Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

30. augusta 2006

OLO vlani za komunálny odpad utŕžilo 383,5 mil. SkSpoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. (OLO), ktorá sa zaoberá nakladaním s komunálnym odpadom v Bratislave, utŕžila v minulom roku z predaja vlastnej produkcie 471 mil. Sk. Podľa výročnej ...Zdieľať

BRATISLAVA 30. augusta (WEBNOVINY) - Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. (OLO), ktorá sa zaoberá nakladaním s komunálnym odpadom v Bratislave, utŕžila v minulom roku z predaja vlastnej produkcie 471 mil. Sk. Podľa výročnej správy spoločnosti za minulý rok však vlaňajšie tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú tiež znížené o zľavy či zrážky. Za komunálny odpad pritom firma vlani utŕžila 383,5 mil. Sk, za elektrickú energiu zo strediska Spaľovňa tržby presiahli 54,4 mil. Sk. Za druhotné suroviny, konkrétne papier, sklo, plasty a šrot, OLO zinkasoval 16,5 mil. Sk. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti spoločnosť evidovala vo výške 238,9 mil. Sk. "Na vlaňajších výnosoch sa výrazne podieľal predaj pozemkov, ktoré spoločnosť nevyužívala pre svoju prevádzkovú činnosť," vysvetlila firma.

Výrobná spotreba spoločnosti vlani dosiahla 164,3 mil. Sk a OLO tak vygeneroval pridanú hodnotu 306,7 mil. Sk. Firma OLO vlani hospodárila so ziskom po zdanení vo výške 56,8 mil. Sk. Na vlaňajší zisk vplýval najmä kladný výsledok hospodárenia v objeme 62,4 mil. Sk, znížila ho strata z finančnej činnosti vo výške 5,5 mil. Sk. Významnú časť nákladov vytvorili odpisy hmotného a nehmotného majetku na úrovni 384,7 mil. Sk, čo znamenalo medziročné zvýšenie o 8,3 mil. Sk, najmä vplyvom zaradenia nového majetku do účtovnej evidencie firmy.

Podnik OLO vlani zneškodnil celkovo vyše 158 tis. ton odpadu, čo znamená medziročné zvýšenie o 23 %. Na zabezpečenie hlavnej činnosti tak vozidlá firmy najazdili 1,924 mil. kilometrov, pričom vykonali 1,025 mil. obslúh nádob a 1,526 mil. obslúh kontajnerov. "Pri tepelnom zneškodnení komunálneho odpadu v spaľovni sa vlani vyprodukovalo celkovo 37,91 tis. ton škváry a 2,9 tis. ton popolčeka, ktoré boli vyvezené na skládku," informuje spoločnosť. Spoločnosť vlani pri spaľovaní odpadu vyprodukovala 1,092 mil. gigajoulov tepelnej energie a cez 46,6 tis. megawattov elektrickej energie. V týchto ukazovateľoch tak zaznamenala ich medziročné nárasty o 47,7 %, respektíve o 55,5 %.

V minulom roku OLO preinvestovalo približne 31,1 mil. Sk, pričom najvýznamnejšie čiastky smerovali na obmenu vozového parku, a to 14,6 mil. Sk, a na novú administratívnu budovu na Ivanskej ceste, konkrétne 13 mil. Sk. "Rok 2005 nepriniesol výrazné zmeny v stave zamestnancov spoločnosti, nakoľko ich počet sa ustálil reštrukturalizáciou, ktorá sa uskutočnila v roku 2004 po nástupe nového manažmentu," podotkla spoločnosť. Ku koncu vlaňajška zamestnávala 325 pracovníkov, čím ich počet medziročne znížila o 13. Priemerná mesačná mzda vo firme dosiahla vlani 24 180 Sk, zaznamenala 16-percentný medziročný nárast.

Bilančná suma OLO ku koncu minulého roka dosiahla 2,824 mld. Sk, neobežný majetok z toho tvoril v peňažnom vyjadrení 2,6 mld. Sk. Vlastné imanie krylo majetok spoločnosti čiastkou 1,214 mld. Sk, záväzky dosiahli 1,583 mld. Sk. Spoločnosť sa v rámci cudzích zdrojov financovala prevažne dlhodobými bankovými úvermi, ktoré koncom minulého roka dosiahli 1,288 mld. Sk. Ku koncu roka totiž evidovalo OLO úverový záväzok voči ČSOB vo výške 37,625 tis. eur so splatnosťou do roku 2016.

Spoločnosť OLO, ktorej jediným akcionárom je Hlavné mesto SR Bratislava, sa zaoberá zberom komunálneho odpadu, jeho prepravou na území Bratislavy, ako aj jeho následným spaľovaním. Od konca roka 2004 do svojej činnosti zahrnula firma aj službu obyvateľom, a to odvoz objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Spoločnosť sa člení na tri strediská, a to Správa, Odvoz a Spaľovňa.

(1 EUR = 37,718 SKK)

SITA


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
K 25. augustu čerpalo Slovensko z EÚ takmer 12 mld. Sk
<< predchádzajúci článok
Dávky v hmotnej núdzi sa od septembra zvýšia