Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

21. februára 2011

Obchodným radcom a rozvojovej pomoci hľadajú nového šéfaMinisterstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky hľadá nového generálneho riaditeľa sekcie hospodárskej spolupráce ...Zdieľať
mzv Ministerstvo zahraničných vecí SRFoto: Ilustračné foto SITA/Peter ŽákovičBRATISLAVA 21. februára (WEBNOVINY) - Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky hľadá nového generálneho riaditeľa sekcie hospodárskej spolupráce a rozvojovej pomoci. Tí, čo spĺňajú požiadavky, sa môžu prihlásiť na ministerstve do 4. marca. Uchádzači musia zároveň predložiť aj víziu svojho pôsobenia o budúcej slovenskej ekonomickej zahraničnej politike, prepojení bývalých obchodno-ekonomických oddelení so slovenskými a zahraničnými subjektmi, spôsobe fungovania oficiálnej rozvojovej pomoci a jej naviazaní aj na ekonomické priority štátu, ako aj pozitívach a negatívach súčasného systému a jeho vylepšení. Nový riaditeľ bude platený podľa zákona o štátnej službe, ako generálny štátny radca bude brať plat vo výške asi 2000 eur mesačne. Na ministerstvo nastúpi 1. apríla.


Hlavnou úlohou nového riaditeľa bude tvorba štátnej politiky s dôrazom na ekonomickú zahraničnú politiku s cieľom zvyšovať investície a obchodno-ekonomickú výmenu, zosúladenie zastupiteľských úradov a ekonomických záujmov, riadenie podnikateľského informačného centra, spolupráca a prezentácia Slovenska v zahraničí, ako aj tvorba a riadenie oficiálnej rozvojovej pomoci a humanitárnej pomoci či riadenie Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Generálny riaditeľ sekcie bude musieť aj spracúvať agendu európskych a svetových ekonomických organizácií, spolupracovať s Ministerstvom hospodárstva SR pri presadzovaní a ochrane záujmov Slovenska v oblasti energetickej bezpečnosti, spolupracovať pri príprave rezortných a vládnych materiálov a koncepcií o vonkajších ekonomických vzťahoch a riadiť zastupiteľské úrady pri presadzovaní ekonomických záujmov Slovenska.

Od uchádzača sa očakáva vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ovládanie anglického jazyka na úrovni C1 - C2, znalosť ďalšieho svetového jazyka je vítaná. Uchádzač by mal mať aj kontakty v hospodárskom sektore a znalosť medzinárodného ekonomického systému, znalosť hospodárskych politík a jednotného hospodárskeho priestoru EÚ, manažérske schopnosti a skúsenosti a minimálne päťročnú prax v riadiacej funkcii aj aktívnu znalosť práce s počítačom. Nový riaditeľ by mal byť komunikatívny, reprezentatívny, invenčný a tvorivý, mal by poznať systém obchodných radcov a mať skúsenosti s prácou so zahraničnými partnermi, medzinárodnými rokovaniami, ako aj poznať diplomatický protokol. Od prijatého uchádzača sa bude vyžadovať aj oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa

Žiadosť, motivačný list, kópiu diplomu, aktuálny životopis, kópia dokladu o ovládaní svetového jazyka, výpis registra trestov a čestné vyhlásenie opravdivosti uvádzaných údajov, trvalom pobyte, štátnom občianstve a zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie funkcie, súhlas so spracovaním osobných údajov a koncepciu systému je potrebné poslať na ministerstvo do 4. marca. Písomná žiadosť, podpísaná uchádzačom so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná poštou alebo elektronicky služobnému úradu na poštovú adresu: MZV SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37, prípadne e-mailovú adresu: osur@mzv.sk. Rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu alebo dátum elektronického odoslania. Na obálke je potrebné uviesť číslo výberového konania – Výberové konanie č. 2011/01/03. Ak uchádzač podá žiadosť do výberového konania elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia vonkajšieho výberového konania.

Viac informácií na stránke www.mzv.sk.

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Kassay získal ocenenie za prepojenie vedy a podnikania
<< predchádzajúci článok
Starosta Nového Mesta víta rozhodnutie Ústavného súdu SR