Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Auto moto

30. augusta 2007

MDPT navrhuje urýchlenie prípravy výstavby D1 a R1Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predložilo na pripomienkové konanie návrh zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach pri výstavbe niektorých pozemných komunikácií. Cieľom ...Zdieľať

BRATISLAVA 30. augusta (WEEBNOVINY) - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predložilo na pripomienkové konanie návrh zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach pri výstavbe niektorých pozemných komunikácií. Cieľom návrhu je umožnenie rýchlejšej administratívnej prípravy výstavby troch úsekov diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Ivachnová, Jánovce - Jablonov a Fričovce - Svinia. Jednorazové mimoriadne opatrenia v územnom a stavebnom konaní sa majú týkať aj výstavby rýchlostnej cesty R1 na trase Nitra západ - Hronský Beňadik, ako aj stavby juhovýchodného obchvatu Žiliny a rekonštrukcie úseku Strečno - Dubná Skala na ceste 1. triedy číslo 18. Zasiahnuť by mali aj stavbu západného obchvatu Prešova na ceste 1. triedy číslo 68.

Tieto opatrenia majú umožniť, aby k 1. marcu 2008 mohli byť uzavreté zmluvy s dodávateľmi a mohli sa začať stavebné práce. Návrh uvedeného zákona nadväzuje na vládne uznesenie z polovice augusta o urýchlení výstavby diaľnice D1 a rýchlocesty R1 do roku 2010 aj prostredníctvom projektov verejno-súkromného partnerstva. Nedobudovanie diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc podľa predkladateľa navrhovaného zákona totiž oslabuje záujem investorov o východné Slovensko, čo neprospieva ekonomike krajiny a spomaľuje životnú úroveň obyvateľov na východe štátu. "Navrhovaný zákon najmä umožňuje uskutočniť spoločné územné konanie a stavebné konanie v tých prípadoch, keď nie je ešte schválený územný plán zóny, ale už bolo umiestnenie pozemnej komunikácie a jej vplyv na okolie prerokované všetkými dotknutými orgánmi a občanmi a existuje súhrnné stanovisko z prerokovania konceptu územného plánu," uvádza ministerstvo dopravy. Lehoty v konaniach by sa tak mali skrátiť na polovicu.

Návrh zákona predpokladá aj to, aby ministerstvo výstavby určilo stavebný úrad, ktorý uskutoční územné konania nezačaté do konca tohto roka. Súhlasy s vyňatím pozemkov z poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu sa majú uskutočniť až ku kolaudácii stavby. Pre územné a stavebné konanie by sa pritom mali použiť predbežné odborné vyjadrenia. Získanie vlastníckych a iných práv k pozemkom by nebolo nevyhnutné už k stavebnému konaniu, ale až ku kolaudačnému konaniu, a to z dôvodu, "aby miliardové investície nestáli pre licitovanie o výšku náhrady za vyvlastnenie s niektorými jednotlivcami". Výkup pozemkov a stavieb by mal byť možný za náhradu o 20 percent vyššiu, ako ich všeobecná hodnota zistená znaleckým posudkom.

Ministerstvo dopravy nepredpokladá, že by navrhované jednorazové mimoriadne opatrenia mali bezprostredný vplyv na verejné rozpočty. Výdavky na náhradu za výkup pozemkov a stavieb určených na asanáciu sa pri koeficiente 1,2 odhadujú na 2,144 mld. Sk na D1, na 23 mil. Sk na R1 a na 92 mil. Sk na cestách 1. triedy číslo 18 a 68. Podľa ministerstva bude potrebné na nich asanovať 48 stavieb, z toho 24 rodinných domov. Návrh zákona pritom umožňuje aj dohodnutie o náhrade aj obstaraním nového bývania kúpou alebo výstavbou bytu či rodinného domu. Administratívne výdavky na správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností, ktoré pôjdu z rozpočtu Národnej diaľničnej spoločnosti, sa odhadujú na 112 mil. Sk.

SITA


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Bouček bude odhaľovať neveru po slovensky
<< predchádzajúci článok
Divé maky opäť v uliciach mesta

MDPT navrhuje urýchlenie prípravy výstavby D1 a R1 - diskusné fórum čitateľov