Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

08. októbra 2019

EÚ už tretí rok po sebe zlepšuje svoje finančné riadenieÚčtovná závierka Európskej únie (EÚ) už tretí rok po sebe poskytuje "pravdivý a verný obraz" o finančnej situácii Európskej únie. Uviedol to v utorok Európsky ...Zdieľať
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP
Brusel/Luxemburg 8. októbra (TASR) - Účtovná závierka Európskej únie (EÚ) už tretí rok po sebe poskytuje "pravdivý a verný obraz" o finančnej situácii Európskej únie. Uviedol to v utorok Európsky dvor audítorov (EDA) vo zverejnenej výročnej správe za rok 2018.


Audítori so sídlom v Luxemburgu dospeli k záveru, že už tretí rok po sebe možno hovoriť o správnosti finančných transakcií súvisiacich s účtovnou závierkou. Podľa ich správy značná časť výdavkov EÚ v roku 2018 nebola významne ovplyvnená chybami a zistené chyby už nie sú vo výdavkových oblastiach rozšírené.

Problémy podľa správy EDA aj naďalej pretrvávajú vo výdavkových oblastiach s vysokým rizikom, ako je rozvoj vidieka a súdržnosť.

"Vďaka zlepšeniam vo svojom finančnom riadení EÚ pri nakladaní s verejnými financiami už spĺňa vysoké štandardy transparentnosti a povinnosti zodpovedať sa. Očakávame, že nová Európska komisia a členské štáty v tomto úsilí vytrvajú," uviedol predseda EDA Klaus-Heiner Lehne v správe pre médiá.

Celková miera nezrovnalostí vo výdavkoch EÚ zostáva stabilná, v rozmedzí, ktoré audítori zaznamenali aj počas dvoch predchádzajúcich rokov. Podľa odhadov EDA chybovosť vo výdavkoch za rok 2018 predstavuje 2,6 % (2,4 % v roku 2017 a 3,1 % v roku 2016). Chyby sa vyskytovali najmä v oblastiach s vysokým rizikom, ako je rozvoj vidieka a súdržnosť, pri ktorých sa platby z rozpočtu EÚ uhrádzajú s cieľom preplatiť náklady, ktoré prijímateľom vznikli. Na tieto výdavkové oblasti sa vzťahujú zložité pravidlá a kritériá oprávnenosti, čo môže viesť k chybám.

Audítori upozornili aj na výzvy pre rozpočtové a finančné riadenie EÚ, ktoré majú osobitný význam pre nový sedemročný rozpočtový cyklus. Členské štáty čerpajú prostriedky zo štrukturálnych a investičných fondov, ktoré predstavujú takmer polovicu súčasného viacročného finančného rámca (VFR), pomaly. A to aj napriek zvýšenej dynamike a výrazne väčšiemu objemu žiadostí v roku 2018. Komisia preto musí prijať opatrenia, ktorými sa predíde neprimeranému tlaku na platobné potreby na začiatku nového VFR (2021 – 2027). Tieto potreby by mohli vzniknúť pre oneskorené žiadosti zo súčasného VFR. Okrem toho nárast záruk, ktoré sú podporované z rozpočtu EÚ (92,8 mld. eur na konci roka 2018), zvyšuje vystavenie rozpočtu EÚ voči riziku, ktoré bude musieť eurokomisia v novom viacročnom finančnom rámci riešiť.

Výdavky EÚ dosiahli v roku 2018 spolu 156,7 mld. eur, čo zodpovedá 2,2 % verejných výdavkov členských štátov ako celku a 1,0 % hrubého národného dôchodku EÚ. Vlani najväčší podiel kontrolovaných finančných prostriedkov (48 %) tvorila oblasť "Prírodné zdroje", zatiaľ čo podiel výdavkov na "Súdržnosť" predstavoval 20 % a na "Konkurencieschopnosť" 15 %.

Audítori každoročne kontrolujú príjmy a výdavky EÚ a skúmajú, či je ročná účtovná závierka spoľahlivá a či sú príjmové a výdavkové transakcie v súlade s príslušnými pravidlami na úrovni EÚ a členských štátov.

Európsky dvor audítorov je nezávislý externý audítor Európskej únie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
NOBELOVU CENU ZA FYZIKU ZÍSKALI TRAJA VEDCI ZA VÝSKUM VESMÍRU
<< predchádzajúci článok
Centrám podnikových služieb chýba pružnejší Zákonník práce

EÚ už tretí rok po sebe zlepšuje svoje finančné riadenie - diskusné fórum čitateľov