Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

30. apríla 2006

SMK vylučuje spoluprácu so SNS, KSS a V. MečiaromStrana maďarskej koalície (SMK) sa bude po voľbách rozhodovať o spolupráci s inými stranami na základe volebných programov a známych postojov jednotlivých predstaviteľov politických strán k ...Zdieľať

BRATISLAVA 30. apríla (WN/SITA) - Strana maďarskej koalície (SMK) sa bude po voľbách rozhodovať o spolupráci s inými stranami na základe volebných programov a známych postojov jednotlivých predstaviteľov politických strán k dôležitým otázkam. Ako však pre agentúru SITA povedal predseda strany Béla Bugár, už teraz vylučujú spoluprácu so SNS, KSS a Vladimírom Mečiarom. Otázku, ktoré ministerstvá by mali záujem spravovať teraz považuje za predčasnú.

V oblasti regionálneho školstva SMK považuje za potrebné čím skôr prijať zákon o výchove a vzdelávaní, ktorý obsahuje aj kapitolu o postavení pedagogických zamestnancov. Kariérny postup a ďalšie vzdelávanie pedagógov môže byť tiež súčasťou tohto zákona, ale SMK si to vie predstaviť aj v osobitnom zákone. Je potrebné pokračovať v reforme obsahu vzdelávania, premeniť tradičnú klasickú školu na modernú školu. Je potrebné zvýšiť financovanie regionálneho školstva. Do konca volebného obdobia sa bude SMK usilovať o to, aby podiel z hrubého domáceho produktu na školstvo bol minimálne päť percent. SMK sa bude usilovať o zvýšenie platov pedagógov minimálne na priemer mzdy v národnom hospodárstve. Dôraz budú klásť aj na málotriedne školy. V prípade vysokoškolského štúdia je SMK, tak ako v minulosti, za spoplatnenie vysokoškolského štúdia len za predpokladu zabezpečenia kompenzačných mechanizmov pre študentov. V tejto chvíli spoplatnenie vysokoškolského štúdia pre SMK nie je prioritnou úlohou.

V oblasti zdravotníctva, podľa Bugára, zavedená reforma ponúka možnosť efektívnejšieho sledovania rozpočtových a ostatných finančných zdrojov. Preto SMK vidí možnosť postupného zvyšovania prostriedkov do zdravotníctva. Súčasne však treba zabezpečiť, aby tieto financie skutočne smerovali k poskytovateľom, respektíve prostredníctvom nich k pacientom. V rámci poskytovania zdravotníckych služieb je podľa SMK potrebné znížiť finančnú spoluúčasť pacientov.

Cieľom reforiem, ktoré sa uskutočnili v uplynulom období, bolo zabezpečiť udržateľnosť sociálneho systému. Výsledky sa prejavia až v dlhodobej perspektíve. V oblasti politiky zamestnanosti považuje SMK za dôležité vo väčšej miere podporovať zamestnanie dlhodobo nezamestnaných, čerstvých absolventov škôl, matky po materskej dovolenke, nezamestnaných po 50. roku života. "Súčasťou nášho sociálneho programu je podpora celoživotného vzdelávania, zvýšenia mobility práce a vytvorenie možnosti zosúladenia rodinného života s pracovnou kariérou," dodal Bugár. Zvýšenie zamestnanosti je možné dosiahnuť aj podporou malých a stredných podnikateľov. V oblasti sociálnej politiky chce SMK nájsť vhodný spôsob na zníženie odvodového zaťaženia a na zjednotenie vymeriavacích základov. Navrhujú tiež zvážiť zavedenie tzv. detských dlhopisov pre každé narodené dieťa. Tento krok zdôrazňuje skutočnosť, že založenie rodiny je v záujme celej spoločnosti, a nie je iba súkromnou záležitosťou.

Stieranie regionálnych rozdielov je možné zodpovednou vládnou politikou, ktorá sa snaží o smerovaní investícií do menej rozvinutých regiónov, s cielenou podporou regionálnych aktivít a zohľadnením regionálnych rozdielov a potrieb pri schvaľovaní a tvorbe celoštátnych dokumentov. Chceme ďalej pokračovať v decentralizácii smerom k obciam a regiónom, vrátane fiškálnej decentralizácie. Ďalšie možnosti sú vo využívaní finančnej pomoci z Európskej únie práve na regionálne programy. Ide napríklad o dobudovanie cestnej siete, ktorá zvýši dostupnosť regiónov, o environmentálne investície, ďalej o rekonštrukciu škôl, nemocníc, sociálnych zariadení, kultúrnych pamiatok, sídlisk, atď. SMK považuje súčasný daňový systém za životaschopný pre svoju jednoduchosť v priťahovaní investorov, neutrálnosť, a v neposlednom rade aj efektívnosť výberu a napĺňanie príjmovej časti štátneho rozpočtu. Preto nebudú navrhovať žiadne výraznejšie zmeny a budú sa skôr sústreďovať na oblasť odvodov a sociálnych platieb, dodal predseda SMK. Strana tiež podporuje, aby Slovensko vstúpilo v roku 2009 do eurozóny. "Považujeme to za reálny a dosiahnuteľný cieľ," dodal Bugár.

V oblasti justície bude SMK presadzovať stálosť právneho poriadku. Znamená to zakotviť právo, aby sa neprijímali stále nové a nové úpravy, čím sa vytvoria podmienky na dlhšiu justičnú prax pre jednotlivé normy a vylúčia neisté, a niekedy aj rozporuplné súdne rozhodnutia. SMK je za to, aby sa dôsledne dodržiavali procesné lehoty, ako aj za skrátenie času medzi pojednávaniami. Chcú zabezpečiť zjednotenie súdnych rozhodnutí ako aj ich predvídateľnosť. SMK chce tiež preferovať arbitrážne rozhodnutia a tomu prispôsobiť náš právny poriadok. V oblasti legislatívy chceme urýchliť prípravu nového občianskeho súdneho poriadku. V prípade zvýšenia bezpečnosti v krajine preferuje SMK službu na uliciach, čomu je potrebné podriadiť aj finančné odmeny v rámci polície. Zavedením náborového a vernostného príplatku sa budeme snažiť o to, aby boli dobudované policajné zložky, aby bol doplnený stav policajného zboru, poznamenal predseda SMK. Strana kladie dôraz na prevenciu.

SMK ďalej považuje za potrebné urobiť audit tých služieb, ktoré štátna a verejná správa poskytujú občanom a na jeho základe uskutočniť zásadné zmeny. "Odhadujeme, že je možné napríklad pomocou personálneho auditu, meraním výkonnosti, elektronizáciou a outsorcingom podporných činností znížiť počet úradníkov o viac ako 30 percent."

FOTO:SITA


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Bugár oznámkoval parlament na dva mínus, Veteška horšie
<< predchádzajúci článok
Srbsku hrozí zastavenie rokovaní s EÚ, ak nevydá Mladiča

SMK vylučuje spoluprácu so SNS, KSS a V. Mečiarom - diskusné fórum čitateľov