Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

03. októbra 2006

Konto Orange pokračuje v podpore regiónovV najbližších mesiacoch už budú môcť aj obyvatelia Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja vidieť prvé výsledky práce dobrovoľníkov, ktorí pomôžu svojmu ...Zdieľať

BRATISLAVA 3. októbra (WN/PR) - V najbližších mesiacoch už budú môcť aj obyvatelia Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja vidieť prvé výsledky práce dobrovoľníkov, ktorí pomôžu svojmu regiónu. Po úspešnej I. etape grantového programu „Šanca pre váš región“, ktorá bola aktuálna pre zvyšok Slovenska, uzavrelo Konto Orange aj II. etapu tohto programu. Cieľom grantu je podporovať konkrétne aktivity občanov a organizácií zvyšujúce kvalitu života v jednotlivých regiónoch Slovenska. Do termínu uzávierky predložili záujemcovia spolu 207 žiadostí. Odborná komisia rozhodla o podpore spolu 42 zaujímavých projektov, medzi ktoré Konto Orange prerozdelí 2 milióny slovenských korún.

Počas druhej etapy programu „Šanca pre váš región“, ktorá trvala od 1. júna do 19. júla 2006, mohli svoje žiadosti o grantový príspevok posielať občania, združenia, nadácie, obce, školy, nemocnice, univerzity a regionálne médiá z Banskobystrického, Bratislavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Najväčší záujem o grant prejavili subjekty z Banskobystrického (84) a Žilinského (61) kraja, menej projektov bolo doručených z Trenčianskeho (32) a Bratislavského (30) kraja. Najviac projektov bolo predložených zo strany mimovládnych organizácií, fyzických osôb a obcí.

Odborná komisia vybrala spomedzi všetkých doručených žiadostí v tejto etape 42 projektov, ktoré najlepšie spĺňali požiadavky grantového programu, t. j. projekty mali verejnoprospešný charakter, odzrkadľovali potreby regiónu a budú realizované predovšetkým pomocou dobrovoľníckej práce. V Banskobystrickom aj Žilinskom kraji bolo podporených 12 projektov a v Bratislavskom a Trenčianskom kraji bude realizovaný tiež rovnaký počet - 9 projektov.

Medzi najzaujímavejšie podporené projekty patrí napríklad projekt obyvateľov obce Vinosady v Bratislavskom kraji. V tejto dedinke ľudia dodnes dodržiavajú kultúrne zvyky ako pálenie Moreny, vítanie jari, stavanie mája, oberačkové slávnosti, či koledovanie na Troch kráľov. K udržaniu týchto ľudových tradícií je nutné ušitie nových krojov, ktoré by mohli slúžiť aj pre ďalšie generácie. Práve na tento účel budú využité prostriedky z Konta Orange. V Krupine bude z grantu vytvorená klubovňa - „Tévovňa", priestor bez alkoholu a cigariet, ktorý bude slúžiť prevažne mladým ľuďom od 12 do 26 rokov. V nej budú môcť deti a mládež tráviť svoj voľný čas hrami, čítaním kníh či časopisov, využívaním internetu a rozhovormi s priateľmi. Taktiež sa budú na tomto mieste konať odborné prednášky spojené s premietaním filmov. Podporený bol aj projekt „Školský autobus“, ktorý sa zameriava na integráciu rómskych detí a detí z nízkopríjmového prostredia žijúcich v Handlovej. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre integráciu detí do tried materskej školy, organizovanie spoločných akcií pre rodičov a upevňovanie vzťahov medzi rodinami a členmi rómskej komunity. Riešením tejto situácie bude aj školský autobus, ktorý bude umožňovať dopravu detí do materskej školy. Vďaka úsiliu obyvateľov Sídliska III v Čadci, bol v tejto lokalite uchránený cenný pozemok, ktorý bol pôvodne určený na výstavbu garáží. Práve tu bude vďaka Kontu Orange vysadená nová stromová aleja, čím vznikne oddychový priestor s lavičkami slúžiaci pre obyvateľov sídliska.

V prvej etape programu „Šanca pre váš región“, ktorú Konto Orange vyhlásilo 10. februára 2006, mohli o grantový príspevok žiadať subjekty z Prešovského, Košického, Nitrianskeho a Trnavského kraja. V týchto častiach Slovenska bolo v uplynulých mesiacoch podporených a úspešne zrealizovaných 39 projektov. Počas obidvoch etáp grantového programu „Šanca pre váš región“ bolo v roku 2006 podporených spolu 81 regionálnych projektov celkovou sumou 4 milióny slovenských korún.

Konto Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje projekty na podporu skupín obyvateľov - komunít. Vznikla v roku 2002

s cieľom realizovať filantropické aktivity, ktoré pomáhajú riešiť problémy rôznych skupín spoločnosti. Aktivity Konta Orange pokrývajú mnoho oblastí - od podpory náhradných rodín a adopcie, cez vzdelávanie, voľnočasové aktivity mladých ľudí až po pomoc opusteným ľuďom v ťažkostiach. Filantropické aktivity Konta Orange sú zamerané na problémové alebo deficitné oblasti spoločnosti. Zriaďovateľom Konta Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

Ďalšie informácie:

Peter Tóth

Corporate Affairs Manager

tel. +421 (2) 5851-4818, +421 (905) 014 818

fax: +421 (2) 5851 4053

e-mail: peter.toth@orange.sk

Richard Fides

Media Relation Manager

tel. +421 (2) 5851-4878, +421 (905) 014 878

fax: +421 (2) 5851 4053

e-mail: richard.fides@orange.sk

SITA


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Beňová považuje kandidatúru na primátorku za veľkú výzvu
<< predchádzajúci článok
Zdravotnú poisťovňu chce zmeniť 548 770 ľudí