Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

02. novembra 2011

Dobré výsledky BASF v 3. kvartáliMinulé mesiace sa vyznačovali turbulenciami na medzinárodnom poli a vyvolávali rozpaky z budúceho vývoja. Medzinárodná situácia síce ovplyvnila hospodárenie v treťom štvrťroku, napriek tomu bolo toto ...Zdieľať
basf logo BRATISLAVA 2. novembra (WBN/PR) - Minulé mesiace sa vyznačovali turbulenciami na medzinárodnom poli a vyvolávali rozpaky z budúceho vývoja. Medzinárodná situácia síce ovplyvnila hospodárenie v treťom štvrťroku, napriek tomu bolo toto obdobie pre BASF pozitívne. Dopyt zostal vysoký. Podľa očakávaní poklesla dynamika rastu oproti prvému polroku. Zákazníci BASF boli obozretní a v očakávaní poklesu cien redukovali objednávky.


Vo štvrtom kvartáli BASF očakáva pokračovanie tohto trendu a – vzhľadom na celý rok – počíta s ďalším rastom HDP, priemyslovej a chemickej produkcii, ktoré sú teraz o cca 1% za doterajšími predpokladmi. „S našimi zásobami nakladáme zodpovedne, pričom s programami na znižovanie nákladov budeme naďalej pokračovať,“ povedal predseda dozornej rady BASF Dr. Kurt Bock pri vyhlásení výsledkov 3. kvartálu v Ludwigshafene.

Uprostred októbra BASF obnovila vo februári zastavenú produkciu ropy v Líbyi. Produkcia bude rásť, no kedy ale dosiahne maximum, t.j. 100 000 barelov denne, nie je ešte možné presne určiť. Až s dostatkom nazhromaždenej surovej ropy bude môcť nasledovať transport pomocou tankerov – následne sa dajú očakávať hospodárske výnosy, čo sa predpokladá na koniec tohto roka.

Napriek hrozivej situácii v Líbyi a negatívnym menovým efektom vzrástol obrat o 11,6% oproti 3. štvrťroku 2010, t.j. na 17,6 mld. eur. Výsledok podnikovej činnosti (tzv. EBIT) klesol pred zvláštnymi položkami o 249 mil. eur, t.j. na 2 mld. eur. Tretí kvartál roku 2010 mohol počítať s príspevkom 355 mil. eur z produkcie ropy v Líbyi. Keď odhliadneme od tohto prínosu z Líbye (ktorý teraz nebolo možné docieliť), dosiahol EBIT pred mimoriadnymi položkami hodnoty o 6% vyššie oproti 3Q 2010, t.j. o 106 mil. eur.

Odbyt dosiahol takmer vo všetkých segmentoch rovnako dobré hodnoty ako v treťom štvrťroku minulého roku. Je samozrejmé, že produkcia ropy a zemného plynu značne klesla kvôli udalostiam v Líbyi. Silný nárast ceny nespracovanej ropy sa preniesol do zvýšenia cien takmer vo všetkých oblastiach.

BASF rástla vo všetkých regiónoch. V Európe a Severnej Amerike naďalej nadobúda na významu objem Cognis technológií. V Južnej Amerike výrazne dopomohol k pozitívnemu výsledku obchod s rastlinnými ochrannými prostriedkami. V Ázii vzrástol obrat skrze zvýšenie cien a zvýšeného dopytu po katalyzátoroch a polymérnych surovinách.

K možným rizikám rastu povedal Bock: „Napriek dobrým výsledkom zostávame obozretní, pretože hospodárska dynamika bude slabnúť. Predovšetkým úverové reštrikcie v Číne a dlhová kríza Európy a USA poškodia hospodársky rast. Trvalou úlohou tak zostáva ďalšie redukovanie nákladov a zvyšovanie efektivity. Súčasne budeme klásť dôraz na inovácie našich produktov a expanzia obchodov v rozvíjajúcich sa trhoch.“

Výhľad do budúcnosti
Očakávanie rastu globálnej ekonomiky v roku 2011 je len o 1% nižšie, ako sa predpokladalo pred tromi mesiacmi:
- rast HDP: 2,5% – 3% (3% – 4%)
- rast priemyslovej produkcie 4,5% - 5% (5% - 6%)
- rast v chemickom priemysle (mimo farmácie): 4,5% - 5% (5% - 6%)
- priemer kurzu euro/dolár: 1 euro = 1,4$
- priemerná cena ropy v roku 2011: 110$ za barel

Z dôvodu zastavenia produkcie ropy od februára do októbra 2011 spoločnosť BASF predpokladá, že nekompenzovateľné dane z príjmu z produkcie ropy budú v roku 2011 o cca 700 miliónov eur nižšie (983 mil. eur v roku 2010). Vo všetkých ostatných segmentoch očakáva BASF Group pre tento rok významný nárast predaja. Mimo nekompenzovateľné dane z produkcie ropy sa BASF snaží prekonať v EBIT výsledky roku 2010. „V roku 2011 dosiahneme znovu vynikajúce výsledky v nákladoch na kapitál,“ hovorí Dr. Hans – Ulrich Engel, CFO BASF SE.

Rast predaja vo všetkých segmentoch s výnimkou Ropy a zemného plynu
V segmente Chemikálie sa očakáva rast vo všetkých divíziách. Vďaka zvýšenej marži v rôznych oblastiach sa celkové príjmy v porovnaní s výsledkami 3Q 2010 mierne zlepšujú. V segmente Plasty sa celkové predajné výsledky zvýšili i napriek negatívnymi vplyvmi meny. To isté platí i pre segmenty Functional Solutions (dopyt automobilového priemyslu po lakoch a katalyzátoroch je vysoký) a Agricultural Solutions (hlavne vďaka výbornému štartu sezóny v Južnej Amerike). Veľký rast dosiahol segment Performance Products, a to hlavne akvizíciou spoločnosti Cognis. V segmente Ropy a zemného plynu sú výsledky o niečo horšie v porovnaní s 3Q 2010. Hlavným dôvodom je zastavenie líbyjskej ťažby ropy vo februári 2011. Zvýšené ceny ropy a zemného plynu avšak vykompenzovali tieto straty.

O spoločnosti BASF

Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy, ako sú zmeny klímy, potreba vyššej energetickej efektívnosti a vyššej mobility. BASF ku koncu roka 2010 zamestnávala 109 000 ľudí a v roku 2010 vykázala tržby vo výške 63,9 miliárd Eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2010 mala spoločnosť BASF na Slovensku 179 zamestnancov a v roku 2010 dosiahla obrat vo výške 205,5 miliónov Eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
V univerzitnej nemocnici stiahlo výpoveď 59 lekárov
<< predchádzajúci článok
V banskobystrickej nemocnici výpoveď zrušilo 13 lekárov