24hod.sk    Zaujímavosti

15. decembra 2020

Vedci našli spojitosť medzi nízkou inteligenciou a homofóbiou.Austrálski vedci z Univerzity v Queenslande skúmali spojitosť medzi inteligenciou a postojmi k párom rovnakého pohlavia.Zdieľať
Vedci našli spojitosť medzi nízkou inteligenciou a homofóbiou.

Vychádzali pri tom z predchádzajúcich štúdií, ktoré koreláciu medzi nízkym IQ a predsudkami, akými sú homofóbia a rasizmus, už preukázali.

Teraz to však bolo po prvýkrát, čo sa podobný výskum uskutočnil na populačnej vzorke mimo Spojených štátov. Štúdia publikovaná v časopise Intelligence bola robená na 11 564 Austrálčanoch.

Nižšie IQ, väčšie predsudky

Účastníci prieskumu boli požiadaní, aby ohodnotili vyjadrenie, že „homosexuálne páry by mali mať rovnaké práva ako heterosexuálne páry“, na stupnici od 1 (úplne nesúhlasím) po 7 (úplne súhlasím).

Vedci vďaka odpovediam zistili, že čím nižšie IQ účastník prieskumu mal, tým bolo pravdepodobnejšie, že má predsudky voči párom rovnakého pohlavia.

Bolo to cítiť najmä pri tých otázkach, kde sa hodnotili verbálne schopnosti. Výsledky sa potvrdili aj pri kontrole premenných vrátane vzdelania a iných ekonomických a sociálnych väzieb.

Homofóbia a rasizmus

„Existujú známe korelácie medzi nízkou kognitívnou schopnosťou a podporou predsudkov alebo neekonomických postojov,“ píšu autori vo svojej štúdii a uvádzajú aj príklady.

Iná štúdia zverejnená v roku 2012 vyhodnotila veľmi podobnú spojitosť medzi kognitívnymi schopnosťami a predsudkami. Z viac ako 15-tisíc dotazníkov zozbieraných v Spojenom kráľovstve vedci zistili, že nižšia inteligencia v detstve predpovedala väčšiu mieru rasizmu v dospelosti.

Kognitívne schopnosti teda podľa autorov zohrávajú rozhodujúcu, aj keď nedocenenú, úlohu v tvorení predsudkov. Autori austrálskej štúdie preto navrhli rôzne stratégie, ktoré majú pomôcť situáciu zlepšiť.

Rovnaké práva

„Napriek dôležitosti a súčasnosti témy sa len málo štúdií osobitne zaoberalo súvislosťami medzi kognitívnymi schopnosťami a postojmi k otázkam LGBT,“ povedal autor štúdie Francisco Perales.

Zároveň dodal, že u osôb s nízkou kognitívnou schopnosťou je menej pravdepodobné, že podporia rovnaké práva pre páry rovnakého pohlavia, čo predstavuje pre spoločnosť problém.

Podľa doterajších prieskumov vo svete sa homosexualita pohybuje na úrovni štyroch percent obyvateľstva (v USA to v roku 2011 bolo 3,5 %). Na Slovensku tieto údaje oficiálne zatiaľ nikto nepotvrdil. Čo je však potvrdené mnohými štúdiami, to sú predsudky.

Slovenské reálie

Z prieskumu Európskej únie z roku 2020 vyplýva, že homosexuálne páry čelia nielen predsudkom, ale aj verbálnym útokom. Viac ako tri štvrtiny (77 %) slovenských párov rovnakého pohlavia sa napríklad bojí držať sa na verejnosti za ruku.

Diskriminácia tiež podľa 140-tisíc respondentov z tohto prieskumu ovplyvňuje mnoho oblastí ich života. Problémom je pre nich aj bežné chodenie do kaviarní, reštaurácií, nemocníc či obchodov.

Kľúčom k zlepšeniu ich životnej situácie by malo byť vzdelávanie mladých ľudí a zlepšenie úrovne kognitívnych schopností v populácii vo všeobecnosti. To by mohlo byť dôležitým krokom k dosiahnutiu pokroku a odstráneniu predsudkov voči párom rovnakého pohlavia aj podľa austrálskych vedcov.


   Tlač    Pošli

https://www.24hod.sk/vedci-nasli-spojitost-medzi-nizkou-inteligenciou-a-homofobiou-cl746940.html