Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

30. júna 2009

Zmeny v najvyšších orgánoch spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.Novým predsedom predstavenstva spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (SPP – distribúcia) sa stane Stéphane Grit. Od 1. júla 2009 na tomto poste nahradí Sebastiana Jochema. „Uplynulé obdobie ...Zdieľať
BRATISLAVA 30. júna (WN/PR) - Novým predsedom predstavenstva spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (SPP – distribúcia) sa stane Stéphane Grit. Od 1. júla 2009 na tomto poste nahradí Sebastiana Jochema.


„Uplynulé obdobie bolo veľmi náročné a poznačené nevyhnutnou adaptáciou na novú situáciu na trhu s energiami. Bolo potrebné reagovať na prirodzený tlak regulátora a našich odberateľov na zníženie nákladov pri zachovaní rovnakej kvality služieb, a to najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie plynu. Som rád, že pod vedením súčasného predsedu predstavenstva SPP - distribúcia, Sebastiana Jochema sme sa úspešne pripravili na budúcnosť uskutočnením potrebných reforiem,“ zdôraznil Stéphane Grit, ktorého riadne valné zhromaždenie spoločnosti vymenovalo 28. apríla 2009 za predsedu predstavenstva spoločnosti SPP – distribúcia.

SPP – distribúcia začína od zajtra, teda 1. júla 2009, fungovať podľa novej organizačnej štruktúry, ktorá je výsledkom projektu NET, ktorý prebieha v spoločnosti už druhý rok. Hlavným dôvodom iniciovania tohto projektu je dosiahnutie dlhodobo vysokej úrovne bezpečnosti siete prípravou najlepších podmienok pre investície do rekonštrukcie distribučnej siete.

„S dôverou odovzdávam vedenie v predstavenstve našej spoločnosti svojmu kolegovi. Verím, že nová štruktúra riadenia aktív, o ktorej sme rozhodli, pomôže zefektívniť naše podnikateľské postupy a prispeje k vyššej účinnosti a transparentnosti našich rozhodovacích procesov. Som vďačný za nesmierne množstvo práce, ktoré urobili naše tímy a som presvedčený o tom, že naša spoločnosť bude aj naďalej fungovať ako spoľahlivý partner, ktorý poskytuje služby na najvyššej úrovni všetkým účastníkom trhu s plynom transparentne a nediskriminačne,“ vyhlásil Sebastian Jochem, ktorý bude naďalej pôsobiť ako člen predstavenstva.

Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti SPP – distribúcia schválilo 24. júna 2009 aj návrh na vymenovanie nového podpredsedu predstavenstva – Miroslav Greš nahradí Petra Hlaváča.

Personálne zmeny sa k 1. júlu 2009 uskutočnia tiež v Dozornej rade SPP – distribúcia: súčasného člena a podpredsedu Michaela Fippera nahradí nový člen Dan Pantilie, a to na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SPP – distribúcia, ktoré sa konalo 28. apríla 2009.

SPP – distribúcia, rovnako ako jej jediný akcionár SPP, na základe dohody akcionárov SPP uplatňuje princíp pravidelného ročného striedania v zastúpení vo vrcholových orgánoch SPP – distribúcia.

SPP - distribúcia, a.s. (www.spp-distribucia.sk) začala svoju činnosť 1. júla 2006 právnym odčlenením všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribučných aktív ako 100% dcérska spoločnosť SPP. Spoločnosť zabezpečuje spoľahlivú a efektívnu distribúciu zemného plynu pre približne 1,5 milióna odberateľov na Slovensku. Slovenský plynárenský dispečing zabezpečuje riadenie 32 100 km plynárenskej distribučnej siete prostredníctvom hlavného dispečerského pracoviska v Bratislave, Žiline, Zvolene a Košiciach.

Životopis - Ing. Stéphane Grit, predseda predstavenstva SPP - distribúcia, a.s.

Narodil sa 19. júna 1967 v Chaumont, Francúzsko. Absolvoval École Polytechnique a École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace, špecializoval sa na aeronautiku a vesmír. Po absolvovaní pracoval ako vedúci programu testovania letov na pozemnej raketovej strelnici pri francúzskej obrannej sprostredkovateľskej agentúre od roku 1993 do roku 1998. Potom prešiel na generálny direktorát pre energetiku francúzskeho ministerstva hospodárstva, financií a priemyslu, pôsobil ako vedúci divízie jadrového priemyslu. Od roku 1998 do roku 2004 mal na starosti prípravu a realizáciu vládnej politiky v jadrovej oblasti z aspektu domácich a medzinárodných vzťahov. Do Gaz de France nastúpil v roku 2004 ako člen prevádzkovateľa distribučnej siete pre oblasť Britanny, bol zodpovedný za prevádzku a údržbu. Od 16. mája 2007 je členom predstavenstva SPP - distribúcia, a.s., a od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 bol predsedom predstavenstva SPP - distribúcia, a.s. 1. júla sa druhý krát stal predsedom predstavenstva SPP – distribúcia, a.s.

Životopis Ing. Miroslav Greš – podpredseda predstavenstva SPP – distribúcia

Narodil sa dňa 21. mája 1963 v Levoči. Absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, ktoré si neskôr doplnil postgraduálnym štúdiom v odbore Matematická optimalizácia v technicko-hospodárskej praxi. Štúdium ukončil štátnou záverečnou skúškou na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ P.J. Šafárika v Košiciach. Po jeho ukončení v roku 1986 pracoval ako matematik - analytik výpočtového strediska v spoločnostiach Pozemné stavby, š.p., Poprad a Agrostav SP, Spišská Nová Ves. V roku 1991 pracoval ako vedúci automatizovaného spracovania dát v spoločnosti Pozemné stavby, š.p., Spišská Nová Ves. V rokoch 1993 – 1994 pracoval pre spoločnosť Aton Multimedia, s.r.o. v Spišskej Novej Vsi na pozícii vedúceho vývoja multimediálnej aplikácie pre MH SR. V rokoch 1994 – 2001 pôsobil ako analytik databázovej aplikácie pre informačné kancelárie TIC v spoločnosti Mr. SOFT v Spišskej Novej Vsi. Od roku 2001 pracuje pre spoločnosť IS KROS, ktorá sa zaoberá predajom stavebného softvéru, ako riaditeľ spoločnosti a vedúci pobočky KROS, a.s. v Spišskej Novej Vsi. 24. júna 2009 sa stal podpredsedom predstavenstva SPP – distribúcia, a.s.

Aktuálny zoznam členov predstavenstva SPP - distribúcia, a.s., od 1. 7. 2009:

Ing. Stéphane Grit predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Greš podpredseda predstavenstva
Assessor jur. Sebastian Jochem člen predstavenstva

Aktuálny zoznam členov dozornej rady SPP - distribúcia, a.s., od 1. 7. 2009:

Doc. Ing. Nikolaj Ponevský, PhD. predseda dozornej rady

Podpredseda dozornej rady bude zvolený na najbližšom zasadnutí dozornej rady SPP - distribúcia, a.s.

členovia:
Pavol Korienek
Ing. Gustáv Laca
Daniel Nechala
Dan Pantilie, PhD.
Vladislav Petráš

Aktuálny zoznam členov vrcholového manažmentu SPP – distribúcia, a.s., od 1. 7. 2009:

Ing. Bohumil Kratochvíl generálny riaditeľ
Ing. Roman Filipoiu riaditeľ sekcie ekonomiky a regulácie
Ing. Rastislav Lauko riaditeľ sekcie riadenia aktív
Ing. Marek Paál riaditeľ sekcie distribučných služieb
Ing. Milan Mindek riaditeľ Slovenského plynárenského dispečingu
Ing. Rastislav Prelec riaditeľ sekcie údržby a merania
Ing. Silvia Mráziková poverená zastupovaním riaditeľa sekcie investícií

Kontakt: Ivana Zelizňáková, manažér pre komunikáciu SPP – distribúcia, a.s., tel.: + 421 2 5869 2605, e - mail: ivana.zeliznakova@spp-distribucia.sk

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Z druhého piliera zatiaľ odišlo 34 tis. sporiteľov
<< predchádzajúci článok
Súd o učiteľovi, ktorý pripravoval vraždy študentov, nerozhodol

Zmeny v najvyšších orgánoch spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. - diskusné fórum čitateľov