Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

08. júna 2011

Domáci poštový trh sa úplne otvorí od začiatku budúceho rokaNávrh nového zákona o poštových službách, ktorý v stredu schválila vláda s pripomienkami, zavedie od 1. januára 2012 úplnú liberalizáciu domáceho poštového trhu a zároveň zruší ...Zdieľať
posta Foto: SITABRATISLAVA 8. júna (WEBNOVINY) - Návrh nového zákona o poštových službách, ktorý v stredu schválila vláda s pripomienkami, zavedie od 1. januára 2012 úplnú liberalizáciu domáceho poštového trhu a zároveň zruší poštovú výhradu. Stane sa tak o rok skôr, keďže Slovensko spolu s ďalšími desiatimi členskými štátmi Európskej únie má výnimku na dokončenie otvorenia poštového trhu do 31. decembra 2012. Návrh poštového zákona predložil na rokovanie kabinetu minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ (KDH). Zákon zároveň zabezpečí úplné prevzatie európskej smernice o úplnom dokončení liberalizácie vnútorného trhu poštových služieb Európskej únie z februára 2008.


"Predložený návrh v súlade s deklarovaným cieľom ruší poštovú výhradu a zavádza úplnú liberalizáciu na trhu poštových služieb. S uvedeným súvisí najmä zmena v systéme vzniku oprávnení na poskytovanie poštových služieb a zavedenie nového modelu financovania univerzálnej služby prostredníctvom kompenzačného fondu," informovalo ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Návrh poštového zákona upravuje štatút poštových podnikov, vznik oprávnenia na poskytovanie poštových služieb, ako aj práva a povinností poštového podniku a užívateľov poštových služieb. Taktiež upravuje právne vzťahy týkajúce sa zodpovednosti za škodu a ustanovenia o štátnej regulácii niektorých oblastí poštového trhu a štátnom dohľade nad poskytovaním poštových služieb. Podrobnejšie sa venuje definíciám poštových služieb a ich súčastí i jednotlivých pojmov. Zákon zavádza aj nové inštitúty, ako zameniteľné poštové služby či prístup do verejnej poštovej siete a upresňuje pôsobnosť regulátora najmä pri kontrolnej činnosti. Navrhovaný zákon popritom navrhuje aj úpravu zákona o správnych poplatkoch a živnostenský zákon, a to pre zmenu v systéme vzniku oprávnenia na poskytovanie poštových služieb.

Zákon bude mať vplyv na výdavky štátneho rozpočtu vzhľadom na zabezpečenie nových činností Poštového regulačného úradu (PRÚ). Rozšíria sa jeho pôsobnosť v oblasti regulácie poštových služieb a štátneho dohľadu. Zvýšené výdavky majú v roku 2012 dosiahnuť 363,58 tis. eur, v roku 2013 a 2014 majú dosiahnuť zhruba 8,027 mil. eur. Celková strata štátnej spoločnosti Slovenská pošta, a.s., zabezpečujúcej univerzálnu službu, z prevádzkovania stratových pôšt vlani predstavovala 27,5 mil. eur.Foto: SITA/Michal Burza Stratových poštových prevádzok mala 1 318. PRÚ odhaduje celkové čisté náklady Slovenskej pošty v rozpätí 15 mil. až 20 mil. eur. Závisí to od vývoja situácie na poštovom trhu a zvýšenia efektívnosti fungovania poskytovania univerzálnej služby, čo tvorí 4,5 % až 6,5 % z jej celkových nákladov. Výpočet čistých nákladov poskytovateľa univerzálnej služby má overiť na základe verejného obstarávania nezávislá audítorská spoločnosť, predpokladaná cena za poskytnutie tejto služby je do 315 tis. eur.


Príspevok poštových podnikov do kompenzačného fondu má byť na úrovni 3 % z ich obratu

Pri predpokladanom obrate poštových podnikov zo zameniteľných služieb vo výške 50,5 mil. eur by teda mali do fondu prispieť sumou 1,515 mil. eur a Slovenská pošta zaplatí do fondu na základe svojho podielu na trhu 5,814 mil. eur. "Celkový príspevok poštových podnikov môže dosiahnuť čiastku 7,330 mil. eur, a to v závislosti od definovania zameniteľných služieb," vyplýva ďalej z materiálu. Na domácom trhu pôsobí okrem dominantnej Slovenskej pošty i 23 už zaregistrovaných poštových podnikov.

Licenciu má od roku 2002 len Slovenská pošta s platnosťou do konca roka 2012. Štátna spoločnosť za jej udelenie neplatila poplatok, lebo nebol aktualizovaný zákon o správnych poplatkoch. Poplatok za udelenie licencie zostane aj od budúceho roka vo výške 33 193,50 eur. Nezmení sa ani poplatok za zmenu licencie vo výške 165,50 eur. Poplatok za registráciu poštového podniku sa však zníži zo súčasných 165,50 eur na 100 eur.

Zásadnou úlohou PRÚ v roku 2012 bude vytvorenie podmienok na uplatnenie nového systému udeľovania povolení, a to najmä v súvislosti so zameniteľnými službami. Úrad zabezpečí podmienky na prípadné uplatnenie kompenzácie čistých nákladov univerzálnej služby, ktoré predstavujú pre jej poskytovateľa neprimeranú záťaž. Foto: SITA/Ľudovít VaniherS tým bude súvisieť aj zabezpečenie podmienok na fungovanie univerzálnej služby kvôli ukončeniu platnosti poštovej licencie pre Slovenskú poštu. Úrad pri konaní o udelení poštovej licencie na poskytovanie univerzálnej služby vydá aj požiadavky na kvalitu univerzálnej služby, najmä vo vzťahu k jej pravidelnosti, spoľahlivosti a dostupnosti, vrátane lehoty na dodanie poštových zásielok.

Predpokladaný vývoj postupu prípravy transpozície európskej smernice z roku 2008 bol podľa ministerstva dopravy výrazne ovplyvnený rozhodnutím Európskej komisie (EK) zo 7. októbra 2008 o slovenských právnych predpisoch týkajúcich sa služieb hybridnej pošty a nasledujúcim priestupkovým konaním. Nový návrh zákona o poštových službách bol v tejto súvislosti vypracovaný v roku 2009 s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2012 vrátane otvorenia trhu o jeden rok skôr ako umožňuje povolená výnimka. Po konzultáciách k obsahu návrhu zákona a vzhľadom na skoršie otvorenie poštového trhu EK pozastavila priestupkové konanie voči SR v júni 2010. Spomínané rozhodnutie komisie je do návrhu zákona zapracované osobitným článkom 4.

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Vláda odobrila prísnejšie referencovanie cien liekov
<< predchádzajúci článok
Najvyššia pokuta za čiernu stavbu môže byť 350 000 eur