Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Kultúra

16. júla 2008

Program Slovenskej národnej galérie na august 2008Slovenská národná galéria oslavuje v týchto mesiacoch 60. výročie svojho vzniku. SNG Bratislava Vodné kasárne: Rázusovo nábrežie 2 Esterházyho palác: Nám. Ľ. Štúra 4, 815 13 Bratislava Tel: (2) 54 ...Zdieľať
BRATISLAVA 16. júla (WN/PR) - Slovenská národná galéria oslavuje v týchto mesiacoch 60. výročie svojho vzniku. SNG Bratislava Vodné kasárne: Rázusovo nábrežie 2 Esterházyho palác: Nám. Ľ. Štúra 4, 815 13 Bratislava Tel: (2) 54 43 20 81-82, e-mail: info@sng.sk, web: www.sng.sk Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 17.30 hod. 29. august (piatok) - Výročie SNP - OTVORENÉ Vstupné: dospelí – 80 Sk; študenti, dôchodcovia, zdravotne postihnutí a vojaci základnej služby – 40 Sk; deti do 15 rokov – 20 Sk; rodinná vstupenka – 140 Sk; deti do 6 rokov, študenti SŠ+VŠ umeleckých škôl, študenti odborov dejiny umenia, estetika, kulturológia, výtvarná výchova; preukaz ICOM, AICA – zdarma AKTUÁLNE VÝSTAVY 111 diel zo Slovenskej národnej galérie SNG Bratislava, Námestie Ľ. Štúra 4, Esterházyho palác, 3. posch. Trvanie výstav: 27. jún 2008 - 5. október 2008 Kurátori výstav: Dušan Buran, Katarína Müllerová Každá inštitúcia typu národnej galérie musí z času na čas urobiť „audit“ svojich zbierok a verejnosti ukázať, čo z nich je naozajstným klenotom, nárokujúcim si na punc nadčasovej kvality. Šesťdesiate výročie založenia Slovenskej národnej galérie ponúka možnosť nového pohľadu na kvalitu jej kolekcie – tentoraz kurátormi strednej a mladej generácie. Voľba 111 diel je na jednej strane ironickou odpoveďou na marketingovú dogmu „top ten“; zároveň sa však snaží zohľadniť proporcie zbierok a ich význam meniaci sa spolu s naším poznaním starého i súčasného umenia. Veríme, že pri čítaní medailónov k 111 ťažiskovým dielam zo zbierok Slovenskej národnej galérie vyvolá táto kniha hlbší záujem o rozličné aspekty výtvarného umenia od 13. storočia po súčasnosť. 60 rokov otvorené SNG Bratislava, Námestie Ľ. Štúra 4, Esterházyho palác, 1. a 2. posch. Trvanie výstav: 27. jún 2008 - 5. október 2008 Kurátori výstav: Alexandra Kusá, Zuzana Ludíková V roku 2008 si Slovenská národná galéria pripomína 60. výročie svojej existencie. Preto bude výstavný plán na rok 2008 vo veľkej miere reflektovať túto historickú udalosť. Pri príležitosti výročia galéria pripravuje okrem iného aj nosný projekt tohto roka - 60 rokov otvorené. Výstava 60 rokov otvorené sa venuje dejinám, poslaniu a zbierkam Slovenskej národnej galérie. V časovej línií predstaví najdôležitejšie dokumenty, významné akvizície, jednotlivé pracoviská a osobnosti, ktoré boli s inštitúciou spojené. Okrem historického a výtvarného materiálu je pre divákov pripravený aj výber z takých artefaktov, ktoré by za normálnych okolností na výstave nevidel: napríklad všetky vyrobené stoličky do galerijných priestorov, depozitárny stojan plný všetkých Messerschmidtových odliatkov, ktoré galéria vlastní alebo všetky vyznamenania od roku 1948, ktoré galéria dostala. Výsledný vizuálny efekt je postavený na mixáži zbierkových predmetov, memorabílií, archiválií venovaných inštitúcií. Skôr než o dôsledné dopovedanie príbehu galérie nám ide o to, pútavou formou vyrozprávať príbeh inštitúcie so všetkým čo k tomu patrí – aj vážnym aj humorným spôsobom. Katalóg k výstave je koncipovaný ako zborník najdôležitejších informácií o galérii, obsahuje súpis všetkých výstav, zoznam edičných výstupov, podrobné kalendárium a informácie k akvizíciám. Dopĺňajú ho ilustrácie z archívu SNG. Všetko o múzeu SNG Bratislava, Námestie Ľ. Štúra 4, Esterházyho palác, suterén Trvanie výstav: 27. jún 2008 - 5. október 2008 Kurátorka výstavy: Vladimíra Büngerová Téma múzeum umenia v dielach výtvarníkov bola v slovenskom umení aktuálna predovšetkým v 90. rokoch 20. storočia, ale aj v súčasnosti si nachádza pomerne výraznú pozornosť. Názov výstavy Všetko o múzeu – All about Museum s dávkou irónie odkazuje na rôzne manuály, pretože výstava je syntézou rôznych autorských prístupov na danú tému. Okrem prác autorov mladej generácie z posledných rokov prezentuje aj vybrané diela už z druhej polovice 60. rokov až do 80. rokov (V. Popovič, R. Sikora, J. Koller). Umelci kriticky reagujú, prehodnocujú a odhaľujú inštitucionálne fungovanie galérií, múzeí, výstav, kurátorov a s nimi súvisiacich muzeálnych aspektov. Téma otvára problematiku vzťahov umelec verzus galéria a umenie verzus galéria. Výstava predstaví autorov, ktorí na túto tému dominantne poukazujú, ale aj autorov, ktorí sa jej dotýkali len sporadicky. Pomerne frekventovaným terčom je samotná hostiteľka výstavy Slovenská národná galéria, pripomínajúca si v tomto roku 60. výročie založenia. Je na mieste v súvislosti s touto udalosťou otvoriť priestor galérie kritickým reflexiám, zároveň potvrdzujúcim kolobeh umenia a jeho súčasnú vitalitu. Inštitucionálny status pre umenie a vnímanie činnosti galérie či múzea umenia v spoločnosti je potrebné spochybňovať a pripomienkovať, opätovne otvárať sporné zóny stretov. Súčasní autori a ich práce v tomto kontexte sú významným katalyzátorom skutočnosti, znalosťou systému a cez vlastné skúsenosti reflektujú viaceré fenomény spojené s múzeom umenia a s galerijným životom. Okrem diel zaoberajúcich sa kritikou múzea umenia sme zaradili aj diela, ktoré pracujú s fenoménmi múzea umenia v iných rovinách, a to najmä kvôli priblíženiu muzeálnej činnosti verejnosti, ktorá pozná galériu predovšetkým cez prezentačné a vzdelávacie aktivity. Reštaurované dielo zo zbierok Slovenskej národnej galérie Kristus na Olivovej hore Neznámy viedenský maliar. Okolo 1420 – 1440 SNG Bratislava, Rázusovo nábrežie 2, Vodné kasárne, rizalit Trvanie výstavy: 4. marec 2008 - 4. november 2008 Kurátor výstavy: Dušan Buran Reštaurátorka: Alena Kubová Len výnimočne sa inštitúcii typu SNG podarí na verejnej aukcii získať dielo, ku ktorému v zbierke už existujú iné časti jeho pôvodného celku. Ak je takýmto dielom gotická tabuľová maľba, možno hovoriť o malej senzácii. Na sklonku roku 2004 SNG uvedeným spôsobom získala maľbu z 15. storočia s výjavom Modlitby Krista na Olivovej hore. Spomínanými časťami oltára už predtým prítomnými v jej zbierke sú dve podobné, avšak obojstranne maľované tabule so scénami Ukrižovania a Zmŕtvychvstania, resp. s postavami svätcov na opačnej strane. Nová akvizícia musela prejsť procesom starostlivého reštaurovania. Akad. mal. Alena Kubová pri ňom nielen znovuobjavila krajinnú kompozíciu stredovekej maľby, lež dielu vrátila jeho stabilitu a vinou niekoľkých premalieb aj medzičasom stratený lesk. SNG Zvolenský zámok Námestie SNP, 960 01 Zvolen Otváracia doba v letnej sezóne: pondelok – zatvorené; utorok – nedeľa – otvorené od 10.00 do 17.30 Otváracia doba v zimnej sezóne: pondelok – utorok – zatvorené; streda – nedeľa – otvorené od 10.00 do 17.45, posledný vstup o 16.45 29. august (piatok) - Výročie SNP - OTVORENÉ Vstupné: dospelí 50 Sk; rodinná vstupenka 100 Sk žiaci ZŠ 15 Sk študenti, dôchodcovia, zdravotne postihnutí a vojaci základnej služby 25 Sk; preukaz ISIC, EURO 26, ITIC 25 Sk; cudzojazyčný výklad 80 Sk; deti do 6 rokov, študenti umeleckých škôl, študenti odborov dejiny umenia, estetika, kulturológia, výtvarná výchova, preukaz ICOM, AICA vstup zdarma. STÁLE EXPOZÍCIE Lapidárium gotického umenia Lapidárium prezentuje architektonické kamenné články z gotickej kaplnky Zvolenského zámku zo 14. storočia, kamenné články z ostatných častí zámku, ako aj vzácne transfery nástenných malieb z polovice 15. storočia z bývalej starej fary. Staré európske umenie II. 1. poschodie Koncepcia expozície Ivan Rusina Expozícia predstavuje výberové kolekcie maliarskych škôl talianskej, francúzskej, nizozemskej, flámskej, holandskej a nemeckej proveniencie zo 16. – 18. storočia. Z histórie mesta Zvolen prízemie južného krídla zámku – vysunutá expozícia Lesníckeho a drevárskeho múzea Historická expozícia približuje v tematických celkoch dejiny mesta od praveku do konca 19. storočia s dôrazom na význam regiónu v bronzovej dobe, ako aj na rozvoj remesiel a obchodu, kultúrny, cirkevný a vojenský život. Osobitnú pozornosť si zasluhujú predmety zo štyroch bronzových pokladov pochádzajúcich z okolia Zvolena a výber nádob a pečatidiel zvolenských cechov z 18. storočia. SNG Kaštieľ Strážky Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá Otvorené denne od 9.00 do 19.00 hod. od 16. septembra do 14. júna denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 hod. 29. august (piatok) - Výročie SNP - OTVORENÉ Vstupné: dospelí 50 Sk; rodinné vstupné 100 Sk dôchodcovia, študenti SŠ + VŠ, zdravotne postihnutí a vojaci základnej služby 25 Sk; žiaci SŠ 15 Sk preukaz ISIC, EURO 26, ITIC 15 Sk; deti do 6 rokov, študenti umeleckých škôl, študenti odborov dejiny umenia, estetika, kulturológia, výtvarná výchova, preukaz ICOM, AICA vstup zdarma cudzojazyčný výklad 80 Sk STÁLE EXPOZÍCIE Historická knižnica Koncepcia expozície Zora Ondrejčeková Stručná historická expozícia zoznamuje návštevníkov s dejinami obce i kaštieľa, s vývojom rodov, ktorým kaštieľ patril. Počiatky významnej slovenskej historickej knižnice, ktorá je súčasťou národného kultúrneho dedičstva, siahajú do poslednej štvrtiny 16. storočia. Knižnica sa kontinuitne vyvíjala 400 rokov a dnes má okolo 8500 zväzkov, časopisov a máp. Expozícia historického nábytku, interiérových predmetov a umeleckého remesla Koncepcia expozície Ágnes Schrammová Pôvodný mobiliár, ako aj umelecko-remeselné predmety, sa zachovali v kaštieli len ojedinele a nekompletne. V záujme vytvorenia štýlovo ucelených interiérov dopĺňajú pôvodnú pozostalosť kaštieľa ukážky historického porcelánu, skla, kobercov, hodín a cenné kusy historického nábytku. Ladislav Mednyánszky a Strážky Koncepcia expozície Katarína Beňová L. Mednyánszky (1852 Beckov – 1919 Viedeň) je jedným z najvýznamnejších umelcov, ktorí sa narodili alebo žili na území Slovenska. Strážsky kaštieľ patril k najmilším miestam maliarových pobytov. Prežil v ňom časť mladosti a vždy sa do Strážok, kde mal jediný stály ateliér, rád vracal. Expozícia prináša výber maliarskych diel L. Mednyánszkeho od prác z 1. polovice 70. rokov 19. storočia do obdobia 1. svetovej vojny, ktorým sa maliarske dielo ukončuje. Mnohé z jeho diel neboli donedávna známe ani odborníkom. Maliarova orientácia prekvapuje úzkou väzbou na európske, predovšetkým francúzske maliarske tendencie 2. polovice 19. a začiatku 20. storočia. Súbor predstavuje výnimočné dielo L. Mednyánszkeho v jeho rôznorodosti a variabilite. Nová expozícia je obohatená o Mednyánszkeho diela z posledného nákupu SNG v roku 2000, keď sa zbierka doplnila o diela z tzv. strážskej pozostalosti. Portrét 17. – 19. storočia na Spiši Koncepcia expozície Katarína Beňová, Katarína Chmelinová Kolekcia portrétov 17. – 19. storočia, prezentovaná v priestoroch kaštieľa v Strážkach, pozostáva z veľkej časti diel pochádzajúcich z rodovej galérie. Jednotlivé rodiny, ktoré v minulosti kaštieľ vlastnili, alebo boli navzájom v príbuzenskom zväzku, podporovali portrétne umenie objednávkami u miestnych i zahraničných umelcov. Viacero portrétovaných patrí medzi významné osobnosti kultúrnohistorického, politického a ekonomického života v minulosti Spiša. Rodovú galériu dopĺňa kolekcia portrétov z 19. storočia, ktorá sa viaže k danému umeleckému prostrediu. Slovenské sochárstvo 20. storočia Koncepcia expozície Zora Rusinová V parku kaštieľa je nainštalovaná stála expozícia Sochárstva 20. storočia, v ktorej sú zastúpené diela najvýznamnejších slovenských umelcov. SNG Galéria Ľudovíta Fullu Makovického 1, 034 01 Ružomberok Otvorené denne okrem pondelka od 9.00 do 16.00 hod. 29. august (piatok) - Výročie SNP - OTVORENÉ Vstupné: dospelí 30 Sk; rodinné vstupné 50 Sk; dôchodcovia, študenti SŠ+VŠ, zdravotne postihnutí a vojaci základnej služby 15 Sk; žiaci ZŠ 10 Sk; preukaz ISIC, EURO 26, ITIC 15 Sk; deti do 6 rokov, študenti umeleckých škôl, študenti odborov dejiny umenia, estetika, kulturológia, výtvarná výchova; preukaz ICOM, AICA – vstup zdarma Andy Warhol Kolekcia serigrafií Campbellových polievok Kde: SNG, Galéria Ľ. Fullu, Makovického 1, Ružomberok Kedy: 6. jún 2008 - 5. august 2008 Kurátorka výstavy: Katarína Müllerová Na začiatku roku 2006 SNG získala do svojich zbierok kompletnú serigrafickú sériu jeho Campbellových polievok. Spolu s portrétom Marilyn Monroe sú práve „polievky“ tým ikonickým dielom Andyho Warhola a esenciou pop-artu. Séria serigrafií vznikla v roku 1968, portfólio tvorí desať signovaných diel, ktoré sú registrované a evidované. Aj keď bol autor nadšený reprodukčnými technikami a odstupom, ktorý tieto od diela umožňovali, séria je vlastnorune signovaná pravdepodobne jeho guľôčkovým perom. V roku 1961 sa začal Warhol venovať námetom polievok, najprv ich maľoval na plátno a neskôr vytvoril dve série sieťotlačí. Kým Andy Warhol neurobil z „portrétu“ konzervy Campbellových polievok, ikonu pop-artu, bola len predmetom, ktorý poznal každý – ale teraz je dielom, ktoré tiež každý pozná... SNG Galéria insitného umenia – Schaubmarov mlyn Cajlanská 255, Pezinok – Cajla Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 hod. (posledný vstup o 16.00 hod.) 29. august (piatok) - Výročie SNP - OTVORENÉ Vstupné: dospelí 30 Sk; rodinné vstupné 50 Sk dôchodcovia, študenti SŠ + VŠ, zdravotne postihnutí a vojaci základnej služby 15 Sk; žiaci ZŠ 10 Sk preukaz ISIC, EURO 26, ITIC 10 Sk; deti do 6 rokov, študenti umeleckých škôl, študenti dejín umenia; preukaz ICOM, AICA vstup zdarma Vstup do expozície: každú celú hodinu Správkyňa: Iveta Žáková Kontakt: 033/64 04 035, 0911/334 552, pezinok@sng.sk Art brut a outsiderské umenie zo zbierky Slovenskej národnej galérie Kde: SNG, Cajlanská 255, 902 01 Pezinok - Cajla Kedy: 17. máj 2008 - 30. september 2008 Výstava predstavuje výber z diel, získaných do zbierky insitného umenia darmi od zahraničných renomovaných umelcov z Francúzska, Holandska a Izraela. Svojou koncepciou chce prispieť k odhaľovaniu prvotných sviežich prameňov imaginácie, ktorá leží za hranicou racionálneho pohľadu a intelektuálnej analýzy. Jean- Pierre Nadau vytvára svet zo znakov, symbolov rôznych kultúr, vynorených z kolektívneho nevedomia, zmiešaných s vlastnými geometrickými formami. Gérard Sendrey pracuje spontánnou, poloautomatickou technikou. Jeho tváre, masky, hybridné ľudské telá vytvárajú grafické napätie. Spontánne a primárne sú ľudské figúry Adama Nidzgorského. Imaginácia André-Pillois Annete“ RAAK“ je slobodná, témy sú vybájené a farebnosť kultivovaná. Stálou témou Hansa Ploosa van Amstela sú jednoduché repetície nespočetných dopravných prostriedkov. Jean Michel Messager kreslí na papier s nespútanou energiou, ktorou projektuje farebné štruktúry prírody. Éterické a ako krehké vystrihovačky sú zase vysnívané mestá a krajiny Yeshayahu Scheinfelda. Aj diela ďaľších prezentovaných umelcov disponujú originalitou výrazu a techniky a sú charakteristické prostou formovou čistotou. Zmena programu vyhradená! Viac informácií o sprievodných podujatiach a stálych expozíciach v SNG na: www.sng.sk

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Koncert kapely DRUŽINA na Nádvorí Starej radnice v Bratislave
<< predchádzajúci článok
Bonzáčik na Markíze porazil konkurenciu