24hod.sk    Kultúra

05. januára 2020

Maďari a Rómovia sa môžu prihlásiť do výzvy Fondu na podporu kultúry národnostných menšínPríslušníci maďarskej a rómskej národnostnej menšiny môžu žiadať o poskytnutie dotácie alebo štipendia aj vo štvrtej výzve Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM). Maďarská ...Zdieľať
5.1.2020 (Webnoviny.sk) - Príslušníci maďarskej a rómskej národnostnej menšiny môžu žiadať o poskytnutie dotácie alebo štipendia aj vo štvrtej výzve Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM).


Maďarská národnostná menšina má možnosť žiadať o podporu profesionálneho umenia. V prípade rómskej národnostnej menšiny ide o žiadosti na voľnočasové aktivity, kultúrno-osvetovú činnosti, vzdelávacie činnosti, vedu, výskum a neprofesionálne umenie. Termín predkladania žiadostí je do 31. januára. Informuje o tom stránka fondu.

Výskum a vzdelávanie


Štruktúra podpornej činnosti na rok 2020 obsahuje priority určené Ministerstvom kultúry SR, správnou radou a jednotlivými odbornými radami fondu. Prioritou ministerstva kultúry je podpora prípravy a realizácie projektov k Roku slovenského divadla – národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva.

Správna rada sa uzniesla na podpore aktivít v oblasti kultúry národnostných menšín v súvislosti s Mestom kultúry Nové Zámky a príprav na sčítanie obyvateľstva v roku 2021, ide najmä o spoločenské kampane, výskum či vzdelávacie aktivity.

Odborné rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny podporia prioritne aktivity spojené so 120. výročím narodenia maďarského spisovateľa Sándora Máraiho a 100. výročím úmrtia maďarského maliara Pála Szinyei Merseho.

Budovanie rómskej identity


Odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny majú prioritu podporovať projekty zamerané na tému Rómovia ako súčasť Slovenska, aktivity zobrazujúce a prezentujúce Rómov ako súčasť Slovenskej republiky a aktivity spojené so 100. výročím narodenia spisovateľky Eleny Lackovej.

Prioritou odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny je podpora aktivít zameraných na budovanie rómskej identity (Romipen) prostredníctvom vlastnej tvorby rómskych umelcov a akademikov, priorizovanou cieľovou skupinou budú deti a mládež vo veku do 25 rokov.

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry trinástich oficiálne uznaných národnostných menšín na Slovensku. V roku 2020 na podpornú činnosť alokoval 7 600 000 eur.


Zdroj: Webnoviny.sk - Maďari a Rómovia sa môžu prihlásiť do výzvy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín © SITA Všetky práva vyhradené.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli

https://www.24hod.sk/madari-a-romovia-sa-mozu-prihlasit-do-vyzvy-fondu-na-podporu-kultury-narodnostnych-mensin-cl730928.html