Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

04. októbra 2006

Ministerstvo vnútra pripravilo nový priestupkový zákonSkutkové podstaty jednotlivých druhov priestupkov sa presunú do osobitných zákonov upravujúcich pôsobnosť orgánov verejnej správy. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorú do ...Zdieľať

BRATISLAVA 4. októbra (WEBNOVINY) - Skutkové podstaty jednotlivých druhov priestupkov sa presunú do osobitných zákonov upravujúcich pôsobnosť orgánov verejnej správy. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorú do pripomienkového konania predložilo Ministerstvo vnútra SR. Presúvaním skutkových podstát sa k 1. aprílu 2007 bude okrem priestupkového novelizovať aj ďalších 25 osobitných zákonov.
Ako pre agentúru SITA povedala Alena Koišová z komunikačného odboru ministerstva vnútra, v priestupkovom zákone zostanú len priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch verejnej správy, priestupky na úseku občianskeho spolunažívania a proti verejnému poriadku alebo také, ktoré nebude možné zaradiť do osobitného zákona. Bude však doplnený aj o nové skutkové podstaty priestupkov: takáto úprava umožní, aby páchatelia prečinov, v prípade ktorých orgány činné v trestnom konaní upustili od stíhania z dôvodu nepatrnej závažnosti prečinu, neostali nepotrestaní.
Skutkové podstaty priestupkov verejnej správy sa rozširujú na základe skúseností z praxe. Pribudne sem napríklad priestupok neoprávneného držania licencie. Súčasne sa upravuje horná hranica pokút z doterajších 1 000 až 3 000 Sk na 5 000 až 10 000 korún. Za niektoré - napríklad za neoprávnené podnikanie či neoprávnené sprístupnenie bankového alebo obchodného tajomstva - bude možné uložiť pokutu až do výšky 50 000 Sk. Priestupkom proti verejnému poriadku bude aj hrubá urážka či ohováranie verejných činiteľov pri výkone jeho právomocí. Po tom, čo verbálne útoky na verejných činiteľov prestali byť trestným činom, správne orgány ich posudzovali ako priestupky voči občianskemu spolunažívaniu. Za vulgárny útok na policajta či úradníka bude možné vyrubiť až 10-tisícovú pokutu. V priestupkovom zákone bude explicitne uvedené, kto je verejný činiteľ.
Priestupkom proti majetku bude aj konanie, ktorým niekto zorganizoval alebo niekoho iného naviedol na priestupok proti majetku - napr. na krádež alebo poškodzovanie veci. Vyžaduje si to prax. Početné majetkové priestupky totiž páchajú maloletí, ktorých na to zneužívajú iné osoby.
Veková hranica zodpovednosti za spáchanie priestupku - rovnako ako trestná zodpovednosť - bude 14 rokov. Podobne ako v novom Trestnom zákone, aj priestupok si bude možné odpracovať. Páchateľovi správny orgán bude môcť ponúknuť, či zaplatí pokutu alebo v rozsahu uloženej pokuty odpracuje menšie obecné služby. Počet hodín vykonávania služieb pre obec sa vypočíta ako podiel uloženej pokuty a hodinovej sadzby minimálnej mzdy.

Novo sa formuluje pravidlo o odvádzaní výnosov z pokút. Výnos z pokuty uloženej orgánom verejnej správy bude príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty uložené obcou a pokuty za priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a majetku budú príjmami obce.

Pre účely trestného konania budú správne orgány prejednávajúce priestupky povinné viesť evidenciu obsahujúcu osobné údaje páchateľov, miesto, dátum, formu a stručný popis spáchania priestupku a tiež uložené sankcie. Evidencia uľahčí komunikáciu medzi správnymi orgánmi a orgánmi činnými v trestnom stíhaní, ktoré pri plnení svojich úloh majú zo zákona právo požadovať od orgánov verejnej správy a obcí podklady a informácie. Napríklad páchatelia priestupkov proti majetku formou krádeže, ktorí boli v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov sankcionovaní za obdobný delikt, už nie sú postihovaní podľa priestupkového zákona, ale trestne stíhaní za krádež v zmysle Trestného zákona, a môžu byť potrestaní odňatím slobody až na 2 roky.

Údaje z evidencie priestupkov budú vymazané po troch rokoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku, ak osobitný zákon neustanoví inak.

SITA© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Tropická horúčka zabila 71 ľudí, 40 tisíc osôb sa nakazilo
<< predchádzajúci článok
Tajfún Xangsane si vyžiadal najmenej 52 obetí

Ministerstvo vnútra pripravilo nový priestupkový zákon - diskusné fórum čitateľov