Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

09. septembra 2009

Program Slovenskej národnej galérie na október 2009SNG Bratislava Vodné kasárne: Rázusovo nábrežie 2 Esterházyho palác: Nám. Ľ. Štúra 4, 815 13 ...Zdieľať
BRATISLAVA 9. septembra (WN/PR) -


SNG Bratislava
Vodné kasárne: Rázusovo nábrežie 2
Esterházyho palác: Nám. Ľ. Štúra 4, 815 13 Bratislava
Tel: (2) 54 43 20 81-82, e-mail: info@sng.sk
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 17.30 hod.

AKTUÁLNE VÝSTAVY

Mudroch & Mudroch
Neuskutočnený rozhovor
SNG Esterházyho palác, 2. posch., Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
18. september 2009 – 8. november 2009
Kurátori výstavy: Katarína Bajcurová, Marian Mudroch

Výstavný projekt predstaví tvorbu otca a syna, Jána Mudrocha (1909 – 1968) a Mariana Mudrocha (1945) tak, ako ich nepoznáme. Každý z nich – svojho času – patril (patrí) k významným predstaviteľom slovenského moderného (súčasného) umenia. Výstava usporiadaná k storočnici klasika slovenského moderného maliarstva predstaví cca 150 doposiaľ nezverejnených kresieb umelca (zo súkromných majetkov) s cieľom zdôrazniť špecifiká jeho tvorivého myslenia a talentu. Poukáže taktiež na spoločné, i keď v čase vzdialené otázky o zmysle tvorby, na vzájomné spojivá i presvedčenia, ponúkne sebareflexívny rozhovor na tému umenie. Výstavu doplnia aj ukážky najreprezentatívnejších maliarskych diel Jána Mudrocha zo zbierky SNG a z regionálnych galérií.

Bruselský sen
Československá účasť na svetovej výstave EXPO 58 v Bruseli a životný štýl
1. polovice 60. rokov
SNG, Esterházyho palác, 1. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
25. september 2009 – 15. november 2009
Kurátorka výstavy: Daniela Kramerová
Usporiadatelia výstavy: Arbor vitae societas, Praha a Slovenská národná galéria v Bratislave
Spolupráca za SNG: Vladimíra Büngerová

Výstava Bruselský sen je koncipovaná ako divácky príťažlivá sonda do kultúry prelomového obdobia na hranici „temna“ 50. rokov a „zlatých šesťdesiatych“. Projekt, ktorý vznikol v spolupráci s poprednými českými zbierkovými inštitúciami, predstavuje verejnosti EXPO 58 nielen ako významnú spoločenskú križovatku a historický medzník svetovej povojnovej histórie, ale tiež ako synonymum legendárneho československého úspechu zavŕšeného celým radom ocenení (Laterna magika, Polyekran, diela českých sklárov…) a absolútnym víťazstvom československého pavilónu na svetovej výstave. EXPO 58 možno chápať aj ako otvorenie dverí novému životnému štýlu. Pestrý a atraktívny výber exponátov hlavne z oblasti úžitkového umenia približuje dizajnovú vlnu v súčasnosti znovu aktuálneho „bruselského štýlu“, atmosféru začiatku 60. rokov a vznikajúcu populárnu kultúru. Výstava mala svoju premiéru v Galérii hlavného mesta Prahy a prvú reprízu v Moravskej galérii v Brne. Výstavu sprevádza rovnomenná publikácia v grafickej úprave nadväzujúcej na dobovú „bruselskú“ typografiu.

Juraj Bartoš
SNG Esterházyho palác, 3. posch., Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
2. október 2009 - 22. november 2009
Kurátor výstavy: Aurel Hrabušický

Výstava a publikácia priblíži tvorbu jedného z najvýznamnejších súčasných fotografov-dokumentaristov na Slovensku. J. Bartoš v priebehu niekoľkých desaťročí fotografoval na kultúrnych podujatiach rôzneho druhu, prispieval do módnych časopisov, ale predovšetkým dokumentoval to, o čo pred rokom 1989 nebol v médiách záujem. Pohyboval sa takmer výlučne v exteriéroch, obzvlášť v mestskom prostredí a stal sa jedným z prvých skutočných dokumentaristov – nefotografoval totiž exkluzívne, vizuálne atraktívne situácie ako reportéri; systematicky sa venoval zberu fotografických svedectiev z vybraného prostredia, pravidelne sa opakujúcej udalosti. Jeho dokumentácia prerastá niekedy až do etnologicky alebo kultúrne antropologicky komplexnej fotografickej výpovede o danom prostredí a čase.

ZAHRANIČNÉ VÝSTAVY

Český a slovenský pavilón, 53. Bienále v Benátkach
Roman Ondák Loop
7. jún 2009 – 22. november 2009

Výtvarník: ROMAN ONDÁK / Slovensko
Projekt: LOOP / Slučka, 2009
Preview: 4., 5., 6. júna 2009
Otvorenie výstavy: 4. júna 2009 o 18:00 hod.
Kurátorka: Kathrin Rhomberg / Rakúsko
Komisárka: Katarína Bajcurová / SNG
Usporiadatelia: Slovenská národná galéria, Národná galéria v Prahe, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Českej republiky
Roman Ondák patrí svojím nezvyčajným umeleckým postojom k jedným z najvýznamnejších výtvarníkov posledného desaťročia. Vo svojej vizuálnej tvorbe nanovo využíva realitu sveta – jej poetickým inscenovaním či kontextuálnymi posunmi. Diváka vťahuje do hry neustálymi a protirečivými presunmi významov na miestach, kde zvykneme očakávať niečo dané.
Ondák často obmieňa ten istý vizuálny vnem inými výrazovými prostriedkami a svojou niekedy až rušivou aktivitou nastoľuje novú rovnováhu, využívajúc k tomu najrozmanitejšie výtvarné formy a médiá (kresba, videozáznam alebo fotografia, performance, socha či inštalácia). Podľa Igora Zabela „... jeho diela sú zrozumiteľné a pôsobivé napriek tomu, že nevyznievajú explicitne ako umelecké diela. Navyše, výtvarník niekedy využíva umenie ako prostriedok upriamenia pozornosti divákov či účastníkov na také situácie z každodenného života, ktoré sú zrozumiteľné, pôsobivé, metaforické a poetické samé osebe.

Sprievodný program SNG Bratislava:
Ľubica Maceková – po@sng.sk

Október 2009

Sprievodný program k výstave BRUSELSKÝ SEN
Československá účasť na svetovej výstave EXPO 58 v Bruseli
Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra 4 / Kinosála SNG, Riečna 1, Bratislava

Utorok 29. septembra 2009 o 16. 00 hod., Esterházyho palác, 1. poschodie
Bruselský sen / Slovenská účasť na výstave EXPO 58 v Bruseli
Výklad s dvd projekciou / Vladimíra Bungerová
Predstavenie monotematického vydania časopisu Designum / EXPO 58 s účasťou príspevkov autorov – diskusia

Utorok 6. októbra 2009 o 15.30 hod., Esterházyho palác,1. poschodie
Prehliadka výstavy s kurátorským komentárom – Daniela Kramerová

Prehliadka filmov v kinosále SNG, Riečna 1, Bratislava
Partner filmového sprievodného programu výstavy: Slovenský filmový ústav
Kolekcia krátkych filmov z archívu SFÚ z rokov 1957 – 1961, tematizujúcich (česko)slovenskú účasť na svetovej výstave EXPO 58, výdobytky vedy a techniky, kultúrne dedičstvo, životný štandard a štýl. Týždenníky, dokumenty a náučné filmy spestria dobové reklamy na aktuálne módne trendy, kozmetiku a potreby pre domácnosť.
Úvody pred projekciami – Eva Filová, Vladimíra Büngerová

Utorok 13. októbra 2009 o 18. 00 hod. (72 min.)
Týždeň vo filme 42/1957: Kópie sôch majstra Pavla na svetovú výstavu v Bruseli
Detské odievanie – P. Čalovka, 1958
Týždeň vo filme 9/1958: Model vltavskej kaskády hydrocentrál a slovenské ľudové umenie v Bruseli
Horské slnko – D. Plichta, 1958
Domov, súčasť nášho života – P. Čalovka, 1958
Aký bol dnešný deň, občan? – D. Plichta, 1960

Utorok 20. októbra 2009 o 18. 00 hod. (79 min.)
Týždeň vo filme 10/1958: Železnobrodské sklárske výrobky do Bruselu
Pieseň jari – P. Čalovka, 1958
Týždeň vo filme 14/1958: Akademickí maliari Fulla a Guderna pri výzdobe nášho pavilónu v Bruseli
Hrášková princezná – P. Miškuv, 1960
Stroje zajtrajška – K. Barlík, 1958
Tak sme začínali – M. Pogran, 1958

Utorok 27. októbra 2009 o 18.00 hod. (83 min.)
Týždeň vo filme 18/1958: Zo svetovej výstavy v Bruseli
Kozmetika I., II. – P. Čalovka, 1958
Týždeň vo filme 22/1958: Československý pavilón na svetovej výstave v Bruseli
V rodine Tatrovákov – V. Kubenko, 1958
Gorali – M. Slivka, 1958
Zbohom Péro – L. Kudelka, 1960

Utorok 3. novembra 2009 o 18.00 hod. (70 min.)
Týžden vo filme 25/1958: Laterna magika v našom pavilóne v Bruseli
Prečo sa neponáhľa? – P. Schulhoff, 1958
Laterna magika – Š. Kamenický, 1961
Týždeň vo filme 31/1958: Reštaurácia v našom bruselskom pavilóne
Raketa na mesiac – M. Černák, 1959
Poznačení tmou – Š. Uher, 1959

Utorok 10. novembra 2009 o 18.00 hod. (78 min.)
Týžden vo filme 32/1958: EXPO 58 večer hrá tisícimi žiarivkami
Nezabudnite – M. Slivka, M. Kubík, 1959
Žiarivky – V. Andreásky, 1959
Týždeň vo filme 33/1958: Národné dni Československa na svetovej výstave v Bruseli
Akcia BL – F. Andris, 1959
Byt – obraz života – P. Miškuv, 1959
Človek a vesmír – O. Krivánek, 1961

Nedeľa 15. novembra 2009 o 15.00 hod., Esterházyho palác, 1. poschodie, átrium
Derniéra výstavy

Na všetky podujatia je vstup bezplatný, zmena programu vyhradená
Realizácia programu Programové oddelenie SNG, 02 / 54431703, po@sng.sk

Koncerty v expozícii SNG Staré európske umenie

Streda 14. 10. 2009 o 18.00 hod.
Koncert súčasnej hudby o. z. SOOZVUK so sprievodným slovom: Milan Paľa,
husľový recitál
Vodné kasárne, 1. poschodie, Rázusovo nábrežie 2, vstup voľný

Streda 21. 10. 2009 o 18.00 hod.
Koncert členov zoskupenia QUASARS ENSEMBLE
Vodné kasárne, 1. posch., Rázusovo nábrežie 2, vstup voľný
Program:
G. F. Händel – J. Halvorsen – Passacaglia pre husle a violu
Albert Roussel – Trio op. 40
Heitor Villa-Lobos – pre flautu a violončelo
Max Reger – Serenade op. 141
W. A. Mozart : Flautové kavrteto

Quasars Ensemble:
Andrea Bošková – flauta
Peter Mosorjak -- husle
Peter Zwiebel – viola
Andrej Gál – vilončelo

Streda 28. 10 2009. o 18.00 hod.
Koncert študentov operného spevu MOMENTO MUSICALE - Stretnutia so slovenskou vokálnou budúcnosťou
Vodné kasárne, 1. posch., Rázusovo nábrežie 2, vstupné 1,33 EUR

Zmena programu vyhradená.
Viac informácií na: www.sng.sk

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Mikolaj pripravený aj na žaloby, Trnka sa naučil prehrávať
<< predchádzajúci článok
Saudská Arábia nie je za obmedzenie ťažobných kvót

Program Slovenskej národnej galérie na október 2009 - diskusné fórum čitateľov