24hod.sk    Z domova

10. septembra 2019

ENVI - PAK: Triedený zber sa musí zintenzívniťIlustračná snímka.Zdieľať
Ilustračná snímka. Foto: TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Aby Slovensko splnilo odpadové ciele Európskej únie, výrobcovia musia do systému triedeného zberu vložiť ročne o 44 miliónov eur viac. Tvrdí to najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK, ktorá zároveň apeluje na stabilnejšiu legislatívu a lepšiu kontrolu jej dodržiavania.


V roku 2020 by malo Slovensko recyklovať 50 percent z vyprodukovaných komunálnych odpadov a zabezpečiť recykláciu 70 percent obalov uvedených na trh. Podľa prepočtov ENVI - PAK-u musia preto OZV vyzbierať o 165.000 ton viac papiera, plastov, skla a kovových materiálov, za ktoré sú v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov zodpovedné.

"Jednoznačne je potrebná intenzifikácia zberu. Pre občanov je potrebné pristaviť viac nádob, respektíve zintenzívniť ich vyvážanie. Vzdelávanie a osveta sú takisto nevyhnutné, aby občania chápali, z akého dôvodu sa odpad triedi a čo sa s nim potom deje," priblížila generálna riaditeľka organizácie Hana Nováková.

Organizácia tiež za problém považuje benevolenciu v plnení cieľov OZV a nestabilitu legislatívy. Pripomína, že od výrobcov sa očakáva, že budú svoje výrobky a obaly navrhovať tak, aby sa dali dobre zrecyklovať. "Výrobcovia by privítali stabilnejšie obdobie z hľadiska regulácie, ako aj predvídateľnosti nákladov," uvádza. OZV by zas privítali stabilitu vo vzťahoch s obcami, aby do nich mohli dlhodobejšie investovať.

Štát má podľa ENVI-PAK-u najvýznamnejšie nástroje na podporu triedenia biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý tvorí až 50 percent zmesového komunálneho odpadu. Za prínos považuje aj zavádzanie inovácií a nových technológií v spracovávaní zmesového komunálneho odpadu. ENVI - PAK tiež podporuje zvýšenie cien za skládkovanie.

Plnenie cieľov však podľa organizácie stojí aj na ľuďoch. "Máme v systéme viacero obcí, kde je infraštruktúra inštalovaná a častokrát sú nádoby poloprázdne," konštatoval riaditeľ komoditného oddelenia ENVI - PAK Roman Vandák. OZV podľa neho môžu len pristavovať dostaočné množstvo kontajnerov, prípadne realizovať osvetu a vzdelávanie. "Tam právomoci OZV končia. Je však namieste nastavovať systém tak, aby občana odmenil za to, že triedi," myslí si.


Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

   Tlač    Pošli

Prečítajte si tiež


https://www.24hod.sk/envi-pak-triedeny-zber-sa-musi-zintenzivnit-cl704824.html