Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

01. mája 2012

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012-2016 - kompletné znenieV parlamentných voľbách konaných 10. marca 2012 občania výrazne podporili realizáciu programu založeného na spoločenskej stabilite, istotách pre ľudí a proeurópskej orientácii.Zdieľať
Na základe uvedeného mandátu bola v súlade s ústavnými postupmi vymenovaná vláda Slovenskej republiky. Základným východiskom jej činnosti bude v podmienkach trvalého sociálneho dialógu eliminovať vplyvy krízy a zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja Slovenska.

 
Vláda Slovenskej republiky predstupuje podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky pred Národnú radu Slovenskej republiky a spolu so žiadosťou o vyslovenie dôvery predkladá Programové vyhlásenie.
 
Pre výkon svojho štvorročného mandátu si vláda kladie tieto kľúčové úlohy:
  1. zmiernením dopadov krízy posilniť istoty ľudí;
  2. konsolidovať verejné financie, tak aby deficit verejných financií bol v roku 2013 pod tromi percentami  HDP;
  3. podporiť hospodársky rast a cenovú stabilitu;
  4. znížiť vysokú nezamestnanosť mladých ľudí a systematicky riešiť problém dlhodobej, najmä regionálnej nezamestnanosti;
  5. zvýšiť vymožiteľnosť práva a systematicky likvidovať korupciu na všetkých stupňoch spoločnosti;
  6. konsolidovať verejné zdravotníctvo s dôrazom na jeho finančnú stabilizáciu;
  7. posilniť spoluzodpovednosť za plnenie strategických cieľov Európskej únie a zároveň presadzovať oprávnené záujmy Slovenskej republiky v Európskej únii; efektívne využiť prostriedky z fondov Európskej únie na modernizáciu a rozvoj štátu a spoločnosti;
  8. posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť spoločnosti;
  9. založiť dlhodobé tendencie pre hospodársky, sociálny, environmentálny a vedecko-technický rozvoj Slovenska a pre zlepšenie kvality života;
  10. byť vládou otvorenou všetkým vrstvám slovenskej spoločnosti aj prostredníctvom vytvorenej Rady solidarity a rozvoja za účasti partnerov sociálneho dialógu.

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2012

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Odborári v Európe plánujú masové protesty proti úsporám
<< predchádzajúci článok
Protest pred Generálnou prokuratúrou podporilo iba pár ľudí

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012-2016 - kompletné znenie - diskusné fórum čitateľov