Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

29. októbra 2017

R. KAŠČÁKOVÁ: Je nešťastím, ak riešenia nie sú odborné, ale politickéNa snímke kandidátka na predsedníčku Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Renáta Kaščáková.Zdieľať
Na snímke kandidátka na predsedníčku Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Renáta Kaščáková. Foto: TASR/Michal Svítok
Trenčín 29. októbra (TASR) – Odpolitizovanie riadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), zavedenie tímovej spolupráce a odbornosti do všetkých oblastí, zefektívnenie čerpania eurofondov a prijatie riešení na rozvoj cestovného ruchu patria medzi priority kandidátky na predsedníčku TSK Renáty Kaščákovej. O post predsedníčky TSK sa poslankyňa Národnej rady SR uchádza s podporou SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola.


Ste štyri roky poslankyňou Zastupiteľstva TSK. Myslíte si, že počas tohto obdobia využilo zastupiteľstvo svoj potenciál?

TSK nevyužil svoj potenciál a súčasného župana nazývam županom premárnených šancí. Mal jedinečnú šancu vytvoriť dobrý plán rozvoja, mal na to väčšinovú podporu poslancov aj zázemie vládnej strany. Nič také neurobili a výsledkom je, že stále nevieme, za čím ideme. Je nešťastím, ak riešenia nie sú odborné, ale len čisto politické. Ako županka chcem toto zastaviť. Do riadenia župy chcem zaviesť tímovú spoluprácu a odbornosť. Chcem sa pozrieť na majetok, ktorý roky chátra a nič sa s tým nerobí. Na cestách II. a III. triedy sú niektoré úseky doslova životunebezpečné. Stačí si prejsť úsek Veľké Uherce - Skýcov, ale aj mnoho ďalších. Nemôže sa opravovať len to, kde sú starostami stranícki spriaznenci, ale to, čo je skutočne potrebné pre ľudí. Chcem sa tiež postarať o to, aby kontakt s úradom, s nemocnicou, so sociálnym zariadením a podobne nebol pre občana ponižujúcim zážitkom. Ľudia si musia byť vedomí svojich možností a práv. Skúste dnes vybaviť hocijakú sociálnu službu, ste stratení v informáciách aj v systéme. Ani neviete, na čo máte nárok a iba putujete od jedných dverí k druhým. Mojím cieľom je vytvoriť jedno informačné miesto, kde občan získa všetky informácie o možnostiach i právach na jednom mieste. Chcem docieliť, aby sa rozhodnutia nerobili od stola a aby sa v celom kraji nemeralo jedným metrom. Inak sa žije ľuďom v krajskom meste alebo na Považí, úplne iné problémy majú baníci na hornej Nitre alebo kopaničiari na Myjavsku. Riešenia pre nich budem šiť na mieru a v spolupráci s nimi budem navrhovať akčné plány.

Jedným z najväčších problémov TSK je zadlženosť všetkých troch nemocníc v krajskej pôsobnosti. Čo je, podľa vás, potrebné na to, aby sa tento trend zastavil a ako je možné zlepšiť úroveň zdravotnej starostlivosti?

Manažment nemocníc musí byť v prvom rade odpolitizovaný. Riaditelia nesmú byť vybraní na základe politickej príslušnosti, ale na základe odbornosti. Budeme riadiť nemocnice ako sieť. Budem presadzovať, aby boli rovnako nastavené podmienky pri verejných obstarávaniach, pri nákupoch liekov, aby sme používali rovnaké výstupy dát, aby nemocniciam išli rovnaké pokyny, usmernenia, aby sme porovnávali rovnaké indikátory kvality poskytovanej starostlivosti. Dajú sa tým šetriť prostriedky a lepšie porovnávať hospodárenie aj úroveň poskytovaných služieb. K investíciám budeme pristupovať preventívne, aby sme nemuseli plánovať opravy, až keď nám niečo padá na hlavu. Ako prvé v prípade zvolenia urobím regionálny masterplan zdravia, na základe čoho sa nastavia podmienky poskytovanej zdravotnej starostlivosti na všetkých úrovniach aj s prepojením na sociálne zariadenia. To sú vnútorné možnosti župy. Ale veľkú úlohu zohráva aj celkový systém a legislatívne prostredie, fungovanie poisťovní a podobne. Ako županka si prizvem odborníkov a budem sa snažiť navrhnúť zlepšenie systému podľa našich poznatkov zdola, k čomu využijem aj silné odborné zázemie v strane SaS.

Firmy v TSK dnes trpia akútnym nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Je, podľa vás, systém duálneho vzdelávania v TSK dostatočným krokom na zabezpečenie kvalifikovaných pracovníkov?

Duálne vzdelávanie je dobrá, aj keď nie nová myšlienka. Nie je to ale žiaden všeliek. Výsledky tejto snahy uvidíme o pár rokov. Do projektu duálneho vzdelávania sa však v rámci celej SR dnes zapojili stále len približne dve percentá žiakov, je to spôsobené napríklad obrovskou byrokraciou, ktorú musia firmy prekonávať a v praxi vidíme, že vo finančnom vyjadrení sú to pre ne skôr náklady ako prínosy. Zapájajú sa nie vďaka, ale aj napriek pomoci od vlády, pretože samy chcú a potrebujú riešiť personálny dorast pre svoje prevádzky. TSK sa vezie na tejto vlne populizmu a dokonca sa preteká o najvyšší počet prihlásených žiakov. Z celkových dvoch percent ide napriek tomu stále len o malý počet, ktorý navyše nič nezaručuje aj preto, lebo žiaci nemajú žiadnu povinnosť sa po vyškolení v danej firme aj zamestnať. Ak by som bola župankou, venovala by som oveľa väčšiu pozornosť sieťovaniu škôl s trhom práce v oveľa širšom spektre profesií, než ktoré nám hlásia oficiálne štatistiky úradu práce. Robila by som si vlastné analýzy v rámci TSK, ktorými by sme mapovali skutočné potreby trhu práce. Ten hlási akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily nielen pre technické profesie, rovnako nám chýbajú ľudia v poľnohospodárstve, potravinárstve, v ochrane životného prostredia, sestry, lekári, ošetrovateľky, učitelia, výskumníci. Ako županka budem tiež riešiť zamestnanie v súvislosti s dopravou. Ľudia sa musia za prácou aj dostať, preto by som prepájala informácie z trhu práce s otázkami dopravy, stavu ciest a podobne. Chcem byť tiež mediátorom smerom k vláde a presadzovať rozumný regionálny rozvoj. Nie ten, ktorý sa tu síce akože robí dlhé roky, ale regióny sú pritom čoraz chudobnejšie. Problém je tu v celkovom podnikateľskom prostredí, nastavení daní, odvodov. To sú už ale otázky na vládu, na ktorú sa s nimi určite budem ako županka v mene občanov obracať.

Index starnutia obyvateľstva Trenčianskeho kraja je najvyšší na Slovensku. S ním úzko súvisí sociálna starostlivosť. Bude kraj v budúcnosti schopný postarať sa o prestarnúcu populáciu, najmä so zdravotným znevýhodnením?

Túto vážnu tému nemôže vyriešiť župa bez pomoci štátu. Celý sociálny systém na Slovensku je ťažkopádny, ide proti občanom a je to vidno na každom kroku. Pozrite si čakacie lehoty, preplnené poradovníky na sociálne služby, v akom stave sú služby dlhodobej zdravotnej starostlivosti, aký je nedostatok hospicov, v akých podmienkach reálne žijú osoby v sociálnej núdzi, osoby odkázané na cudziu pomoc, hendikepované osoby. Aký je zmätok v informáciách, kedy občan často ani netuší, na čo má vlastne nárok zo zákona. Aj v tejto situácii však vidím v rámci pôsobenia župy možnosti, ako tomu môžeme z našej úrovne pomôcť. Pre zlepšenie poskytovaných služieb musí byť manažment, podobne ako v zdravotníctve, odpolitizovaný, zariadenia musia byť spravované na základe odbornosti. Chcem vytvoriť kontaktné informačné miesto, niečo ako informačný dispečing, aby sa občania necítili stratení a mohli sa dozvedieť všetko potrebné v oblasti sociálnych služieb na jednom mieste. Príkladom je stresová situácia, keď sa napríklad po úraze stane zo zdravého človeka náhle ležiaci pacient a príbuzní musia okamžite riešiť starostlivosť oň. Rovnako chcem napomôcť zlepšeniu terénnych služieb. Osamelý človek žijúci niekde na kopaniciach nechce ísť do ústavu, chce zostať čo najdlhšie doma a preto tam musí mať zabezpečenú opatrovateľskú, prípadne ošetrovateľskú službu, donáškovú službu, sociálny taxík a podobne. Toto primárne síce nerieši kraj, ale je to v kompetencii obcí. Ako županka chcem obciam podať pomocnú ruku, aby mohli zlepšiť tieto služby, čím by sa zmenšil nápor aj na tzv. kamenné zariadenia. A opäť, ako v každej inej oblasti, budem ako županka aj v sociálnych veciach pôsobiť ako zástanca ľudí smerom k vládnym riešeniam, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život.

TSK má množstvo turistických atraktivít. Sú, podľa vás, dostatočne spropagované a najmä ponúkajú dostatočné služby na to, aby pritiahli ešte viac návštevníkov?

Jedna vec je propagácia a druhá je úroveň turistických služieb a produktov, ich vzájomná prepojenosť a obľúbenosť u návštevníkov. Cestovný ruch chcem riešiť v súvislostiach s celkovým rozvojom kraja. Darmo máme napríklad krásne rekreačné stredisko na Remate, ak sa k nemu po jedinej ceste s nízkym podjazdom pod železnicou nedostane autobus, nezmestí sa tam. Darmo budeme propagovať kúpele Bojnice, keď tam bude ľuďom na hlavu padať z komína popolček z nováckej elektrárne. Musíme mať jasno, či to s cestovným ruchom myslíme naozaj vážne. Osobne chcem dať riešeniam v prospech rozvoja cestovného ruchu prioritu, lebo tento kraj má na to v kombinácii s prírodou a históriou veľký potenciál.

Slovensku celkovo vyčítajú nedostatočné čerpanie eurofondov. Využíva TSK dostatočne efektívne tento nástroj?

TSK nevyužíva nič z toho, čo sa sľubovalo. Je to jedna z najviac premárnených šancí. Bola som od začiatku pri tom, keď sa nastavoval IROP (Integrovaný regionálny operačný program) - najvýznamnejší program EÚ určený špeciálne na rozvoj regiónov. Náš kraj môže z neho čerpať až 120 miliónov eur. Doteraz nie je vyčerpané nič, a to je rok 2017. Projektov, ktoré sú podané, je minimum, očakávajú sa nejaké nové výzvy. Otázka je, ako sme na ne pripravení. Veľa sa hovorí o cyklotrasách a cestách, pričom stále nemáme spracovaný plán udržateľnej mobility, čo je základný strategický dokument, ktorý nám má povedať, čo vlastne potrebujeme. Výzva je vonku od začiatku roku, 4. augusta 2017 bolo otváranie ponúk. Odvtedy je ticho, dnes už je október. Ako županka konečne seriózne spustím jeho prípravu. Nie ako politický, ale odborný dokument. Veď stratégia na dopravné riešenia tu mala byť ako prvá a až z nej musia vyplynúť všetky ostatné potreby v doprave. Nesmie to byť len nástroj na rýchle vyčerpanie eurofondov, ale na ich zmysluplné využitie. Pozriem sa tiež na to, ako by sa ešte dala zachrániť situácia s projektmi v oblasti sociálnej a zdravotníckej starostlivosti a v kultúre. Chcem využiť eurofondy tak, aby sme pomocou nich naštartovali dlhodobý rozvoj a aby sme sa ako kraj pomocou nich mohli zaobísť aj v situácii, keď tu už eurofondy nebudú.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
KALIŇÁK: Kriminalitu Rómov chceme riešiť presne cielenými opatreniami
<< predchádzajúci článok
M. UHRÍK: NSK pod súčasným vedením úplne skostnatel

R. KAŠČÁKOVÁ: Je nešťastím, ak riešenia nie sú odborné, ale politické - diskusné fórum čitateľov