Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Kultúra

15. augusta 2006

Program Slovenskej národnej galérie na september 2006AKTUÁLNE VÝSTAVY Cecco del Caravaggio: Nesenie kríža v rámci cyklu Reštaurované dielo zo zbierok SNG Vodné kasárne, rizalit, I. poschodie Trvanie ...Zdieľať

BRATISLAVA 15. augusta (WN/PR) -

AKTUÁLNE VÝSTAVY

Cecco del Caravaggio: Nesenie kríža

v rámci cyklu Reštaurované dielo zo zbierok SNG

Vodné kasárne, rizalit, I. poschodie

Trvanie výstavy: marec – november 2006

Kurátori výstavy: Nora Hebertová, Ivan Rusina

Ku kľúčovým postavám európskeho maliarstva 17. storočia patrí tvorca barokového realizmu, taliansky maliar Michelangelo Merisi zv. Caravaggio (1573–1610). Hoci nezaložil vlastnú školu, mnohí mladí maliari, ktorí prišli do Ríma po roku 1600, nasledovali jeho príklad a čerpali zo základných princípov jeho tvorby (realizmus, reflektorové nasvietenie výjavu). Do tejto skupiny tvorcov patrí aj maliar bratislavského obrazu Nesenia kríža Francesco Boneri, tiež Buoneri (* okolo 1590, činný v Ríme 1600–1620) zv. Cecco del Caravaggio.

Obraz Nesenie kríža reštaurovala roku 2005 Nora Hebertová v Reštaurátorských ateliéroch SNG. V tom istom roku bol obraz zapožičaný na veľkú medzinárodnú výstavu v Miláne s názvom Caravaggio a Európa (Miláno, Palazzo Reale; október 2005–február 2006), ktorá prezentovala nielen tvorbu samého Michelangela Merisi zv. Caravaggio, ale aj jeho nasledovníkov. Po „návrate“ z Milána dielo predstavujeme aj slovenskému divákovi, a to v rizalite Vodných kasární, v rámci dlhodobého cyklu Reštaurované dielo zo zbierok SNG.

Autopoesis

SNG, Esterházyho palác, 2., 3. poschodie

Trvanie výstavy: do 3. septembra 2006

Autorka koncepcie projektu: Zora Rusinová

Medzinárodne koncipovaná výstava „Autopoesis“ sa sústreďuje na problematiku sebareflexie a sebaprezentácie umelca v dvoch základných rovinách. Prvá je zameraná na autobiografickú autenticitu a sústreďuje sa na introvertné špecifické formy výtvarných kreácií, ktoré odzrkadľujú často skryté významy života, správania sa jedinca, jeho pravidelného či menej pravidelného zaznamenávania vlastných vízií, spomienok, predstáv, čarbaníc formou denníka, konceptov a podobne.

Druhou je rovina extrovertnej sebaprezentácie presahujúca limity klasického autoportrétu, kedy sa prostredníctvom manipulácie s vlastnou tvárou či telom v intenciách narcizmu, sebahybridizácie, prípadne maškarády či travestie, demonštrujú aspekty „nového subjektu“ ako decentrovanej, fragmentovanej identity.

Na výstave sa predstaví cca 70 vystavujúcich autorov strednej a mladšej generácie svojimi dielami realizovanými v rôznych vizuálnych médiách (kresba, maľba, fotografia, video, komorné formy výtvarného prejavu, 3D objekt, inštalácia a pod.), ktoré budú dokumentované textom a reprodukciami v sprievodnom katalógu.

PRIPRAVOVANÉ VÝSTAVY

Ukiyo-e

Japonské farebné drevorezy

SNG, Bratislava, Námestie Ľ. Štúra 4, Esterházyho palác, 3. poschodie

Trvanie výstavy: 8. september 2006 - 5. november 2006

Kurátor výstavy: Martin Šugár

Verejnosti bude po prvýkrát predstavená kolekcia 18 japonských farebných drevorezov, ktoré SNG darovala v roku 1992 americká výtvarníčka Sandria Hu. Pojem ukiyoe neoznačuje techniku, ale námet vystavených diel. Pôvodne znamenal pominuteľný svet, neskôr sa však jeho význam posunul pre označenie sveta zmyslových radostí. Grafické listy sú dielom siedmich autorov z konca obdobia Edo (1603–1868) až začiatku obdobia Meidži (1868–1912), teda z fázy najväčšieho rozmachu a postupného ústupu do úzadia tejto špecifickej výtvarnej techniky, ktorá ovplyvnila európsku výtvarnú kultúru 19. a nastupujúceho 20. storočia.

Jindřich Štreit. Fotografie 1965–2005.

Kalendáře pro Jindru Štreita

SNG, Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Trvanie výstavy: 20. september 2006 - 12. november 2006

Kurátor výstavy: Tomáš Pospěch

Kurátor výstavy: Aurel Hrabušický

Spolupráca: České centrum, Nadácia FOTOFO

Osobnosť Jindřicha Štreita svojím významom už dávno presiahla rámec českej fotografie. Jeho diela nájdeme vo viacerých najvýznamnejších fotografických zbierkach (napr.Museum of Modern Art, New York, Art Institute of Chicago, Bibliothčque Nationale, Paríž). Osobitne jeho súbor fotografií zo severnej Moravy sa považuje za „najpodrobnejšiu obrazovú štúdiu o vidieku v čase reálneho socializmu“ (Tomáš Pospěch).

Dvojvýstava prináša prierez Štreitovým životným dielom a paralelne výtvarné interpretácie jeho fotografií z nástenných kalendárov, pochádzajúce od popredných českých a slovenských výtvarníkov.

Niečo sa stalo – Aspekty „nových rozprávaní“

SNG, Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Trvanie výstavy: 27. september 2006 - 26. november 2006

Kurátor: Lóránd Hegyi

Spolupráca za SNG: Beata Jablonská

Sandro Chia, Robert Barni, Mimmo Paladino, Gianni Dessi, Giuseppe Gallo, Pizzicanella, Felice Levini, Marisa Albanese, Francesco Sena, Marina Paris, Massimo Barzagli, Paolo Grassino

„Nové rozprávanie“ ako téma súčasných dejín umenia už niekoľko rokov ovplyvňuje výtvarné stratégie mnohých umelcov. Maďarský kunsthistorik Lóránd Hegyi (t.č. riaditeľ Galérie moderného umenia v St. Etienne) zvolil túto tému ako hlavnú ideu koncepcie výstavy talianskeho súčasného umenia. „Nové rozprávanie“ v podaní kurátora a dvanástich umelcov tu vystupuje ako hľadanie a objavovanie rozličných mini- a mikropríbehov, ktoré by mali byť náhradou za veľké rozprávanie predchádzajúcich dejín umenia. Výstava začína maľbami rodených „rozprávačov“ talianskej transavantgardy Sandra Chiu a Mimma Paladina a končí dielami najmladších autorov, ktorí sú schopní ironicky a provokujúco odhaliť komunikačné šumy či vizuálne „chyby“ našej každodennej reality.

Zmena programu vyhradená!

SNG Bratislava

Vodné kasárne: Rázusovo nábrežie 2; Esterházyho palác: Nám. Ľ. Štúra 4, 815 13 Bratislava

Tel: (2) 54 43 20 81-82, e-mail: info@sng.sk, web: www.sng.sk

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 17.30 hod.

29. august (utorok) Výročie SNP – OTVORENÉ.

Vstupné: dospelí – 80 Sk; študenti, dôchodcovia, zdravotne postihnutí a vojaci základnej služby – 40 Sk; deti do 15 rokov – 20 Sk; rodinná vstupenka – 140 Sk; deti do 6 rokov, študenti SŠ+VŠ umeleckých škôl, študenti odborov dejiny umenia, estetika, kulturológia, výtvarná výchova; preukaz ICOM, AICA – zdarma

SNG


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Michael Douglas poprel správy o závislosti od sexu
<< predchádzajúci článok
Kráľovná popmusic a Zlatá malina - Madonna