Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

10. septembra 2019

Vo verejnom obstarávaní sa majú upraviť majetkovo prepojené subjektyIlustračná snímka.Zdieľať
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP
Bratislava 10. septembra (TASR) - Účasť majetkovo prepojených subjektov, vymedzenie environmentálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ale aj zníženie administratívnej záťaže rieši novela zákona o verejnom obstarávaní. Právu normu v utorok posunul do druhého čítania parlament. Na rokovanie ju predložil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.


Preukázanie kolúzie, dohody obmedzujúcej súťaž, je podľa Úradu pre verejné obstarávanie zložité. Ako uvádza úrad, zákonodarca preto pri uplatnení dôvodu na vylúčenie nevyžaduje od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa preukázanie dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej súťaž, ale postačuje "dôkazné podozrenie" o existencii takejto dohody, ktoré musí byť založené na "dôveryhodných informáciách".

Právna úprava upresňuje aj oblasť vzájomne majetkovo, zmluvne alebo personálne prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Iba skutočnosť, že uchádzači sú prepojení, neodôvodňuje vylúčenie. "Takýmto dôvodom vylúčenia však môže byť dohoda medzi týmito uchádzačmi, ktorá narúša alebo obmedzuje hospodársku súťaž," konštatuje sa v dôvodovej správe.

Takéto prepojenia podľa ÚVO môžu byť dôvodom, aby ich obstarávateľ preskúmal. Môžu byť totiž spolu s ďalšími indíciami súčasťou "dôvodného podozrenia" o uzavretí dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž s následkom vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania.

Ak sa preukáže porušenie zákazu dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž, návrh umožňuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Predpokladom možnosti využitia tohto dôvodu odstúpenia od zmluvy by tiež malo byť, že takáto dohoda spočívala v nedovolenej koordinácii dodávateľa, člena skupiny dodávateľov alebo koncesionára s inými podnikateľmi, a to v akomkoľvek verejnom obstarávaní.

Novela by mala tiež upraviť, že žiadosť o vysvetlenie vo verejnom obstarávaní musí byť v súlade s princípom proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti, a súčasne opodstatnená objektívnymi dôvodmi. Určiť by sa tiež malo, že dôvody na vylúčenie sa uplatnia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania, teda napríklad aj vo fáze pred podpisom zmluvy.

Prevenčným nástrojom proti zneužívaniu práva na podávanie námietok by malo byť upravenie nového dôvodu na zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, ak budú podané "zjavne neodôvodnené námietky". "Konanie o námietkach je niektorými podnikateľmi systematicky zneužívané na blokovanie uzavretia zmluvy, respektíve zmlúv vo verejnom obstarávaní," uvádza úrad.

Návrh zákona zároveň ustanovuje pojem "environmentálne hľadiská", a to v rámci osobitných podmienok plnenia zmluvy aj pri kritériách na vyhodnotenie ponúk. "Vynakladaním finančných prostriedkov na obstaranie komodít so zohľadnením environmentálneho dopadu nakupovaných tovarov, služieb a stavebných prác štát prispieva k napĺňaniu svojich cieľov v oblasti zmierňovania a predchádzania zmeny klímy, ochrany životného prostredia i zdravia obyvateľstva," približuje ÚVO v dôvodovej správe s tým, že účelom je aj popularizácia verejného obstarávania.

Obmedzenie prístupu záujemcov a uchádzačov z tretích krajín do verejného obstarávania v podmienkach SR by sa zároveň malo precíznejšie regulovať. Umožniť by sa súčasne malo aktívne aplikovanie reciprocity. Jej význam sa má posunúť v tom, že nie iba SR otvára trh pre tretie krajiny, ale, naopak, že sa Slovensko aktívne zaujíma, či hospodárske subjekty zo SR majú účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tretích krajinách.

Znížiť by sa mala aj administratívna záťaž. Navrhuje sa upraviť povinnosť zverejňovať súhrnné správy o zmluvách, ktorých uzavretie nepodlieha pôsobnosti zákona so zmluvnými cenami vyššími ako 5000 eur. Upraviť sa má aj periodicita tejto zverejňovacej povinnosti.


Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Orbán predsedovi FPÖ: Očakávame, že Rakúsko odmietne politický islam
<< predchádzajúci článok
TRUMPOV PORADCA PRE NÁRODNÚ BEZPEČNOSŤ KONČÍ VO SVOJEJ FUNKCII

Vo verejnom obstarávaní sa majú upraviť majetkovo prepojené subjekty - diskusné fórum čitateľov