Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

13. januára 2009

Daň z motorových vozidiel sa vykazuje ešte v korunáchÚdaje v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za minulý rok, ktoré sú daňovníci povinní podať do 2. februára tohto roka, sa uvádzajú ešte v slovenských korunách. Výnimkou je iba ...Zdieľať
BRATISLAVA 13. januára (WEBNOVINY) - Údaje v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za minulý rok, ktoré sú daňovníci povinní podať do 2. februára tohto roka, sa uvádzajú ešte v slovenských korunách. Výnimkou je iba predpokladaná daň na rok 2009, ktorá sa uvádza už v eurách. Daňovníci by však podľa Daňového riaditeľstva (DR) SR mali v daňovom priznaní v oddiele pomocné výpočty sumu dane na úhradu prepočítať z korún na eurá konverzným kurzom a zaokrúhliť na najbližší eurocent nadol. Túto sumu už v novej mene sú následne povinní k spomínanému dátumu aj uhradiť. Daňové priznanie je už možné vyplniť aj na internetovej stránke DR SR.


Konkrétnu výšku daňovej povinnosti za rok 2008 daňovník určí na základe sadzby dane uvedenej vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) príslušného VÚC platnom na rok 2008. Správu dane z motorových vozidiel pritom vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. "Predchádzajúcim rokom je rok, ktorý tesne predchádza roku, za ktorý sa podáva daňové priznanie," informuje DR SR. To znamená, že daňovník dane z motorových vozidiel bude podávať daňové priznanie za rok 2008 miestne príslušnému daňovému úradu, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru 2007.

Daňovníci by však nemali zabudnúť aj na novú povinnosť platenia preddavkov na rok 2009. Ich výška sa určuje na základe predpokladanej dane na tento rok. Predpokladaná daň predstavuje súčet ročnej sadzby dane určenej VÚC platnom pre rok 2009, a to za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2009 u jedného správcu dane, vrátane vozidla, na ktoré je všeobecne záväzným nariadením znížená daň. Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660 € a nepresiahne 8 292 €, je tak povinný platiť štvrťročné preddavky vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. V prípade ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne u daňovníka 8 292 €, je povinný platiť mesačné preddavky vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. "Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 660 €, ako i daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť od 2. januára 2009, preddavky na daň na rok 2009 neplatí," dopĺňa DR SR. Mesačné a štvrťročné preddavky na daň má daňovník v roku 2009 platiť tomu daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, t.j. k 1. januáru 2009.

Daňovníci tak musia podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel po ročnej prestávke. Tú spôsobila novela zákona o miestnych daniach. Kým v roku 2007 museli daňovníci podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na aktuálne zdaňovacie obdobie, od minulého roka ho musia podať až po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia. To znamená, že za rok 2008 sú ho povinní podať do 2. februára 2009.

SITA

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Daň z motorových vozidiel treba zaplatiť do 2. februára (9. 1. 2009)
 BBSK zvýšila sadzby dane z motorových vozidiel (13. 12. 2007)nasledujúci článok >>
Kríza s plynom poukázala na zraniteľnosť Slovenska
<< predchádzajúci článok
Bývalý viceprezident JUDr. Jaroslav Spišiak čelí žalobe