24hod.sk    Tlačové správy

Slovensko podporí renováciu škôl na Blízkom VýchodeZuzana Letková, riaditeľka SlovakAid a Torre Nelson, riaditeľ Habitat for Humanity pre Európu, Blízky Východ a AfrikuZdieľať
Zuzana Letková, riaditeľka SlovakAid a Torre Nelson, riaditeľ Habitat for Humanity pre Európu, Blízky Východ a Afriku Foto: Habitat for Humanity
Bratislava 6. apríla (OTS) - Dlhotrvajúca kríza v Sýrii má mimoriadne veľký vplyv na vzdelávací systém v Jordánsku a na budúcnosť utečeneckých komunít. V minulom roku bolo v Jordánsku zaregistrovaných viac ako 200 000 sýrskych detí vo veku povinnej školskej dochádzky. Len polovica z nich však naozaj chodí do školy. Mnohé deti nie sú súčasťou formálneho vzdelávacieho systému, pretože ich rodiny nevedia pokryť náklady na cestovanie do školy a školské potreby.


Kapacita škôl príjmať nových žiakov predstavuje ďalší problém, najmä v mestách Ammán, Irbid, Mafraq a Zarqa. Takmer polovica škôl je preplnených, školská infraštruktúra je v zlom stave,nie je dostatočne udržiavaná a nespĺňa bezpečnostné a hygienické štandardy. V mnohých školách sa vyučuje na dve zmeny. Utečenci majú nerovný prístup ku vzdelaniu, v čoho dôsledku vykazujú ich deti nižšie akademické úspechy ako ich jordánski rovesníci - minulý rok prešlo štátnymi skúškami z 1600 sýrskych detí len 500, čo je 33 percent.

Medzinárodná organizácia Habitat for Humanity, a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SlovakAid spustili projekt na renováciu a rozšírenie školských zariadení v miestach s vysokou koncentráciou sýrskych utečencov. Agentúra SlovakAid poskytla grant v hodnote 200.000 EUR na podporu tohto projektu a Habitat for Humanity tak môže prostredníctvom svojej pobočky, ktorá sa venuje rozvojovej pomoci v oblastiach Európy, Blízkeho Východu a Afriky, zrenovovať a zmodernizovať osem škôl v mestách Ammán a Irbid a ich okolí. Vďaka projektu bude môcť 4000 detí vo veku 6-18 navštevovať zrenovované školské zariadenia.

V súčasnosti je kvalita vzdelávania v Jordánsku ohrozená neadekvátnym učebným prostredím. Mnoho žiakov študuje v preplnených triedach a školách, predovšetkým v mestských oblastiach. Túto situáciu chceme zmeniť vylepšením školských budov a znížením miery predčasného ukončenia školskej dochádzky. To je dôvodom, prečo Slovensko považuje za dôležité podporiť tento projekt,“ povedala Dr. Ing. Zuzana Letková, riaditeľka SlovakAid.

Jedno zo školských zariadení, ktoré čaká v máji tohto roku rekonštrukcia Foto: Habitat for Humanity
Každé dieťa potrebuje školu s primeranými a dobre udržiavanými priestormi. Habitat preto využije svoju dlhoročnú stavebnú expertízu v regióne a opraví existujúce budovy a v prípade potreby pridá dodatočné štruktúry. Stále je však potrebné urobiť oveľa viac. Náš projekt je len malou kvapkou v mori. Dúfame, že medzinárodné spoločenstvo zvýši svoje úsilie na podporu sýrskych utečencov a ich hostiteľských komunít,“ povedal Torre Nelson, riaditeľ Habitat for Humanity pre Európu, Blízky Východ a Afriku.

SlovakAid a Habitat for Humanity okrem tohto spolupracujú aj na projekte renovácií škôl v Libanone. Libanon spolu s Jordánskom poskytlo útočisko najväčšiemu počtu sýrskych utečencov. V Libanone Habitat for Humanity renovuje a rozširuje dokopy šesť školských zariadení. Prvé stavebné práce sú naplánované na začiatok mája 2017.

SlovakAid
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorá je zodpovedná za bilaterálne a trilaterálne riadenie rozvojových projektov. SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením a s administráciou projektového cyklu. Ide predovšetkým o uzatváranie a administráciu zmlúv s realizátormi projektov, finančné riadenie a kontrolu projektov, ich monitoring a hodnotenie. Pre viac informácií navštívte www.slovakaid.sk.

Habitat for Humanity
Habitat for Humanity je globálna nezisková organizácia, ktorej poslaním je eliminovať neadekvátne podmienky na bývanie vo svete. Cieľom organizácie je zabezpečiť dôstojné, bezpečné a dostupné bývanie pre všetkých, bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, či vierovyznanie. Od svojho vzniku v roku 1976 organizácia pomohla miliónom ľudí na celom svete získať bezpečný domov. Dnes organizácia pôsobí vo viac ako 70 krajinách sveta, kde v spolupráci s komunitami, vládami, lokálnymi partermi a dobrovoľníkmi poskytuje široké spektrum programov zameraných na bývanie. Pre viac informácií navštívte habitat.org/emea.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

   Tlač    Pošli

Prečítajte si tiež


https://www.24hod.sk/slovensko-podpori-renovaciu-skol-na-blizkom-vychode-cl504793.html