Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Radíme

04. novembra 2005

Éčka: dá sa najesť aj bez nich?Sú všade. ťi si zoberieme do rúk fľašu malinovky, čokoládu, konzervu alebo aj čaj, v ich obsahu zakaždým nájdeme bohatý zoznam prídavných chemických látok.Zdieľať
O povestných „éčkach“ kolujú rozporuplné povesti vrátane zaručených poplašných správ, podľa ktorých je všetko, čo kozumujeme, priam zamorené jedovatými chemikáliami. Pravda však asi bude niekde uprostred: na jednej strane syntetické molekuly určite nie sú pre náš organizmus ideálnou potravou, ich používanie je však nevyhnutné a podlieha, resp. malo by podliehať dôslednej kontrole
Takzvané „éčka“ sú aditívne, čiže prídavné látky predstavujú celú škálu prírodných aj syntetických látok, ktoré sa vo veľmi malých množstvách pridávajú do potravín:
- na zlepšenie podmienok výroby, spracovania, úpravy, prepravy a úschovy potravín,
- na zníženie zdravotného rizika, zvýšenie odolnosti potravín proti chemickým, fyzikálnym a biologickým zmenám a na predĺženie trvanlivosti potravín,
- na zachovanie a zlepšenie výživovej hodnoty potravín, pridávaním alebo odoberaním niektorých zložiek,
- na zlepšenie organoleptických vlastností potravín a zachovanie ich typických charakteristík, štandardnosti a kvality. Žiadna aditívna látka sa nedostane do obehu bez toho, aby nebola podrobená veľmi prísnemu a podrobnému hodnoteniu.

Dávky sú presne zrátané

Neškodlivosť aplikovaných prídavných látok garantuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu (FAO) prostredníctvom spoločnej Komisie Codex Alimentarius. Rozhodnutia orgánov Komisie Codex Alimentarius vychádzajú z odporúčaní nezávislého Spoločného výboru odborníkov pre potravinárske prídavné látky FAO a WHO, tzv. JECFA. Tvoria ho špičkoví svetoví odborníci v danej oblasti a nezastáva žiadne komerčné záujmy. Legislatíva Codex Alimentarius sa považuje za celosvetový štandard, od ktorého sa odvíjajú regionálne i národné predpisy vrátane predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky. Zámerom je zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany spotrebiteľov na celom svete a správnych praktík pri obchodovaní s potravinami. Limitné dávky prídavných látok v potravinách, ktoré uvádza Codex Alimentarius, sú tie, ktoré sa nesmú prekročiť v žiadnom štáte.

Čo vraví potravinový kódex

Takzvané aditívne látky sa kategorizujú podľa svojich funkcií, pričom neraz jedna látka zabezpečuje viaceré funkcie. Podľa Potravinového kódexu SR sa členia takto: 
- Antioxidanty 
* Konzervačné látky 
- Farbivá 
- Kyseliny, zásady a soli 
- Vonné, chuťové a povzbudzujúce látky 
- Látky upravujúce fyzikálne vlastnosti potravín 
- Potravinárske enzýmy 
- Rozpúšťadlá 
- Iné technologické pomocné látky

Ako vzniklo označenie „E“

V súlade s medzinárodným číselníkom potravinárskych prídavných látok má každá látka pridelený kód pozostávajúci z písmena E, za ktorým nasleduje troj- prípadne štvorciferné číslo. Naša legislatíva ustanovuje povinnosť označovať v potravinách všetky prídavné látky. Kód sa môže používať pri označovaní potravín samostatne alebo spolu s kompletným názvom prídavnej látky. „Éčka“ nemajú byť teda strašiakom, ale informáciou pre spotrebiteľa, že prídavné látky sa do výrobku dostávajú v súlade s predpismi a že sú neustále pod dozorom. Ale ak im predsa len neveríte, môžete sa presťahovať na dedinu a dopestovať si vlastné potraviny! Zmeňte životný štýl a zaobídete sa aj bez „éčok“. Pamätajte však, používajú sa na celom svete a nie je známy prípad, že by niekto zomrel na éčko. Tým nechceme povedať, že éčka sú super! Faktom však je, že v dôsledku nesprávnej životosprávy a priveľkému množstvo mastných jedál zomierajú ľudia na kardiovaskulárne ochorenia. Toto tvrdenie už možno dokázať... Je teda len na vás, čo budete jesť.

Zákony hovoria jasne: Nemožno ohroziť zdravie!

Čo vraví naša legislatíva? Na aplikáciu prídavných látok sa vzťahuje tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky. Do legálne vyrobených potravín sa v žiadnom prípade nedostanú také prísady, resp. ich dávky, ktoré by mohli ohroziť zdravie človeka, ani keby ich konzumoval každodenne po celý život. Ide o prísne sledované dávky, ktoré nesmú prekročiť stanovené limity, pričom tieto látky a ich dávky sú predmetom záujmu intenzívnej kontroly orgánov potravinového dozoru. Naša legislatíva prídavných látok je v plnom súlade s medzinárodnou. Toľko zákon...

Škodia alebo neškodia? Ako je to?

Dozvieme sa niekedy pravdu o éčkach? Sú alebo nie sú zdraviu škodlivé? Podľa informácií Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave východiskom pri posudzovaní potravinárskych prídavných látok sú podrobné toxikologické štúdie. Medzi prídavné látky sa zaradí iba taká látka, pri ktorej sa jednoznačne preukáže jej technologická nevyhnutnosť a dlhodobá neškodlivosť. Na základe rozsiahlych vedeckých štúdií sa určí, aké množstvo prídavnej látky pri jej celoživotnej každodennej konzumácii nemôže ohroziť zdravie človeka, je to hodnota ADI vyjadená v miligramoch na kilogram telesnej hmotnosti za deň. Toto množstvo sa vydelí bezpečnostným faktorom, t.j. pri definovaní najvyšších povolených, tzv. limitných dávok prídavných látok v konkrétnych potravinách sa vychádza zo 100- až 200-násobne menších množstiev, ako sú tie, o ktorých je jednoznačne preukázané, že sú absolútne neškodlivé. Navyše sa v nariadeniach a predpisoch zohľadňuje celý komplex stravovacích systémov. Nuž, či takémuto vysvetleniu dôverujete alebo nie, záleží len na vás. Odborníci však tvrdia: éčka sú neškodlivé!

 

 


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Kohn 4.11.2005
<< predchádzajúci článok
Žbirkov nový album je farebný ako Dúhy

Éčka: dá sa najesť aj bez nich? - diskusné fórum čitateľov