Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Kariéra

13. apríla 2007

Spoločenská zodpovednosť firiemZa odbornej garancie poradenskej skupiny AJG – Amrop Jenewein Group organizuje občianske združenie Klub strieborných hláv medzinárodnú konferenciu na tému Spoločenská zodpovednosť firiem ako nástroj ...Zdieľať

BRATISLAVA 13. apríla (WN/PR) - Za odbornej garancie poradenskej skupiny AJG – Amrop Jenewein Group organizuje občianske združenie Klub strieborných hláv medzinárodnú konferenciu na tému Spoločenská zodpovednosť firiem ako nástroj zvyšovania adaptability trhu práce. Konferencia sa uskutoční dňa 19. apríla 2007 v budove Technopolu v Bratislave a súvisí s mainstreamingovými aktivitami Národnej tematickej siete (NTS-C) zameranej na podporu adaptability podnikov a zamestnancov voči štrukturálnym zmenám (v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL) a nadväzujúcim 3. riadnym stretnutím NTS-C. Základným poslaním IS EQUAL je vytvoriť podmienky a poskytnúť priestor na hľadanie, overenie a uplatňovanie nových prístupov k riešeniu problémov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti na trhu práce.
Na konferencii sa predstavia odborníci a zástupcovia medzinárodného partnerstva zo Španielska, z Talianska, Veľkej Británie a zo Slovenska a konkrétne partnerstvá, projekty, resp. produkty v samostatnej výstavnej časti. Jedným z prednášajúcich bude Peter Papanek, partner AJG zodpovedný za Public and Government Affairs & Strategic Communication, ktorý vystúpi na tému Sociálna zodpovednosť firiem ako preventívny nástroj alebo „prečo je zbytočné plakať nad rozliatym mliekom, keď vieme, ako sa zatvára fľaša“. Podľa jeho slov sa pojem „spoločenská zodpovednosť“ nedefinuje ľahko. Ide o individuálnu a ťažko merateľnú veličinu, ktorá vyjadruje istý morálny záväzok úspešných podieľať sa na rozvoji spoločnosti. „Spoločenskú zodpovednosť možno charakterizovať ako stratégiu, v ktorej rámci jednotlivé organizácie dobrovoľne realizujú rôzne sociálne, ekonomické, environmentálne alebo iné programy nad rámec bežných zvyklostí. To znamená, že na tieto aktivity nepotrebujú právne požiadavky alebo iné záväzky. Nekonajú na základe povinnosti a príkazu, ale z presvedčenia a chuti robiť prospešné veci,“ hovorí Peter Papanek.

Úlohu spoločenskej zodpovednosti firiem zdôrazňuje aj európska agenda. Európsky summit v Nice vyzval pred časom Európsku komisiu, aby zahrnula súkromné spoločnosti do partnerstiev so sociálnymi partnermi, s mimovládnymi organizáciami, miestnymi orgánmi a inštitúciami, ktoré koordinujú poskytovanie sociálnych služieb, a tým posilnila ich sociálnu zodpovednosť. Európska rada v Štokholme privítala iniciatívu z komerčnej oblasti zasadzovať sa za spoločenskú zodpovednosť firiem a podporiť Zelenú knihu ako pole na širokú výmenu názorov smerujúcich k rozvíjaniu širších iniciatív v tejto oblasti.

Aj poradenská skupina AJG – Amrop Jenewein Group ako líderská spoločnosť cíti vlastnú zodpovednosť voči okoliu a uvedomuje si, že popri úspešnej realizácii podnikateľských aktivít je nevyhnutné prispievať aj k rozvoju celej spoločnosti. Keďže v rámci hlavnej činnosti sa venuje najmä témam súvisiacim s ľudským kapitálom a jeho potenciálom, aj v rámci verejno-prospešných aktivít sa primárne zameriava na prehlbovanie, šírenie a presadzovanie myšlienok kladúcich dôraz na rozvoj spoločnosti a jej ľudského kapitálu na báze znalostnej ekonomiky. Jednotlivé aktivity realizuje v aktívnej spolupráci s think-tankom EPPP – Európske partnerstvo pre personálnu politiku. Práve toto vnímanie sa stalo základom odborného partnerstva AJG a konferencie. Okrem záujmu o tému Spoločenská zodpovednosť firiem je dôležitým spoločným bodom aj skutočnosť, že Martin Krekáč, vedúci partner a spoluzakladateľ AJG, je predsedom NTS-C za Podnikateľskú alianciu Slovenska. Podpredsedom NTS-C je Marek Mitošinka, projektový manažér think-tanku EPPP – Európske partnerstvo pre personálnu politiku.

AJG – Amrop Jenewein Group je integrovaná poradenská skupina špecializovaných personálne a kapitálovo prepojených poradenských spoločností, ktoré sa zameriavajú na oblasť ľudského kapitálu a strategického riadenia. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1990 a už krátko po vzniku sa jej podarilo v poskytovaní poradenských riešení získať vedúce postavenie na trhu, ktoré si dlhodobo udržiava. Základom úspechu AJG je efektívna kombinácia sektorovej a funkčnej špecializácie, hlbokej znalosti lokálneho trhu, medzinárodného know-how vyplývajúceho z členstva v The Amrop Hever Group a neustáleho kontaktu s najnovším vývojom a trendmi v ťažiskových oblastiach. AJG je držiteľom medzinárodného certifikátu manažérstva kvality holandskej akreditácie podľa ISO normy 9001:2000.

EPPP – Európske partnerstvo pre personálnu politiku je súkromná, nezisková a politicky nestranná think-tank organizácia zameraná na zlepšovanie dynamiky a konkurencieschopnosti európskeho súkromného a verejného sektora prostredníctvom tvorby rozvojových politík v oblasti ľudského kapitálu. EPPP sa snaží o zvyšovanie verejného povedomia a prehľadu o dôležitých aspektoch personálnej politiky s dôrazom na členstvo Slovenska v EÚ. EPPP funguje ako hlavný činiteľ a tvorca rozvojových a riadiacich politík a stratégií v oblasti ľudského kapitálu určených pre verejný a súkromný sektor. EPPP vytvára priestor na diskusiu a dialóg medzi odborníkmi, akademickou obcou, zákonodarcami a ľuďmi z praxe, pričom sa zameriava na šírenie tzv. best practices. EPPP realizuje poradenské a vzdelávacie aktivity pre subjekty z verejného sektora a zo súkromného sektora, čím umožňuje prístup ku komplexným a praxou overeným metodológiám dosahovania zmien v rámci ich programov a v súvislosti s rozvojom ich ľudského kapitálu.

Kontakt:
Marek Mitošinka, Project Manager, EPPP – Európske partnerstvo pre personálnu politiku
Jana Hyžová, Media & Public Relations
Zámocká 36, 814 99 Bratislava, tel./fax: 02/5443 6001-7
mitosinka@ajg.sk, hyzova@ajg.sk, www.ajg.sk
AJG,EPPP


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Najmúdrejšia čarodejnica medzi rovesníkmi - Emma Watson
<< predchádzajúci článok
Herec Bruce Willis opäť našiel lásku