Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

29. októbra 2005

(Ne)zamestnanec v druhom pilieriV druhom pilieri dôchodkového zabezpečenia sa stretávajú ľudia z rôznych profesií. Často sa však stane, že zamestnaný zmení svoje spoločenské postavenie.Zdieľať
Stane sa živnostíkom, odíde na materskú dovolenku, rozhodne sa študovať alebo stratí prácu. Čo sa vtedy deje s jeho sporením na penziu?
Živnostníci, presnejšie samostatne zárobkovo činné osoby, si príspevky do 2. piliera platia samy. Výška mesačných odvodov sa vypočítava z polovice dvanástiny daňového základu za predchádzajúci rok. Horný limit je 3-násobok priemernej mzdy. Ak ročne nezarobíte aspoň súčet 12 minimálnych miezd, odvody platiť nemusíte, no nie ste ani penzijne poistný. Podobné pravidlá patia aj pre ľudí v slobodnom povolaní. Výnimkou sú umelci, tí sa poisťujú dobrovoľne.
Mamičky na materskej (alebo aj otcovia na rodičovskej dovolenke) sú v lepšej pozícii. Igor Hvojník z VÚB Generali vysvetľuje: „Do starobného dôchodkového sporenia (SDS) sa môže zapojiť aj matka alebo otec, ak sa celodenne stará o dieťa do 6 rokov a nepracuje. Štát za rodiča platí odvody na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne (SP), ako keby zarábal 60 % priemernej mzdy (9 495 Sk mesačne).“ Ak je rodič v druhom pilieri, štát platí na jeho účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) v sume 9 % z vymeriavacieho základu (mesačne 855 Sk). Ak sa rodič stará o vážne choré dieťa a nepracuje, do siedmeho roku zaňho štát platí odvody, ako keby zarábal 70 % priemernej mzdy (11 078 Sk) a na účet v DSS mu mesačne pribudne 997 Sk. Kto odchádza na materskú ako živnostník alebo nezamestnaný, musí to do 30 dní nahlásiť na pobočke SP a priložiť registračny list, kópiu rodného listu dieťaťa a čestné vyhlásenie.
Niekedy sa stane, že maturanta nezoberú na vysokú školu na prvý raz a zamestná sa. Po roku to skúsi znova a prijmú ho. „Ak študent pracoval v trvalom pracovnom pomere a aspoň raz za neho odviedol zamestnávateľ peniaze do dôchodkového poistenia, je v registri SP ako poistenec s nárokom na neskoršiu výplatu dôchodku. Ak vstúpi do 2. piliera, jeho odvody sa rozdelia medzi 1. a 2. pilier,“ informovala Tatiana Balážová z ČSOB. Počas denného štúdia zaňho štát odvody neplatí, ale má možnosť si ich spätne doplatiť. „Už odvedené peniaze sa mu v 2. pilieri naďalej zhodnocujú a obdobie sa mu započítava do celkového mininimálneho 10-ročného obdobia sporenia,“ pripomína T. Balážová.

Nezamestnaní sú na tom najhoršie
Ľudia bez práce nie sú dôchodkovo poistení a obdobie nezamestnanosti sa im ani nezapočítáva do 10-ročného obdobia sporenia, ktoré je potrebné na to, aby mohli poberať penziu z druhého piliera. Kto má dosť peňazí, môže si platiť odvody ako dobrovoľne poistený zo základu, ktorý sa rovná aspoň minimálnej mzde. Poistné si môže doplatiť aj spätne, keď sa zamestná. Doplatené obdobie sa započíta do spomínaných 10 rokov sporenia. Ak sporiteľ príspevky nedoplatí a pri dovŕšení dôchodkového veku by nesporil na penziu 10 rokov, môže si potrebný čas „nadpracovať“. Inak nebude z druhého piliera dostávať peniaze a dôchodkové úspory pripadnú po jeho smrti dedičom.
Vojtech Hollan


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Informácií o poistení áut pribúda
<< predchádzajúci článok
V skratke

(Ne)zamestnanec v druhom pilieri - diskusné fórum čitateľov