Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia


Naspäť na článok      Pridať príspevok

Fórum - Automobilka pri Trnave robí dedinčanom zo života pekloAutor: Emília Límová
Peklo v obci Zavar, nielen v usadlosti Prílohy
Odoberať reakcie:
Dátum: 7.9. 21:31:15
Vážená redakcia, som rada, že vôbec niekto zareagoval na správanie sa firiem a najmä starostu obce Zavar. V našej obci Zavar momentálne prebieha výstavba bytových jednotiek. Výstavba sa začala v 25.týždni 2005 bez pripravených príjazdových komunikácií. Na ulici Krátka a Hlavná je sústavne blato, a ak neprší, tak vrstva prachu. Ústnu sťažnosť sme podali starostovi obce Zavar dňa 27.6.2005. Nakoľko sa situácia nezmenila, odovzdali sme starostovi obce Zavar dňa 5.7.2005 písomnú sťažnosť. Starosta obce ústne upozornil stavebníka na neplnenie si povinností, pričom stavebník sľúbil, že zabezbečí údržbu a kropenie komunikácií. Stavebník sľub nedodržal a aj napriel opätovnému sťažovaniu sa starostovi obce sa situácia nezmenila. Písomnú sťažnosť sme podali Mestu Trnava dňa 19.7.2005 a následne 9.8. 2005 Prednostovi Krajského úradu Trnava.Jedinú písomnú odpoveď sme obdržali od prednostu Krajského úradu v Trnave, ktorý mi oznámil, že sťažnosť postupuje prednostovi Krajského stavebného úradu Mgr. Erikovi Višňovskému, Kollárova 8, Trnava. Dva mesiace žijeme v prachu a blate. Máme nosiť náhradnú obuv, keď chceme ísť do práce, s deťmi na prechádzku, lekárovi? Ako máme vysvetliť návšteve, že "to je normálne" keď prídu s čistým autom, slušne oblečený a odchádzajú zaprskaný od blata a na aute zmenenom na nepoznanie. Každý nás odbije odpoveďou, že za komunikácie zodpovedá starosta. Starosta však nebýva na ulici plnej blata a prachu. Nie je nútený situáciu riešiť. Ako je možné, že môže prebiehať stavba bez pripravených príjazdových komunickácií? Ako si môže dovoliť stavebník znečisťovať komunikácie, neplniť ustanovenia stavebného zákona a ohrozovať tým bezpečnosť cestnej premávky? Po podaní sťažnosti zabezpečil stavebník cisternu, ktorá vyliala vodu do stredu komunikácie - všade bolo veľa vody a blata, ktoré keď vyschlo, vznikli mraky prachu pri každom prejazde utomobilom.To je údržba komunikácie? Keď som išla za starostom so zablateným kočíkom, nehovoriac o mojej obuvi, odpovedal mi, že to "nie je také hrozné. Keby padalo perie, cesta bude od peria. Keď prší, cesta je od blata." Blato predsa nemôže byť na ceste! V našich písomných sťažnostiach sme upozorňovali na poušenie Nariadenia vlády č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko - §6) a taktiež Zákon č. 514/2001 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 o ochrane zdravia ľudí v znení neskoších predpisov - §13b): "Uskutočňovanie stavieb sa musí riešiť tak, aby životné podmienky a pracovné podmienky v nich nepôsobili negatíve na zdravie ľudí, ale aby ho chránili a kladne ovplyvňovali". Stojí za zmienku spomenúť, že predsa len stavebník "zabezpečil" údržbu komunikácie - chlap s lopatou, ktorý hádže blato na kraj cesty - poprípade na trávnik. Stačí keď naprší, prejdú autá a všetko je tam, kde bolo. Vlastne nemusí ani zapršať - pri prejazde jedným domiešavačom, je situácia ešte horšia. Pri pohľade, ako chlap odhadzuje blato lopatou s častými oddychovými prestávkami a pohľadom na cisternu, ktorá vyleje vodu do stredu cesty, si pripadáme ako v Kocúrkove. Hlavne, že majú v denníkoch zapísané, že sa starajú o údržbu komunikácií. Papier znesie všetko. Pri zahájení stavby, bolo zabezpečené kropenie komunikácie. Akcia trvala približne dve hodiny - možno dlhšie. Prečo to bolo vtedy nutné a teraz nie? Sme niečo menej? Bývame tu, žijeme tu - dlhšie ako dve hodiny denne. Písomná odpoveď mi prišla z obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava - vybavuje p. Jamrich, ktorý listom upozornil všetkých dodávateľov na porušenie zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a upozornil ich, že im môže byť uložená pokuta do výšky 1 000 000,- Sk (list zo dňa 22.8.2005). Myslíte že nastala zmena? Pre nás, obyvateľov ul. Krátkej a Hlavnej žiadna. Po Hlavnej ulici síce prejde vozidlo, ktoré tlakom vody zmyje cestu, ibaže pri tej premávke, aká tu je, by musel jazdiť celý deň. Na ulicu Krátka poslali odhŕňač. Lopatou zoberie najväčšie blato. To ktoré ujazdili autá, poctivo zostáva na ceste. Pri každom prejazde áut vzniká "hmla z prachu". Keď jazdí viac áut za sebou po hlavnej ulici, pre prach nie je vidieť. Prečo si stavebník robí čo chce? Prečo mu nik neprikáže dodržiavať zákony? Prečo sa starosta obce Zavar tvári, ako by sa ho to netýkalo? Nemôže? Zobral peniaze? Všade sa šepká, že má sľúbené miesto v automobilke Peugeot, v ktorej už pracuje jeho žena. Možno sa Vám podarí nájsť odpovede nielen na moje otázky, ale aj na otázky ostatných občanov v Zavare. Vopred ďakujeme, dúfame, že keď sa začnete bližšie zaujímať o náš problém, nájde sa riešenie. Za obyvateľov ulice Krátkej a Hlavnej Límová. Tel.: 0905/744858 Mail: e.limova@orangemail.sk

odpovedať


Autor: Emília Límová
Peklo v obci Zavar, nielen v usadlosti Prílohy
Odoberať reakcie:
Dátum: 7.9. 21:37:22
Vážená redakcia, som rada, že vôbec niekto zareagoval na správanie sa firiem a najmä starostu obce Zavar. V našej obci Zavar momentálne prebieha výstavba bytových jednotiek. Výstavba sa začala v 25.týždni 2005 bez pripravených príjazdových komunikácií. Na ulici Krátka a Hlavná je sústavne blato, a ak neprší, tak vrstva prachu. Ústnu sťažnosť sme podali starostovi obce Zavar dňa 27.6.2005. Nakoľko sa situácia nezmenila, odovzdali sme starostovi obce Zavar dňa 5.7.2005 písomnú sťažnosť. Starosta obce ústne upozornil stavebníka na neplnenie si povinností, pričom stavebník sľúbil, že zabezbečí údržbu a kropenie komunikácií. Stavebník sľub nedodržal a aj napriel opätovnému sťažovaniu sa starostovi obce sa situácia nezmenila. Písomnú sťažnosť sme podali Mestu Trnava dňa 19.7.2005 a následne 9.8. 2005 Prednostovi Krajského úradu Trnava.Jedinú písomnú odpoveď sme obdržali od prednostu Krajského úradu v Trnave, ktorý mi oznámil, že sťažnosť postupuje prednostovi Krajského stavebného úradu Mgr. Erikovi Višňovskému, Kollárova 8, Trnava. Dva mesiace žijeme v prachu a blate. Máme nosiť náhradnú obuv, keď chceme ísť do práce, s deťmi na prechádzku, lekárovi? Ako máme vysvetliť návšteve, že "to je normálne" keď prídu s čistým autom, slušne oblečený a odchádzajú zaprskaný od blata a na aute zmenenom na nepoznanie. Každý nás odbije odpoveďou, že za komunikácie zodpovedá starosta. Starosta však nebýva na ulici plnej blata a prachu. Nie je nútený situáciu riešiť. Ako je možné, že môže prebiehať stavba bez pripravených príjazdových komunickácií? Ako si môže dovoliť stavebník znečisťovať komunikácie, neplniť ustanovenia stavebného zákona a ohrozovať tým bezpečnosť cestnej premávky? Po podaní sťažnosti zabezpečil stavebník cisternu, ktorá vyliala vodu do stredu komunikácie - všade bolo veľa vody a blata, ktoré keď vyschlo, vznikli mraky prachu pri každom prejazde utomobilom.To je údržba komunikácie? Keď som išla za starostom so zablateným kočíkom, nehovoriac o mojej obuvi, odpovedal mi, že to "nie je také hrozné. Keby padalo perie, cesta bude od peria. Keď prší, cesta je od blata." Blato predsa nemôže byť na ceste! V našich písomných sťažnostiach sme upozorňovali na poušenie Nariadenia vlády č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko - §6) a taktiež Zákon č. 514/2001 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 o ochrane zdravia ľudí v znení neskoších predpisov - §13b): "Uskutočňovanie stavieb sa musí riešiť tak, aby životné podmienky a pracovné podmienky v nich nepôsobili negatíve na zdravie ľudí, ale aby ho chránili a kladne ovplyvňovali". Stojí za zmienku spomenúť, že predsa len stavebník "zabezpečil" údržbu komunikácie - chlap s lopatou, ktorý hádže blato na kraj cesty - poprípade na trávnik. Stačí keď naprší, prejdú autá a všetko je tam, kde bolo. Vlastne nemusí ani zapršať - pri prejazde jedným domiešavačom, je situácia ešte horšia. Pri pohľade, ako chlap odhadzuje blato lopatou s častými oddychovými prestávkami a pohľadom na cisternu, ktorá vyleje vodu do stredu cesty, si pripadáme ako v Kocúrkove. Hlavne, že majú v denníkoch zapísané, že sa starajú o údržbu komunikácií. Papier znesie všetko. Pri zahájení stavby, bolo zabezpečené kropenie komunikácie. Akcia trvala približne dve hodiny - možno dlhšie. Prečo to bolo vtedy nutné a teraz nie? Sme niečo menej? Bývame tu, žijeme tu - dlhšie ako dve hodiny denne. Písomná odpoveď mi prišla z obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava - vybavuje p. Jamrich, ktorý listom upozornil všetkých dodávateľov na porušenie zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a upozornil ich, že im môže byť uložená pokuta do výšky 1 000 000,- Sk (list zo dňa 22.8.2005). Myslíte že nastala zmena? Pre nás, obyvateľov ul. Krátkej a Hlavnej žiadna. Po Hlavnej ulici síce prejde vozidlo, ktoré tlakom vody zmyje cestu, ibaže pri tej premávke, aká tu je, by musel jazdiť celý deň. Na ulicu Krátka poslali odhŕňač. Lopatou zoberie najväčšie blato. To ktoré ujazdili autá, poctivo zostáva na ceste. Pri každom prejazde áut vzniká "hmla z prachu". Keď jazdí viac áut za sebou po hlavnej ulici, pre prach nie je vidieť. Prečo si stavebník robí čo chce? Prečo mu nik neprikáže dodržiavať zákony? Prečo sa starosta obce Zavar tvári, ako by sa ho to netýkalo? Nemôže? Zobral peniaze? Všade sa šepká, že má sľúbené miesto v automobilke Peugeot, v ktorej už pracuje jeho žena. Možno sa Vám podarí nájsť odpovede nielen na moje otázky, ale aj na otázky ostatných občanov v Zavare. Vopred ďakujeme, dúfame, že keď sa začnete bližšie zaujímať o náš problém, nájde sa riešenie.

odpovedaťPridaj príspevok

Zasielať mailom všetky reakcie
Zasielať mailom reakcie na zvolené príspevky
Email:    
Vyhľadávanie

 Prenájom áut


TV program
TV Markíza
01:45 Rodinné prípady
02:30 Zámena manželie..
03:25 Policajné prípa..
04:10 Rodinné prípady
04:55 TELEVÍZNE NOVINY
  Kompletný program
  TV tipy


Kurzový lístok

1€= 25,866 CZK

1€= 0,901 GBP

1€= 323,430 HUF

1€= 4,299 PLN

1€= 1,135 USD
  Nastavenie


Horoskop
Baran - 20.3. - 19.4.
Býk - 20.4. - 21.5.
Blíženci - 22.5. - 21.6.
Rak - 22.6 - 22.7.
Lev - 23.7. - 23.8.
Panna - 24.8. - 23.9.
Váhy - 24.9. - 23.10.
Škorpión - 24.10 - 22.11.
Strelec - 23.11. - 22.12.
Kozorožec - 23.12. - 20.1.
Vodnár - 21.1. - 19.2.
Ryby - 20.2. - 19.3.


Výsledky zápasov
  Výsledky zápasov     live - naživo
  Futbal
  Tenis
  Hokej
  Basketbal


Online hry
Crash Boom Bang
Crash Boom Bang
Mega Miner
Mega Miner
 Ďalšie hry