Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

18. marca 2010

Stanovisko UNION ZP k vyjadreniu Richarda RašihoUnion zdravotná poisťovňa, a. s. („Union ZP“) počas celého obdobia svojho pôsobenia na trhu zdravotných ...Zdieľať
Judita Smatanová, vedúca odboru komunikácie a hovorkyňa UNION ZP

Foto: UNION ZP
BRATISLAVA 18. marca (WBN/PR) - Union zdravotná poisťovňa, a. s. („Union ZP“) počas celého obdobia svojho pôsobenia na trhu zdravotných poisťovní v Slovenskej republike rešpektuje ustanovené legislatívne podmienky a všetky svoje činnosti vykonáva v ich súlade. Ak na jednej strane hovoríme o povinnosti zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvy v rozsahu ustanovenej verejnej minimálnej siete, musíme upozorniť aj na druhú stranu mince, ktorou je povinnosť zdravotnej poisťovne zachovávať platobnú schopnosť počas celého obdobia výkonu svojej činnosti a využívať finančné prostriedky účelne a efektívne.

Union ZP stavia na korektných a transparentných vzťahoch so všetkými zainteresovanými a na vzájomnom dodržiavaní gentlemanských dohôd, a to aj pokiaľ ide o financovanie zdravotnej starostlivosti zo strany Union ZP.
Mediálne vyjadrenia ako zástupcov Asociácie nemocníc Slovenska, tak aj pána ministra zdravotníctva považujeme v momente, keď rokovania s Asociáciou nemocníc Slovenska ešte nie sú ukončené, za veľmi nešťastné a nekorektné, najmä ak ich hodnotíme optikou poistencov Union ZP – zbytočne zneisťujú našich poistencov.

Potreba každoročne uzatvoriť zmluvy s poskytovateľmi pokrývajúcimi minimálnu sieť a zabezpečiť tak dostupnosť liečby pre svojich poistencov sa týka nielen Union ZP, ale aj ďalších dvoch zdravotných poisťovní na trhu – Všeobecná ZP a Dôvera ZP – a preto pán minister nemá mať dôvod spomínať v tejto súvislosti len Union ZP, ktorá si tieto svoje povinnosti plní rovnako dobre ako iné zdravotné poisťovne.
Navyše k tomu zdravotná poisťovňa Union je dlhodobá a stabilná značka v oblasti poistenia na slovenskom trhu. Jej aktivity sú smerované hlavne na zabezpečenie spokojnosti a lojality jej klientov, či už poskytovanými službami alebo zavádzaním inovácií, o čom svedčí mnoho uznaní, ktoré značka Union pravidelne každoročne získava alebo obhajuje, nevynímajúc ani Union ZP. Z pohľadu doteraz získaných skúseností a z pohľadu dlhodobých zámerov Union ZP možnosť zániku nepripúšťa.

Union ZP pokračuje v rokovaniach s Asociáciou nemocníc Slovenska a pevne verí, že tak ako aj v minulých, nie menej náročných obdobiach vrátane negatívnej medializácie spoločnosti, dospeje k vzájomnej dohode. Veríme, že sa so všetkými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na zmluvných aj cenových podmienkach dohodneme, Union ZP pripravila dodatky na predĺženie zmluvného vzťahu. Poistenci Union ZP nemusia mať obavy, bude im naďalej poskytovaná odkladná aj neodkladná zdravotná starostlivosť.

Na doplnenie:
Union ZP na rokovaní so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska prezentovala návrh na úpravu zmluvných a cenových podmienok zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.4.2010, ktorého súčasťou bolo zvýšenie ceny za ukončenú hospitalizáciu na oddelení úrazovej chirurgie.
Union ZP už v minulom roku navýšila platby za ukončené hospitalizácie na vybraných oddeleniach. Za ukončené hospitalizácie Union ZP v roku 2009 uhradila nemocniciam o 14% viac ako v roku 2008, náklady na špeciálnu ambulantnú starostlivosť v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 stúpli o 17 %. Súčasná ako aj očakávaná ekonomická situácia a predpokladaný objem disponibilných finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia pre rok 2010 nevytvára v súčasnosti predpoklady pre ďalšiu úpravu cien poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Celkový objem prijatého poistného stúpol vzhľadom na vyšší počet poistencov v roku 2009 oproti roku 2008. Prijaté poistné prepočítané na jedného poistenca Union ZP stúplo o 2 %, avšak výdavky na zdravotnú starostlivosť na jedného poistenca stúpli o 7,6 %. Predpokladáme, že zhoršený výber poistného bude pokračovať. V priebehu roku 2009 sa výrazne prejavila zhoršená platobná disciplína platiteľov poistného (približne o 2-3 % body). Dosiaľ nebadať žiadne zlepšenie situácie a pre celý rok 2010 nepredpokladáme výraznú zmenu. V minulom roku kvôli vysokému nárastu nezamestnanosti, ako sa pôvodne v štátnom rozpočte pre zdravotníctvo predpokladalo, prijala Union ZP nižšie poistné, keďže štát platí za nezamestnaného o 2/3 menej ako je priemerné poistné za zamestnanca. Pre rok 2010 štát navyše znížil percento poistného, ktoré platí za poistencov štátu.

V prípade, že by bol nakoniec pri priaznivom vývoji aj dosiahnutý mierny rast zdrojov, skúsenosť Union ZP z rokov 2008 a 2009 je, že by bol v plnej miere spotrebovaný rastom nákladov na lieky a zdravotnícke pomôcky, ktorý pre rok 2010 predpokladáme (a to napriek zmenám v referencovaní cien liekov), ktoré spolu tvoria až 33 % nákladov na zdravotnú starostlivosť. Medziročne totiž v roku 2009 najviac stúpli náklady práve v tejto kategórii.
Vyhlásenie Asociácie malých a stredných nemocníc sa týka len 25 malých a stredných nemocníc v okresných mestách zo 162 poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, s ktorými má Union ZP platné zmluvy. Zdôrazňujeme, že vyhlásenie Asociácie malých a stredných nemocníc sa netýka všeobecných lekárov, špecialistov, lekárov pre deti a dorast a veľkých nemocníc a inej zdravotnej starostlivosti.

Judita Smatanová
vedúca odboru komunikácie a hovorkyňa
Union zdravotná poisťovňa, a. s.

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Pri americkom nálete zomrel kľúčový muž al-Kájdy
<< predchádzajúci článok
Vodohospodári opravia kopčiansku stanicu