Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

10. marca 2009

ČSOB po prvom roku pôsobenia ako samostatná banka s rastúcimi finančnými ukazovateľmiV minulom roku ČSOB upevnila svoju pozíciu na retailovom bankovom trhu s nárastom vkladov o 66 %. Úspech podčiarkuje aj nárast počtu klientov o takmer 25 tisíc, celkovo tak má v súčasnosti ČSOB banka 247 ...Zdieľať
BRATISLAVA 10. marca (WN/PR) - V minulom roku ČSOB upevnila svoju pozíciu na retailovom bankovom trhu s nárastom vkladov o 66 %. Úspech podčiarkuje aj nárast počtu klientov o takmer 25 tisíc, celkovo tak má v súčasnosti ČSOB banka 247 tisíc klientov. Výrazné tempo rastu zaznamenali aj úvery na bývanie.


Rastúca bilancia
ČSOB banka dosiahla podľa predbežných údajov individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2008 čistý zisk vo výške 1,37 mld. Sk. Zisk ČSOB tak medziročne narástol o 20,8 %. Bilančná suma k 31. 12. 2008 sa zvýšila o 17,4 % na 200,2 mld. Sk. Najväčší podiel na bilančnej sume tvorili vklady klientov v objeme viac ako 73,3 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom boli vykázané vo výške 58 mld. Sk. Dlhodobý presah vkladov nad úvermi banke zabezpečuje vysokú úroveň likvidity a stability.

„ČSOB má za sebou prvý rok svojho pôsobenia ako samostatná banka. Pod dosiahnuté výsledky sa podpísalo zintenzívnenie obchodných aktivít so zameraním na retailovú a korporátnu klientelu. Aj pre rok 2008 bol charakteristický predchádzajúci stabilný trend v oblasti úverov, k čomu prispel nielen vysoký záujem klientov, ale aj výhodné úverové podmienky. Pozitívne hodnotím aj výrazný pokles ukazovateľa pomeru nákladov k výnosom, čo hovorí o raste efektívnosti spoločnosti,“ hovorí Daniel Kollár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB.

Posledný štvrťrok s rekordným objemom vkladov
Vklady klientov medziročne vzrástli o 11,2 % zo 65,9 mld. Sk na 73,3 mld. Sk. Najvyššiu dynamiku zaznamenali primárne vklady obyvateľstva s nárastom o 66 % na 33 mld. Sk. Títo klienti v druhej polovici roka uprednostňovali kvôli atraktívnym úrokovým sadzbám vkladové produkty pred investičnými, vďaka čomu ČSOB spravovala k 31. 12. 2008 na termínovaných účtoch 14,9 mld. Sk. V porovnaní s rokom 2007 to znamená nárast o 73 %. Najväčší prírastok bankových vkladov zaznamenala banka v decembri, kedy klienti vložili na depozitné účty takmer 5,7 mld. Sk. Vzhľadom na prichádzajúcu konverziu vkladali klienti svoju voľnú hotovosť na bežné, ale najmä sporiace účty.

Retailové úvery s významným rastom
Napriek poklesu celkového absolútneho objemu všetkých poskytnutých úverov ČSOB banka zaznamenala rastúci trend v oblasti poskytovania úverov. Pokles bol spôsobený potrebou zníženia úverovej zaangažovanosti voči firemným klientom z dôvodu osamostatnenia sa banky od ČSOB ČR. Za uplynulý rok poskytla ČSOB úvery na bývanie v objeme takmer 8 mld. Sk. Celkový nárast nových úverov na bývanie v medziročnom porovnaní predstavoval 37 %. Objem schválených úverov na bývanie bol medziročne o 2,2 mld. Sk vyšší. Najvyhľadávanejšími produktmi boli Variohypotéka, klasické hypotekárne úvery a neúčelové hypotéky.

Celkový čistý úrokový výnos ČSOB dosiahol hodnotu takmer 3,2 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 32 %. V hodnotenom období k výsledku prispel predovšetkým rast objemu úverov na bývanie a obchodných úverov segmentu malých a stredných podnikov.

Čistý výnos z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 20 % na úroveň 0,9 mld. Sk. Najväčší podiel na čistých príjmoch z poplatkov a provízií tvorili poplatky súvisiace s platobným stykom a poplatky z poskytovania a správy úverov.

Významné udalosti roka 2008

ČSOB začala od 1. januára 2008 pôsobiť ako samostatný právny subjekt, pričom do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky – ČSOB ČR. Právne osamostatnenie prinieslo očakávané zjednodušenie v oblastiach riadenia a interných procesov.

Už v roku 2007 začala materská skupina KBC prostredníctvom dcérskej spoločnosti ČSOB akvizíciu dcéry rakúskej bankovej spoločnosti Bawag – ISTROBANKY. K schváleniu transakcie došlo v druhej polovici roka 2008 udelením súhlasu Protimonopolného úradu a Národnej banky Slovenska. Po ustanovení spoločného vrcholového manažmentu, tzv. Country teamu, došlo k budovaniu a zlučovaniu spoločnej manažérskej štruktúry aj na nižších úrovniach a postupnému preberaniu zodpovedností za aktivity oboch bánk pod jednotnou manažérskou štruktúrou.
Výhody pripravovaného zlúčenia mohli klienti oboch bánk cítiť už v uplynulom roku. Od jesene 2008 sú súčasťou produktového portfólia ISTROBANKY aj produkty ČSOB Asset managementu, ČSOB Poisťovne a ČSOB Stavebnej sporiteľne. Klientom ČSOB aj ISTROBANKY je od septembra k dispozícii bankomatová sieť oboch bánk, výbery tak môžu realizovať za rovnakých podmienok ako z domácich bankomatov. Zvýhodnený platobný styk do ČSOB v Českej republike môžu využívať tak klienti ČSOB, ako aj ISTROBANKY.

V uplynulom roku priniesla ČSOB klientom mnohé novinky. Jednou z nich je možnosť získať úver prostredníctvom bankomatovej siete ČSOB. Produktovou novinkou uplynulého roka je aj sprístupnenie služby cashback. Povinné zmluvné poistenie, cestovné poistenie, či stavebné sporenie si mohli klienti uzatvoriť už aj on-line na stránkach ČSOB banky, ČSOB Stavebnej sporiteľne, ČSOB Poisťovne a ISTROBANKY. Počet obchodných miest sa rozšíril o päť nových pobočiek. ČSOB v priebehu roka 2008 otvorila pobočky v Dunajskej Strede, Žiline, Holíči, Myjave a v Nitre.

ČSOB úspešne zavŕšila dlhodobo pripravovaný projekt zavedenia eura, na realizácii ktorého sa podieľalo približne 600 ľudí.

ČSOB je jednou z najvýznamnejších finančných skupín pôsobiacich na slovenskom trhu. ČSOB Finančná skupina ponúka klientom široký rozsah služieb prostredníctvom svojich dcérskych spoločností – ČSOB Asset management, ČSOB d.s.s., ČSOB Factoring, ČSOB Leasing, ČSOB Poisťovňa a ČSOB Stavebná sporiteľňa. Klientov obsluhuje prostredníctvom siete vyše 100 obchodných miest. Majoritným akcionárov ČSOB banky je KBC Group, ktorá patrí medzi vedúce finančné skupiny na domácom trhu v Belgicku a v strednej Európe. Zamestnáva viac ako 55 000 zamestnancov a obsluhuje 12 miliónov klientov. S trhovou kapitalizáciou 30 miliárd EUR patrí KBC Group medzi najväčšie belgické spoločnosti a vedúce finančné skupiny v Európe. V prvej polovici 2008 došlo k odkúpeniu 100% akcií ISTROBANKY materskou spoločnosťou KBC.

Kontakt pre médiá:
Tereza Molnár Copláková, riaditeľka Public Relations
e-mail: tcoplakova@csob.sk
tel.: +421 2 5966 5814

Zuzana Francúzová, Media expert, Public Relations
e-mail: zfrancuzova@csob.sk
tel.: + 421 2 5966 5806

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Polícia zverejní informácie o zrážke vlaku s autobusom
<< predchádzajúci článok
Šrotovné sa nebude dať uplatniť pri kúpe auta na lízing