Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika    Zdravie

07. marca 2007

DF SR pokračuje v kampani „Aby deti nezomierali“Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) pokračuje v kampani zameranej na zníženie úrazov detí pod názvom Aby deti nezomierali so zameraním na úrazy v domácom prostredí. Úrazy patria u detí k ...Zdieľať

BRATISLAVA 7. marca (WN/PR) - Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) pokračuje v kampani zameranej na zníženie úrazov detí pod názvom Aby deti nezomierali so zameraním na úrazy v domácom prostredí. Úrazy patria u detí k najčastejším príčinám úmrtia. Podľa Štatistického úradu SR zomrelo v SR na následky úrazov v roku 2004 až 211 detí a mladých ľudí (0–19 r.). Niekoľkonásobné množstvo detí síce úraz prežije, ale s rôznou mierou trvalého postihnutia. Úraz sa stane behom chvíľky, jeho následky môžu byť trvalé, niekedy smrteľné. Pritom úraz zasiahne nielen dieťa, ale je vážnym zásahom do fungovania celej rodiny.
Úrazy sú aj vážnym celosvetovým problémom, ktorý sa jednotlivé štáty snažia riešiť napr. vytváraním bezpečných domácností, používaním rôznych zabezpečovacích zariadení a pomôcok, využívaním nových technológií, budovaním bezpečných komunít, dopravnou výchovou, legislatívnymi opatreniami, osvetou... Štáty, ktoré realizujú dlhodobé preventívne programy, sú na tom, čo sa týka úrazov, lepšie ako krajiny, ktoré tejto problematike nevenovali dostatočnú pozornosť. Napríklad na Slovensku následkom úrazov zomiera 3-krát viac detí ako vo Švédsku.
Hoci mnohí rodičia považujú domov za prostredie, ktoré je bezpečné pre dieťa, až 50% úrazov sa stane v domácom prostredí. Preto táto etapa kampane je zameraná predovšetkým na úrazy v domácom prostredí. Najčastejšie sú to pády, rezné rany, popáleniny a obareniny, otravy, dusenie, topenie. K pádom môže dôjsť všade tam, kde sa dieťa ocitne na vyvýšenom mieste. U novorodencov sú to napr. prebaľovacie pulty - na pád stačí sekunda. Deti padajú zo stolov, z poschodových postelí, zo schodov, z okna, na ihrisku z hojdačiek, preliezačiek. Častou príčinou úrazu je nekontrolovaný prístup k nožom, nožničkám, skleneným predmetom a domácemu náradiu. Nebezpečné sú tiež ostré hrany nábytku, pády do zasklených plôch. Takmer 200 popálených a obarených detí skončí ročne v nemocnici. Najohrozenejšie sú pritom deti do 3 rokov. Na Slovensku je ročne 1000 otráv detí, najviac otráv postihuje deti vo veku do 5 rokov. Sú to najčastejšie náhodné otravy požitím liekov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, alkoholom, jedovatými rastlinami. Rodičia by nemali nechávať bez dozoru deti do 3 rokov a deti mladšie ako 12 rokov by nemali nechať doma samé (sú krajiny, kde je to uzákonené)!
Cieľom prebiehajúcej kampane je informovať verejnosť o rizikových miestach v domácnosti, o možnostiach ochrany a prevencie. Chceme vzbudiť záujem dospelých získavať nové informácie v súvislosti s detskými úrazmi a mať záujem vytvárať prostredie bezpečné pre deti. Považujeme tiež za dôležité zaujímať sa o spôsoby poskytovania prvej pomoci. Vysoká úrazovosť u nás súvisí aj s celkovým postojom ľudí k vlastnej bezpečnosti a zodpovednosti za ňu. Myslíme si, že pocit zodpovednosti za ochranu pred úrazmi je u nás veľmi nízky. Za dôležité považujeme budovanie kultúry bezpečnosti v spoločnosti.
Súčasťou kampane sú informačné plagáty a letáky, ktoré budú distribuované hlavne do čakární detských lekárov, do materských centier, objavia sa v Bratislavskej hromadnej doprave. Kampaň dopĺňajú rozhlasové spoty a billboardy. Televízny spot „Superman“ nabáda rodičov, aby vždy dbali na zabezpečenie dieťaťa v aute. Rozbehnutá kampaň DF SR „Aby deti nezomierali“ je plánovaná ako niekoľkoročný projekt, so zapojením sa čo najväčšieho počtu partnerov.
Aby sme mohli deti dostatočne chrániť pred úrazmi musíme poznať riziká úrazov - kde, kedy a ako k nim dochádza. S tým súvisí potreba vytvoriť na národnej úrovni register úrazovosti detí a mladistvých v dôsledku vonkajších príčin, ktorý na Slovensku stále chýba. Register bude predstavovať dôležitý zdroj informácií pri prevencii a taktiež pri intervencii.
Deti následkom úrazov nemusia zomierať, väčšine úrazov je možné predchádzať. Povinnosťou dospelých je vytvárať pre deti bezpečné prostredie. Urobme všetko preto, aby deti nezomierali následkom úrazov!
Nad projektom prevzal záštitu minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič. Ďalšími partnermi projektu sú Johnson&Johnson, Spoločná zdravotná poisťovňa, Allianz Slovenská poisťovňa, Tatrabanka, Borgis, Siemens Bosch domáce spotrebiče, Úrad verejného zdravotníctva SR. Mediálnymi partnermi kampane sú rádio Expres, Akzent média, Recar a SITA.
Povedali k detským úrazom:
Doc. MUDr. Ján Koller, PhD, prednosta, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie FNsP: „Popáleniny detí predstavujú asi jednu tretinu všetkých popáleninových úrazov na Slovensku. Málokto vie, že popáleniny patria k najčastejším príčinám detských úrazov a dokonca vo vekovej skupine do 4 rokov predstavujú aj najčastejšiu príčinu úmrtia detí tejto vekovej skupiny na úraz. Najčastejšou príčinou sú tu obareniny horúcimi tekutinami. Druhou najväčšou skupinou detí postihovaných popáleninami sú chlapci v predpubertálnom a pubertálnom veku. Tieto úrazy sú často veľmi závažné a príčinou býva najčastejšie hra s ohňom a horľavinami, prípadne lezenie po železničných vagónoch s následným zásahom
prúdom vysokého napätia z trolejového vedenia. Ako už z príčin vyplýva, najúčinnejší boj proti týmto formám úrazov predstavuje široká prevencia s poukázaním na mechanizmus vzniku a ako sa tomu dá zabrániť“.
MUDr. František Horn, PhD, detský chirurg: „Za každým úrazom dieťaťa je chyba dospelého človeka. Úrazy sú u detí najčastejšou príčinou smrti alebo závažného poškodenia zdravia s trvalými následkami. V porovnaní s celou populáciou Slovenska s jej všetkými ochoreniami sú deti po akomkoľvek úraze azda najviac diskriminovanou skupinou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“.
Spoločnosť Johnson&Johnson: “Na celom svete sa spoločnosť Johnson&Johnson hlási k sociálnej zodpovednosti, aktívne sa zapája do filantropických aktivít a podporuje rozvoj regionálnych komunít. Pri svojej každodennej činnosti sa riadi hodnotami svojho kréda, ktoré stanovuje zodpovednosť firmy voči všetkým spoločnostiam v ktorých pôsobí. Množstvo programov spoločenskej zodpovednosti, ktoré Johnson&Johnson inicioval alebo sa na nich podieľa dosiahli celosvetového merítka a zachovávajú si silný vplyv na starostlivosť o zdravie detí”.
Detský fond Slovenskej republiky
je občianske združenie (založené r.1990), ktoré realizáciou konkrétnych aktivít chráni práva dieťaťa. Pomáha deťom so zdravotným postihnutím prispievaním na kompenzačné pomôcky (KONTO BARIÉRY), pomáha chorým deťom skvalitňovať pobyt v nemocniciach (SOM TU S TEBOU, OSTROVY ŽIVOTA 1999-2001), organizuje kampaň za zníženie úrazov detí (ABY DETI NEZOMIERALI), pomáha sociálne ohrozeným skupinám (MIXKLUB – nízkoprahové zariadenie pre deti), organizuje skupinovú prácu s deťmi a ich rodičmi (ZAŽI NA VLASTNEJ KOŽI) – viac informácií na http://www.dfsr.sk.

Ing. Alena Synková,CSc.
riaditeľka

Kontakt pre média:
Alena Synková, Detský fond Slovenskej republiky, Západná 2, 821 02 Bratislava, Tel./fax: 02/43337825, e-mail: dfsr@dfsr.sk
DF SR


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Za 10 rokov zahynulo 1000 novinárov, väčšinu zavraždili
<< predchádzajúci článok
Lipšic chce, aby advokát mal možnosť byť agentom