Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Kariéra

11. októbra 2005

Ako sa stať uznávaným vodcomSchopnosť viesť úspešne tím spolupracovníkov je základnou manažérskou zručnosťou.Zdieľať
  Tímová práca je čoraz preferovanejším spôsobom riešenia pracovných úloh vo veľkom množstve organizácií. Súvisí to predovšetkým s tým, že tradičné podnikové hierarchie ustupujú plochým multidisciplinárnym pracovným metódam. Ponúkame vám preto niekoľko základných pravidiel práce s tímom. 
- Dobrý tím sa dá ľahko rozpoznať. Skutočný tím je živá, konštantne sa meniaca a dynamická sila, v ktorej sa niekoľko ľudí dalo dohromady, aby spolu pracovali. Členovia tímu diskutujú o svojich cieľoch, posudzujú nápady a myšlienky, uskutočňujú rozhodnutia a postupujú smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov. Cieľ tímu musí byť starostlivo formulovaný a vždy sa k nemu musí pristupovať zodpovedne.
- Tímové úlohy treba analyzovať. Úspešný tím môže mať od dvoch do 25 členov. Oveľa dôležitejší ako veľkosť je však spôsob, akým sa tím snaží splniť danú úlohu. Existujú tri základné metódy vykonávania úloh:
- Opakujúce sa úlohy a rutinná práca, pri ktorej má každý člen tímu svoju fixnú úlohu, ktorú vykonáva nezávisle (napr. pásová výroba).
- Projekty, ktoré si vyžadujú určitú tvorivosť v prístupe, kde každý člen tímu má svoju fixnú úlohu a pracovnú procedúru. Členovia tímu však pracujú jednotne a závisia jeden od druhého (napr. vývoj nových produktov).
- Práca, ktorá si vyžaduje neustály kreatívny vstup a osobitný prístup, kde ľudia musia úzko spolupracovať ako partneri (napr. práca výkonného manažmentu).
- Tím treba prispôsobiť úlohám. Existuje niekoľko typov tímov (formálnych a neformálnych), z ktorých každý je vhodný na vykonávanie určitých úloh. Vodcovia tímov musia jasne rozumieť cieľom, aby bolo možné zosúladiť úlohy so štýlom. 
- Výber členov tímu má svoje zásady. Tajomstvom úspešného vedenia tímu je starostlivé prispôsobenie zručností členov tímu k typu vykonávaných úloh. Ak si zavádzanie nového produktu do výroby vyžaduje generovanie nových myšlienok, tím by mal byť multifunkčný a jeho členmi by mali byť špecialisti z rôznych disciplín. Ak si však úloha vyžaduje odborné znalosti napríklad účtovných postupov, tím je vhodné zostaviť z odborníkov z finančného oddelenia. Ak sa požiadavky projektu zmenia, mali by sa zmeniť aj členovia tímu.
- Hodnotenie vodcovských schopností je založené na kvalite. Všetci vodcovia musia mať silné osobnostné črty, aby presadili svoj vplyv a funkciu. Niektoré črty sú vnútorné (napríklad vízia), avšak každá z nich by vždy mala mať svoj externý „náprotivok", v tomto prípade vysokú viditeľnosť. Vodca musí byť oporou pri uskutočňovaní rozhodnutí a zároveň inšpirátorom pre rast tímu. 

Čo sa rozhodne musíte naučiť!
- Buďte pripravený kedykoľvek zmeniť váš vodcovský štýl.
- Upevňujte a podporujte hodnoty, ktoré uznávajú ostatní členovia tímu.
- Snažte sa reagovať pozitívne na novátorské a tvorivé myšlienky.
- Povzbudzujte jednotlivcov a skupiny, aby sa neustále vzdelávali.
- Neuzatvárajte konflikt tak, že to bola chyba niekoho iného.
- Nebráňte sa novým iniciatívam len preto, že nepochádzajú od vás.
- Nepremeškajte čas, keď váš tím potrebuje vaše vodcovské kvality.
Jana Hyžová


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
PAS s novým prezidentom
<< predchádzajúci článok
„Neznáma“ bojovníčka za mier

Ako sa stať uznávaným vodcom - diskusné fórum čitateľov