej počas svojho života
vyrobí.
FAKTOM JE, ŽE...
Energia, ktorú FV panel vyrobí a bude rovná tej, ktorá sa spotrebovala pri jeho výrobe neustále klesá
(Energy pay-back time). V súčasnosti teda trvá 1,5 až 3 roky (v závislosti od použitého materiálu
a technológie, lokality), aby panel vyrobil toľko energie, koľko sa spotrebovalo na jeho výrobu. Jeho
minimálna životnosť je však 20 rokov. Pri slnečnej elektrárni ide navyše o recyklovateľné materiály –sklo, kovy, betón; systém je nehlučný a bezúdržbový. (zdroj: www.epia.org)

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Nemecký rozpočtový deficit sa zdvojnásobil
<< predchádzajúci článok
Športovú rodinu SR 2010 vyhlásia v Terchovej