Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

Ochrana Vašich osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov na internete je veľmi diskutovanou témou. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Všetky informácie o Vašej osobe však budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému okrem transakcií súvisiacich s platbou alebo bankových operácií.

Údaje, ktoré zadávate pri registrácii

Ako zákazník fyzická osoba musíte pri registrácii na 24hod.sk zadávať niekoľko osobných dát. Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako inzerujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za inzerciu, ku komunikácii s Vami.

Ak inzerujete ako právnická osoba a chcete platiť prevodom z bankového účtu firmy, mali by ste uviesť tiež údaje, ktoré nám umožnia vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom.

Aby ste nemuseli registračné údaje uvádzať pri každom inzerovaní na 24hod.sk znova, máme ich uložené v našej databáze, kde ich chránime pred zneužitím.

Údaje, ktoré zadávate pri platení

Nákup inzercie 24hod.sk môžete uhradiť niekoľkými spôsobmi. Jednotlivé spôsoby úhrad vyžadujú špecifické informácie, ktoré je potrebné uviesť v okamihu platenia. Tieto údaje nezhromažďujeme, používame ich výhradne pre danú finančnú operáciu.

Údaje o Vašej činnosti na 24hod.sk

Údaje o Vašich inzercii na 24hod.sk - Vaše objednávky – sú zhromažďované. Je to potrebné a slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Informácie o inzerci sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

Aké je naše stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam?

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na 24hod.sk sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom okrem 24hod.sk, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný a poštový styk ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty. To však vždy iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.

24hod.sk nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane.

Zhrnutie
24hod.sk si váži Vašu dôveru a chráni Vaše osobné údaje pred zneužitím. Vaše údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.

Váš súhlas
Ak sa stanete zákazníkom internetovej textovej inzercie 24hod.sk, dávate už pri registrácii súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Ak príde v budúcnosti k ich zmenám, budete o nich informovaný na stránkach 24hod.sk.