Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Tlačové správy

Potrebujeme žiakov motivovať k štúdiu technických odborovZväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), automobilky Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia a Kia Motors Slovakia spolu so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, ...Zdieľať
bez nazvu BRATISLAVA 17. mája (WBN/PR) - Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), automobilky Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia a Kia Motors Slovakia spolu so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave a Žilinskou univerzitou v Žiline spúšťajú spoločný projekt Automobilovej JUNIOR akadémie 2016 (AJA). Ambíciou projektu je priblížiť hravou formou mladým ľuďom štúdium technických odborov a otvoriť verejnú a odbornú diskusiu na tému ohrozenia konkurencieschopnosti priemyslu nezáujmom o štúdium technických odborov.


Prvý ročník AJA sa otvára v mestách sídiel výrobných závodov slovenských automobiliek v Trnave 11.7.-15.7.2016, Žiline 25.7.-29.7.2016 a Bratislave 22.8.-26.8.2016. Týždenný vzdelávací a zážitkový program AJA je určený žiakom, ktorí ukončili štúdium v siedmom a ôsmom ročníku základných škôl. Časť programu bude prebiehať na akademickej pôde a časť priamo vo výrobnom závode. Všetky potrebné informácie spolu s prihlasovacím formulárom nájdu záujemcovia na webovej stránke www.ajakademia.sk

"Úpravu vzdelávacieho systému na všetkých úrovniach vzdelávania a jeho úzke prepojenie s praxou považujeme
za jednu z priorít súčasnej priemyselnej politiky krajiny. Aktivitami, ako je aj Automobilová JUNIOR akadémia chceme motivovať žiakov a študentov pre štúdium technických odborov, priblížiť obsah a význam štúdia rodičom a širokej verejnosti. Zamestnávatelia, akademická sféra, priemyselné stavovské organizácie cítia zodpovednosť za odbornú prípravu budúcich zamestnancov. Sme si vedomí skutočnosti, že znižujúci sa záujem o technické vzdelanie ohrozuje konkurencieschopnosť priemyslu,"
skonštatoval Juraj Sinay, prezident ZAP SR.

Podľa analýzy potrieb trhu práce Slovensko potrebuje 31% absolventov škôl s vysokoškolským vzdelaním. Na štúdium na VŠ sa však zo stredných škôl hlási viac ako 60% absolventov SŠ. Zarážajúca je skutočnosť, že viac ako 55% absolventov VŠ nie je 4 roky po skončení VŠ zamestnaných v odbore, ktorý vyštudovali. Podľa analýzy ZAP SR viac ako 30% študentov na VŠ študuje odbory, ktoré trh práce nepotrebuje. To v prepočte na náklady na ich vzdelávanie znamená ročne viac ako 140 miliónov euro vynaložených zbytočne. Alarmujúcou je tiež skutočnosť, že zamestnávateľom do dôchodku ročne odíde viac ako 33 000 kvalifikovaných pracovníkov, zo stredných škôl však vyjde iba 5 000 pracovníkov s potrebnou kvalifikáciou.

"Situácia považujeme za viac ako vážnu. Preto sa ZAP SR intenzívne zapája do transformácie vzdelávacieho systému a jeho nastavenie pre potreby zamestnávateľov. Súčasne mnohí zamestnávatelia v spolupráci s akademickou obcou už podnikajú vlastné aktivity zamerané na podporu štúdia technických odborov a na prácu s talentovanými študentmi. Aj Automobilová Junior akadémia je reakciou na aktuálnu situáciu v priemysle a celospoločenskú potrebu zvýšenia počtu kvalifikovaných zamestnancov s technickým vzdelaním. Chceme upozorniť aj širokú verejnosť na túto skutočnosť a aj týmto spôsobom zoznamovať žiakov so svetom vedy a techniky," dopĺňa J. Sinay.

Napriek skutočnosti, že sa na Slovensku vyrába najviac áut na jedného obyvateľa, o technické vzdelanie nie je záujem a všetkým automobilovým podnikom chýba dostatok kvalifikovaných pracovníkov. Preto partneri projektu deklarujú potrebu pokračovať v úsilí smerujúcemu k odstraňovaniu nesúladu medzi vzdelávaním a potrebami pracovného trhu a sformulovali výzvu, ktorú adresujú vláde SR.

Spoločné vyhlásenie partnerov Automobilovej JUNIOR akadémie 2016:

Zmena vzdelávacieho systému, jeho naviazanie na potreby trhu, je dnes pre slovenský priemysel nevyhnutnosťou. Globálne je pre priemysel dôležité, aby bol obsah štúdia zameraný na podporu technických odborov a nadobúdanie vyššej technickej gramotnosti. Technicky vzdelaní odborníci sú pre slovenský priemysel kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti a prosperity.

Uvítali sme, že do programu vlády SR boli zapracované niektoré zo zásadných odporúčaní v oblasti prípravy kvalifikovaných zamestnancov na strednom ale aj vysokoškolskom stupni vzdelania. Cítime z neho významnú podporu duálnej formy vzdelávania a tvorby profesijných študijných programov na vysokých školách v súlade s potrebami automobilového priemyslu.

Aktuálna situácia si však vyžaduje akceleráciu koncepčných krokov a preto vyzývame vládu SR:

• k zabezpečeniu riadnej implementácie zákona o odbornom vzdelávaní a príprave smerujúceho k systému duálneho vzdelávania
• vykonať analýzu súčasne platného zákona o vysokých školách a pripraviť vstupy pre znenie nového zákona tak, aby bol motivačný pre previazanosť štúdia s potrebami praxe vo všetkých jej odvetviach predovšetkým pre priemysel Slovenskej republiky
• k pokračovaniu v systémových krokoch v reforme vzdelávania pre potreby praxe, smerujúcej k príprave
na povolanie a systematickému kariérnemu poradenstvu už na základnej škole a prijímaniu legislatívnych opatrení na ich podporu
• k spolupráci pri projektoch partnerov smerujúcich k informovaniu o potrebe a význame štúdia technických odborov na odbornej a laickej úrovni
• k vytváraniu priestoru pre motiváciu žiakov a študentov k štúdiu technických odborov.
Súčasne deklarujeme vláde SR podporu a súčinnosť pri tvorbe a napĺňaní úloh, ku ktorým sa v súvislosti s reformou systému vzdelávania zaviazala.

Vyjadrenia partnerov k spolupráci na AJA:

Volkswagen Slovakia
Volkswagen Slovakia sa dlhodobo stretáva s nedostatočnou kvalitou absolventov s technickým vzdelaním. Aj z tohto dôvodu je pre nás mimoriadne dôležité podporovať výučbu techniky už od materských a základných škôl. Počas projektu AJA 2016 sa stovka žiakov zoznámi priamo v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia s najmodernejšími technológiami, automatizačnou technikou a robotmi, s ktorými sa u nás môžu naučiť pracovať už počas stredoškolského štúdia v Duálnej akadémii. Spolu so vzdelávacím programom sme pre účastníkov AJA 2016 pripravili aj zážitkové jazdy na elektrickom vozidle a offroadovej dráhe.

PSA Groupe
Trnavská automobilka patriaca do skupiny PSA Groupe preinvestovala na Slovensku už viac ako 1 mld. EUR. Tým najväčším kapitálom je však 3.500 našich zamestnancov a okolo 10.000 ľudí pracujúcich pre naše dodávateľské spoločnosti. Projekt Automobilovej Junior akadémie, ktorý tento rok spúšťame je dobrou príležitosťou
na popularizáciu technických profesií, ktoré sú jedným z predpokladov prosperity automobilového priemyslu
na Slovensku.

Kia Motors Slovakia
Automobilová Junior Akadémia je prirodzeným pokračovaním aktivít, ktoré spoločnosť Kia Motors Slovakia organizuje pre žiakov základných škôl. Vnímame ju ako jedinečnú príležitosť na zvýšenie technického povedomia u žiakov, ktorí sa rozhodujú o svojom budúcom povolaní. Veríme, že projekt automobilovej akadémie opätovne naštartuje záujem
o technické profesie nielen u žiakov samotných, ale aj u ich rodičov.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Sme veľmi radi, že naša fakulta sa môže zapojiť do tohto pilotného projektu, pretože študovať techniku sa v dnešnej dobe naozaj oplatí. V spolupráci so Strednou priemyselnou školou strojníckou na Fajnovorom nábreží a automobilkou Volkswagen Slovakia chceme motivovať tínedžerov aby si nemysleli, že "strojárina je horor", ale práve naopak, že ľudia, ktorí vyštudujú techniku majú na pracovnom trhu cenu zlata.

Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
Vítame možnosť spolupracovať na unikátnom projekte vysokých škôl a automobiliek, ktorých základným účelom je vtiahnuť mládež do sveta vedy a techniky. Nadchnúť mládež a presvedčiť rodičov, aby začali rozmýšľať o budúcnosti svojich detí v spojitosti so štúdiom technických a prírodovedných odborov je úlohou nás všetkých. Je potrebné prízvukovať, že prvé rozhodovanie o budúcnosti detí nastáva už na základnej škole, a preto prostredníctvom Automobilovej Junior Akadémie chceme ukázať, že študovať vedu a techniku sa oplatí.

Žilinská univerzita v Žiline
Popularizovať štúdium v prírodovedných a technických študijných programoch považujeme za mimoriadne dôležité. Rovnako dôležité je pre nás prepojenie štúdia s exkurziami a praxou. Cestou, ako zmeniť pohľad verejnosti, je aj zviditeľnenie technického štúdia a jeho výsledkov na praktických príkladoch zo života – napr. automobiloch, či iných predmetoch dennej potreby.


Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
V Neapole zatkli 20 obchodníkov s drogami a zbraňami z Camorry
<< predchádzajúci článok
Pokus o posun otváracích hodín letných terás v Trnave opäť nevyšiel