Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Kultúra

15. januára 2007

Program Slovenskej národnej galérie na február 2007SNG Bratislava Vodné kasárne: Rázusovo nábrežie 2; Esterházyho palác: Nám. Ľ. Štúra 4, 815 13 Bratislava Tel: (2) 54 43 20 81-82, e-mail: info@sng.sk, web: ...Zdieľať

BRATISLAVA 15. januára (WN/PR) -

SNG Bratislava

Vodné kasárne: Rázusovo nábrežie 2; Esterházyho palác: Nám. Ľ. Štúra 4, 815 13 Bratislava

Tel: (2) 54 43 20 81-82, e-mail: info@sng.sk, web: www.sng.sk

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 17.30 hod.

Vstupné: dospelí – 80 Sk; študenti, dôchodcovia, zdravotne postihnutí a vojaci základnej služby – 40 Sk; deti do 15 rokov – 20 Sk; rodinná vstupenka – 140 Sk; deti do 6 rokov, študenti SŠ+VŠ umeleckých škôl, študenti odborov dejiny umenia, estetika, kulturológia, výtvarná výchova; preukaz ICOM, AICA – zdarma

AKTUÁLNE VÝSTAVY

(ne)stále expozície umenia 20. storočia

SNG, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava

Trvanie výstavy: 9. november 2006

Slovenská národná galéria predstavuje v dvoch sálach vo Vodných kasárňach inštaláciu diel umenia 20. storočia. Kurátori rozdelili materiál umenia 20. storočia na dva celky: klasickú modernu (reprezentovanú umením 20/30+ rokov) a na neskorú modernu (reprezentovanú umením 60/70+ rokov). Koncepcia je ďalej napĺňaná výberom z majstrovských diel zo zbierok SNG.

Samotná inštalácia nie je zameraná na exaktnú prezentáciu konkrétneho diela, skôr sme chceli sprostredkovať zážitok z umenia, ukázať jeho koncentrovanú auru, navodiť náhodné stretnutia a v neposlednom rade nám išlo o výstavu a vystavovanie.

Zbierky architektúry, úžitkového umenia a dizajnu patria k najmladším zbierkovým fondom Slovenskej národnej galérie a po prvýkrát budú prezentované v rámci (ne) stálych expozícií rovnocenne ako integrálna súčasť umenia 20+ storočia. Vystavujeme práce najvýznamnejších autorov jednotlivých odborov – architektúry, keramiky, skla, textilu, šperku, grafického dizajnu, dreva, scénického a kostýmového výtvarníctva – v historickom kontexte vývinu disciplín, pričom vychádzame z aktuálnej profilácie zbierkového fondu.

Aleš Votava (1962–2001)

SNG, Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Trvanie výstavy: 1. december 2006 – 25. február 2007

Kurátorka výstavy: Dagmar Poláčková

Výstava predčasne zosnulého autora, ktorý svojou tvorbou ovplyvnil hneď niekoľko umeleckých disciplín. Vo vývine slovenskej divadelnej scénografie patril Aleš Votava

v 90. rokoch 20. storočia k dominantným osobnostiam. Presadzoval program scénografie komponovanej procesuálne premenami dimenzií scénického priestoru prostredníctvom čistých farebných plôch, premyslenou svetelnou dynamikou a prekvapujúcimi priehľadmi, ktoré otvárali priestor tematizovanému tajomnu. Jeho realizácie znamenali obrat v slovenskej divadelnej scénografii a priblížili ju k aktuálnym svetovým trendom. Ako autor šperkov patril

k prvým, ktorí zreformovali chápanie umeleckého šperku u nás a komentovaním jeho pôvodnej funkcie pridával nové obsahy a významy. Výstava sa bude venovať i ďalším umeleckým disciplínam – divadelnej fotografii, filmu, grafickému dizajnu, výstavníctvu, tvorbe objektu, v neposlednom rade aj Votavovej umelecko-kritickej činnosti. Publikoval

v odborných periodikách nielen recenzie divadelných predstavení, ale i hlbšie orientované eseje k hodnotovým kritériám odboru scénografie.

Bludní Holanďania

SNG Esterházyho palác, 1. a 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Trvanie výstavy: 15. december 2006 – 18. marec 2007

Kurátor výstavy: Ivan Rusina

Výstava sa koná v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy

Zbierka nizozemského, holandského a flámskeho umenia SNG v kvalite, počte a súdržnosti predstavuje najvýznamnejší súbor malieb tohto druhu na Slovensku. Takmer 200 obrazov z obdobia 15. – 19. storočia reprezentuje neraz zvučnými menami maliarstvo provincií Nizozemska a umenie jej veľkých majstrov.

Na výstave budú vystavené všeobecne aj menej známe obrazy odzrkadľujúce štýlové a obsahové súvislosti, rodinné vzťahy, neraz dokumentované vďaka výpožičkám z domácich a zahraničných verejných i súkromných zbierok.

Pre maľbu obdobia 16. – 18. storočia severských provincií je veľmi charakteristická rôznorodosť štýlu aj tém. Z umelcov „zlatého veku“ 17. storočia je nepochybne najvýznamnejšia tvorba Rembrandta a jeho okruhu (G. de Wet). Početnou skupinou diel bude zastúpený aj rozkvet flámskej maľby v témach krajiny, histórie, portrétu, žánrovej maľby a zátišia (J. Brueghel, A. Van Dyck, D. Teniers, J. Jordanes).

Stále expozície

Staré európske umenie 16. – 18. storočia

Vodné kasárne, 1. poschodie

Koncepcia expozície Ivan Rusina

Expozícia predstavuje v reprezentačnom výbere významné diela starého európskeho umenia renesancie, manierizmu a baroka zo zbierok SNG. Je rozčlenená podľa slohov i jednotlivých európskych škôl: po manierizme (H. van Aachen, D. Beccafumi, J. Brueghel) nasleduje holandská a

flámska maľba 17. storočia (J. van Goyen, F. Francken, H. ten Oever) a talianske umenie

16. – 18. storočia (D. Fetti, A. Carraci, P. Batoni). Expozícia pokračuje menšími kolekciami anglického, nemeckého a španielskeho umenia, ktoré spolu podávajú relatívne ucelený pohľad premien umenia medzi rokmi 1500–1800.

Gotické umenie Slovenska

Vodné kasárne, 2. poschodie

Koncepcia expozície Dušan Buran

Expozícia gotického umenia predstavuje okrem známych skulptúr, tabuľových obrazov a rekonštruovaných oltárov od konca 13. až po začiatok 16. storočia v nových kontextoch aj akvizície zbierky gotického umenia posledných desiatich rokov.

Okrem divácky pôsobivej inštalácie kurátor sleduje dva základné ciele: v prvom rade sprostredkovať stredoveký artefakt nielen ako estetický objekt, ale aj ako predmet určitej historickej situácie. Návštevníkom ponúka v rámci nového informačného systému podrobnejšie komentáre k vybratým pamiatkam, kombináciou diel naznačuje geografické súvislosti a v textoch nezabúda ani na ich obsah, štýl, liturgické prostredie či problematiku reštaurovania.

Barokové umenie na Slovensku

Vodné kasárne, 2. poschodie, sála

Koncepcia expozície Katarína Chmelinová

Expozícia barokového umenia predstavuje výberovú kolekciu umeleckých diel zo zbierok SNG, ktorá sleduje vývoj výtvarného prejavu v 17. a 18. storočí na našom území. Zaznamenáva premeny baroka od jeho raných podôb, cez vrcholnú až po neskorú fázu v klasicizujúcich i rokokových polohách. Medzi vystavenými obrazmi sú diela J. Kupeckého, J. Bogdana, ako aj práce nasledovateľov P. Trogera J. L. Krakera a J. I. Mildorfera. Domácu tvorbu zastupujú maliari J. G. Kramer, Š. M. Izbighy, A. F. Oeser a E. Schrott. Sochárska produkcia v dreve, kameni i kove je reprezentovaná prácami V. Stadlera, dielne J. R. Donnera, plastikami D. I. Stanettiho či F. X. Seegena. Celú kolekciu uzatvárajú ukážky odliatkov charakterových hláv od F. X. Messerschmidta.

Umenie 19. storočia na Slovensku

Vodné kasárne, 1. poschodie, chodba

Koncepcia expozície Katarína Beňová

Maliarske a sochárske diela slovenských a so Slovenskom spätých autorov podávajú obraz o umení 19. storočia, ktoré vo vývoji sledovalo stredoeurópsky výtvarný prejav. Prešlo dobovými štýlovými premenami, počínajúc klasicizmom cez biedermeier a romantizmus až k realizmu a plenérizmu, čo dokumentuje tvorba J. Czauczika, K. Marka, J. B. Klemensa, P. M. Bohúňa, L. Mednyánszkeho, D. Skuteckého, J. Hanulu a ďalších. Z výtvarných druhov prevládol u nás najmä portrét, ale záujem sa obracal aj ku krajine, zátišiu a koncom storočia i k žánrovým motívom.

Zmena programu vyhradená.

Bližšie informácie na http://www.sng.sk

SNG


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Objavili novú skladbu Jima Morrisona
<< predchádzajúci článok
Jennifer Hudson získala cenu na festivale v Palm Springs