Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Kultúra

26. októbra 2006

Kandidáti na post riaditeľa sa môžu prihlásiť do 15. novembraRada Slovenskej televízie (STV) vyhlásila nové výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa. Kandidáti sa môžu prihlásiť do 15. novembra. Agentúru SITA o tom informoval predseda Rady STV ...Zdieľať

BRATISLAVA 26. októbra (WEBNOVINY) - Rada Slovenskej televízie (STV) vyhlásila nové výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa. Kandidáti sa môžu prihlásiť do 15. novembra. Agentúru SITA o tom informoval predseda Rady STV Miroslav Kollár.

Kandidáti musia v tomto termíne doručiť na Radu STV prihlášku. Obsahovať musí vyhlásenie o kandidatúre na post šéfa STV, titul, meno a priezvisko (prípadne rodné priezvisko), dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo adresu pre doručovanie písomností, ak je odlišná od trvalého pobytu, dátum a vlastnoručný podpis kandidáta.

Súčasťou prihlášky má byť aj čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, štruktúrovaný životopis ako aj originál alebo notársky osvedčená kópia dokladu preukazujúceho ukončenie vysokoškolského vzdelania najmenej II. stupňa, ďalej čestné vyhlásenie o splnení podmienky najmenej trojročnej odbornej praxe v oblasti riadenia s označením subjektov, kde kandidát túto prax vykonával. Medzi predkladané prílohy patrí aj odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry SR, nie staršieho ako tri mesiace. Kandidát na post riaditeľa STV musí priložiť projekt riadenia a rozvoja STV v nastávajúcom funkčnom období v jednom origináli a 15 kópiách v tlačenej podobe vo formáte A4 v rozsahu najmenej 20 strán a najviac 40 strán (do tohto rozsahu sa nepočítajú prílohy).

Vzor prihlášky a príloh je zverejnený na internetovej stránke STV www.stv.sk. Bližšie informácie budú zverejnené tiež v teletexte STV, vo vysielaní televízie a v dvoch celoštátnych denníkoch.

SITA


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Nezamestnanosť Rómov v SR sa podľa OSN vymyká spod kontroly
<< predchádzajúci článok
Dell chce do 3 rokov v SR predávať najviac výpočtovej techniky