Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

10. októbra 2007

Menšia dotácia je likvidáciou cirkevných školských zariadeníZa znevýhodnenie detí v evanjelických školských zariadeniach, za porušovanie práv občanov a v konečnom dôsledku za „skrytú likvidáciu“ cirkevných školských zariadení považuje ...Zdieľať

BRATISLAVA 10. októbra (WEBNOVINY) - Za znevýhodnenie detí v evanjelických školských zariadeniach, za porušovanie práv občanov a v konečnom dôsledku za „skrytú likvidáciu“ cirkevných školských zariadení považuje novelizáciu nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú pripravilo ministerstvo financií, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a.v. Daniela Veselá. "Tento návrh novely nariadenia vlády považujem za diskriminačný. Peniaze z podielových daní odvádzajú všetci zamestnanci, občania tejto republiky, a teda aj rodičia detí v cirkevných školách. Takéto rozdeľovanie výnosu dane z príjmov je nespravodlivé," uviedla dnes Veselá pre agentúru SITA.

Podľa Veselej návrh novely nariadenia jednoznačne ukazuje, že dochádza k deleniu detí podľa toho, aké školské zariadenie navštevujú. Koeficienty jednotlivých kategórií ukazujú výrazné zníženie dotácií pre cirkevné školské zariadenia. "Ako príklad uvádzam koeficient školského klubu detí, ktorý je pri štátnych školských zariadeniach 5 a pri cirkevných školských zariadeniach len 2,5. V percentách to znamená rozdiel 50 %. V prípade detí MŠ ECAV do troch rokov je to len 42 %. Je to teda výrazne v neprospech školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je aj naša cirkev," upozornila Veselá.

V Slovenskej republike existuje pluralitný systém výchovy a vzdelávania. Naše školské zariadenia sú zaradené do siete škôl a školských zariadení ministerstva školstva. Ich činnosť prebieha podľa platných predpisov a spĺňajú požiadavky a normy SR. "V slobodnej krajine majú cirkevné školy a školské zariadenia svoje miesto a naše školy si získali vysoký kredit vo výchovno-vzdelávacom prostredí na Slovensku. Vychovávame deti tejto krajiny pre túto spoločnosť v tých najlepších hodnotách. Ako im a ich rodičom máme vysvetliť, že nemajú rovnaké nároky na finančnú pomoc štátu ako žiaci na štátnych školách," opýtala sa Veselá.

Školy a školské zariadenia ECAV na Slovensku boli do 31. decembra 2006 financované podľa schválených normatívov MŠ SR. Ich financovanie bolo porovnateľné so štátnymi školami a školskými zariadeniami a ich činnosť bola financovaná v potrebnej výške t. j. 100 %. Zmena nastala od 1. 1. 2007, keď financovanie školských zariadení (materské školy, školské jedálne a školské kluby detí v našej cirkvi) prešlo na samosprávy. Samosprávy dostali od ministerstva financií účelovú dotáciu pre školské zariadenia. "Spôsob tvorby a výpočet nepoznáme, doposiaľ je finančné krytie iba cca 70 % skutočnej potreby objemu. Preto sme boli nútení v tomto roku v našich školských zariadeniach zvýšiť príspevky od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov," povedala Veselá.

Ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania novelizáciu nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorou navrhuje krátiť dotácie pre súkromné a cirkevné materské školy, základné umelecké školy, školské jedálne a družiny. Ministerstvo navrhuje koeficient pre žiaka cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania vo výške 8,7 a pre obecné 13. Pri skupinovej forme sú koeficienty 5,1 a 8.

Na dieťa cirkevnej a súkromnej materskej školy vo veku do troch rokov navrhuje ministerstvo koeficient 34 a od troch rokov 13. Pre škôlku v zriaďovateľskej pôsobností obcí navrhuje rezort koeficient pre dieťa do troch rokov 61 a nad tri roky 31.

Pre stravníka obecnej školskej jedálne má byť koeficient 2, súkromnej a cirkevnej vo výške 1,8. Pre dieťa v obecnej družine by mal byť koeficient 5, kým pre cirkevné a súkromné družiny 2,5 alebo 1,8.

SITA


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
EÚ hrozí Rumunsku znížením dotácií do poľnohospodárstva
<< predchádzajúci článok
Nemocnica v Biskupiciach sa zaviazala splatiť dlh za vodu