Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Tlačové správy

Nové spôsoby vo výučbe a využitie potenciálu detíNetradičný prístup vo výučbe technicky orientovaných predmetov, kde žiaci už na základnej škole využívajú 3D tlačiareň, ale aj využitie mnohých iných netradičných materiálov. ...Zdieľať
bez nazvu BRATISLAVA 8. decembra (WBN/PR) - Netradičný prístup vo výučbe technicky orientovaných predmetov, kde žiaci už na základnej škole využívajú 3D tlačiareň, ale aj využitie mnohých iných netradičných materiálov. Samostatnosť, spolupráca a zodpovednosť za svoju prácu prostredníctvom tzv. daltonského plánu. Ako komunikovať s rodičom pri probléme dieťaťa v škole, ale aj kariérne poradenstvo na školách a duálne vzdelávanie a ochrana práv detí. Toto sú len niektoré z tém odbornej konferencie Škola 2015/2016, ktorá sa konala 26.11. v Bratislave.


Na 8. ročníku konferencie, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko sa stretlo vyše 120 riaditeľov a zástupcov základných a stredných škôl. Okrem zaujímavých prednášok zahŕňajúcich legislatívne zmeny, duálne vzdelávanie a kariérne poradenstvo, či ochranu práv detí, si mohli účastníci vybrať aj inšpiratívne workshopy, kde si mohli osobne vymieňať svoje skúsenosti.

Viete čo je daltonský plán?
Viacero pedagógov sa v súčasnosti snaží do spôsobu výučby implementovať nové postupy. Skupina pedagógov zo ZŠ Senica sa účastníkom konferencie snažila počas workshopu ukázať, ako žiakov naučiť samostatnosti, spolupráci a zodpovednosti za svoju prácu prostredníctvom tzv. daltonského plánu. Ide o alternatívny prvok ku klasickému vyučovaniu, ktorý sa im osvedčil. Daltonský plán predstavuje akúsi zmenu prístupu a filozofie učiteľa takmer v rámci bežného vyučovania, ktorou pristupuje k organizácii hodiny, zadávaniu úloh, ale tiež rozširuje vyučovanie o nové aktivity, ktoré ho úplne netransformujú do novej podoby, skôr vylepšujú s cieľom naučiť žiakov nielen vedomosti, ale aj zručnosti, akými sú samostatná práca, organizácia času, komunikácia s ostatnými. Je to metóda, ktorú možno použiť v bežnej triede. Žiaci sú vedení k samostatnosti pri osvojovaní si vedomostí a plnení si každodenných povinností, na druhej strane k vzájomnej spolupráci a spoločnému učeniu sa. Na vyučovaní učitelia využívajú daltonský semafor, ktorý pracuje na princípe odloženej pozornosti. Núti deti aby boli aktívne a samostatne uvažovali. Presne ako klasický semafor má tri farby: červená – vtedy deti nesmú komunikovať s učiteľom, taktiež nemôžu kontaktovať spolužiakov, oranžová - spolužiaci si môžu vzájomne pomáhať, zelená – deti sa môžu baviť vzájomne a tiež požiadať učiteľa o pomoc a vysvetlenie. Podľa učiteľky zo ZŠ Senica Paedr. Žanety Pikartovej je mimoriadne dôležité pri tomto type výučby, že umožňuje deťom napredovať v rámci jedného ročníka rôznym tempom, prispôsobeným ich schopnostiam a žiadne z detí nemá pocit zlyhania. Zapojení sú všetci žiaci tak, aby každý zažil úspech, využíva sa pozitívna motivácia. Na základnej škole v Senici vyučujú Daltonským plánom už od roku 2006 a začínajú už v 1. ročníku. Žiaci sa týmto spôsobom učia predmety: slovenský jazyk, matematika, prírodoveda a vlastiveda.

Technické predmety atraktívnejšie
V súčasnosti sa takisto hovorí o potrebe rozšírenia vzdelávania, ale hlavne zatraktívnenia výučby technicky orientovaných predmetov, o ktoré deti nemajú veľký záujem. Konkrétne príklady ako využiť napríklad 3D tlačiareň už na základnej škole predstavili Mgr. Jan Krotký, Ph.D. a Mgr. Petr Simbartl, Ph.D. z Pedagogickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni. Pomocou jednoduchého počítačového programu zvládnu za krátky čas aj menšie deti navrhnúť 3D model konkrétnych výrobkov a vytlačiť ich na 3D tlačiarni. Navrhnuté a vytlačené predmety môžu slúžiť na medziodborové využitie, napríklad jednoduché náradie na využitie pri pestovateľských prácach, pri plánovaní modelu musia deti použiť znalosti z matematiky, či fyziky. Ako príklad použili projekt Plzenské mosty, ktorý bol realizovaný na základnej škole v Plzni. Obsah učiva bol rozdelený do viacerých bodov: najprv žiaci získali teoretické informácie o používaných materiáloch, v rámci samostatnej práce si mali vyhľadať informácie týkajúce sa typov mostných konštrukcií, nasledoval návrh 3D modelu, ktorému predchádzala exkurzia ku konkrétnemu mostu, osvojenie si získaných poznatkov v teréne – prax, ďalej poznávanie rôznych vlastností materiálu – experiment a samotná stavba mostov – kreatívna tvorba a riešenie problému. V rámci workshopu prezentovali aj veľmi zaujímavé finančne nenáročné alternatívy. Namiesto 3D tlačiarne stačí pri konštrukcii mostov využiť len dva lacné materiály – papier a lepiacu pásku. Do výroby papierových trubičiek, ako aj celej mostnej konštrukcie sú zapájaní všetci žiaci. Alternatívou použitých materiálov môžu byť surové špagety, penové cukríky, drevené latky pri demonštrácii samonosných konštrukcií a podobne.

Komunikácia školy s rodičom
Nikto nepochybuje o tom, že postavenie učiteľa v spoločnosti sa za posledných 20 rokov zmenilo. Dnes sa rodičia detí chcú čoraz aktívnejšie zapájať do chodu školy, rozhodovať o tom, kto bude učiť, a dokonca aj čo a ako bude učiť. V niektorých rodinách chýba komunikácia a učiteľ v určitých prípadoch zastupuje aj úlohu rodiča. Vtedy môže byť komunikácia učiteľa s rodičom náročnejšia, najmä ak sa vyskytne v škole problém. Ani samotní rodičia častokrát nevedia ako postupovať pri riešení problémov svojho dieťaťa. Namiesto rozhovoru s triednym učiteľom, často idú priamo za riaditeľom školy. Tu by mali školy rodičom ukázať mapu kompetencií, aby bolo jasné, na koho sa obrátiť s daným problémom. Niektoré stretnutia s rodičmi sú pre učiteľov náročné. Podľa Mgr. Zuzany Vojtovej z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, by sa mal učiteľ v takýchto prípadoch v komunikácii s rodičmi držať osvedčených postupov: viesť rozhovor pozitívne, vyjadrovať fakty, nie dojmy, konkretizovať problém (nehovoriť všeobecne), pri viacerých problémoch určiť prioritný, nechať rodiča vyjadriť sa k problému, povzbudzovať rodiča, uznať jeho výchovu a snahu, hľadať spoločné riešenie, určiť kroky riešenia a určiť merateľné ciele. Na druhej strane rodičia niektorých problémových detí nemajú záujem spolupracovať so školou.
Prioritou pre rodiča aj školu by malo byť dieťa a zvládnutie jeho problémov. Toto sa dá dosiahnuť len spoločným hľadaním optimálneho riešenia. Komunikácia by mala prebiehať pravdivo, ale zároveň aj citlivo a ústretovo. Správanie detí v škole je totiž vždy spoločným problémom rodiča a učiteľa a motiváciou by malo byť jeho vyriešenie.Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Medovinári postavili šesťmetrový vianočný strom z úľov
<< predchádzajúci článok
Pri pobreží Sýrie sa objavila ruská ponorka s riadenými strelami

Nové spôsoby vo výučbe a využitie potenciálu detí - diskusné fórum čitateľov