Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Veda

06. novembra 2017

Významný geológ Dimitrij Andrusov sa narodil pred 120 rokmiGeologický výskum. Ilustračná snímka.Zdieľať
Geologický výskum. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP
 
Bratislava 7. novembra (TASR) - Jeden z najvýznamnejších slovenských geológov Dimitrij Andrusov sa narodil 7. novembra 1897 v estónskom meste Dorpat. V utorok uplynie od jeho narodenia 120 rokov.


Dimitrij Andrusov nadobudol univerzitné vzdelanie v oblasti prírodných vied v Petrohrade v Rusku. V štúdiu pokračoval na univerzite Sorbonne vo francúzskom Paríži (1920-1922). V bývalej Československej republike (ČSR) študoval na vzdelávacej inštitúcii České vysoké učení technické (ČVUT) na fakulte chemicko-technologického inžinierstva (1922-1923) a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej (1923-1925) v českej Prahe. V Prahe na Univerzite Karlovej (UK) pôsobil v rokoch 1929 až 1938 aj pracovne.

Po likvidácii vysokého školstva počas nemeckej okupácie odišiel na Slovensko a od roku 1938 pracoval na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT, dnes Slovenská technická univerzita, STU) v Bratislave. Od roku 1940 začal zároveň pôsobiť na Prírodovedeckej fakulte vtedajšej Slovenskej univerzity (dnes Univerzita Komenského, UK) vo funkcii prednostu Geologicko-paleontologického ústavu. V rokoch 1940 až 1945 viedol ako riaditeľ Štátny geologický ústav (dnes Štátny geologický ústav Dionýza Štúra). V roku 1952 sa Andrusov stal vedúcim katedry geológie na Prírodovedeckej fakulte UK a vo funkcii zotrval až do roku 1970. Bol tiež zakladateľom a v rokoch 1957-1958 prvým riaditeľom Geologického laboratória, ktoré sa neskôr transformovalo na Geologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV).

Bol prvým profesorom geológie pôsobiacim na slovenských vysokých školách. Profesúru získal v roku 1940, v roku 1953 mu udelili titul akademik SAV a v roku 1956 ocenili jeho vedeckú činnosť hodnosťou doktor vied.

Prednášal študentom geológiu. Na terénnych geologických mapovacích kurzoch a na exkurziách im odovzdával svoje praktické znalosti. Napísal viacero skrípt a učebných textov.

Geológii sa venoval v širokom zábere, orientoval sa v stratigrafii, tektonike, paleontológii, ložiskovej a inžinierskej geológii. Výsledky svojej vedeckej práce zhrnul v päťdielnej monografii Geologický výskum bradlového pásma Západných Karpát (1931-1955). Vyšlo mu dielo Apercu de la Géologie des Carpates occidentales de la Slovaquie centrale (1931), trojzväzková monografia Geológia Československých Karpát (1958-1965) a titul Grundriss der Tektonik der Nördlichen Karpaten (1968). Ako autor mnohých ďalších monografických prác a štúdií publikoval v odborných periodikách doma i v zahraničí. Riešil tiež praktické geologické úlohy súvisiace so stavbou priehrad, železníc, tunelov a s vyhľadávaním hlavne nerudných surovín.

Vedeckú aj pedagogickú činnosť akademika Andrusovova viacnásobne ocenili. Dostal štátnu cenu Klementa Gottwalda (1966) a Rad práce (1972).

Dimitrij Andrusov zomrel 1. apríla 1976 v Bratislave vo veku 78 rokov.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Skupina Hex vydáva nový album s názvom Tebe
<< predchádzajúci článok
Poľský spisovateľ Roman Bratny dopísal poslednú stranu svojho života

Významný geológ Dimitrij Andrusov sa narodil pred 120 rokmi - diskusné fórum čitateľov