Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

30. apríla 2007

Hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2007BRATISLAVA 30. apríla (WN/PR)- „V prvých troch mesiacoch roka 2007 pokračovala Slovenská sporiteľňa v úspešných výsledkoch z vlaňajška. Objem úverov klientom Slovenskej sporiteľne sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého ...Zdieľať

BRATISLAVA 30. apríla (WN/PR)- „V prvých troch mesiacoch roka 2007 pokračovala Slovenská sporiteľňa v úspešných výsledkoch z vlaňajška. Objem úverov klientom Slovenskej sporiteľne sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil o 31 % na 134,7 miliárd korún. Najvýznamnejšie opäť rástol v Slovenskej sporiteľni objem úverov na bývanie. Tvoria tretinu celkového objemu týchto úverov na trhu. Objem vkladov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil o 16 % na 207,7 miliardy korún,” hovorí Štefan Máj, podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 31. MARCU 2007

· Objem úverov klientom brutto medziročne vzrástol o 31 % na 134,7 mld. Sk.
· Bilančná suma sa medziročne zvýšila o 8 % a dosiahla 275,2 mld. Sk.
· Vklady klientov vzrástli medziročne zo 179,8 mld. Sk na 207,7 mld. Sk.
· Pomer úverov k vkladom klientov medziročne stúpol z 57,4 % na 64,8 %.
· Návratnosť kapitálu (ROE) sa medziročne zvýšila z 19,8 % na 21,2 %.
· Kapitálová primeranosť dosiahla 11,1 % v porovnaní s 10,8 % k 31. marcu 2006.
· Čistý úrokový výnos, ktorý tvorí 73 % prevádzkových výnosov, vzrástol medziročne o 28 % na 2,5 mld. Sk.
· Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 7 % na 773 mil. Sk.
· Prevádzkový zisk medziročne vzrástol z 1,2 mld. Sk na 1,5 mld. Sk.
· Zisk po zdanení predstavuje 1,1 mld. Sk a je o 20 % vyšší ako v rovnakom období 2006

HLAVNÉ FAKTORY, KTORÉ OVPLYVNILI HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE
Objem úverov poskytnutých klientom vzrástol v porovnaní s prvým štvrťrokom 2006 o 31 % a dosiahol hodnotu 134,7 mld. Sk. Úvery poskytnuté obyvateľstvu predstavujú 60,8 mld. Sk, keď v porovnaní s 31. marcom 2006 vzrástli o 34 %. Najväčšiu dynamiku rastu (45 %) opäť dosiahli úvery na bývanie, najmä vďaka výborným predajným výsledkom produktu ÚverPLUS na bývanie. Nárast objemu spotrebných úverov pokračoval aj v prvom štvrťroku 2007, v porovnaní s prvým štvrťrokom predchádzajúceho roka sa zvýšil o 17 %. Firemným klientom poskytla banka ku koncu marca 2007 úvery vo výške 73,8 mld. Sk (medziročný nárast o 28 %), z toho malým a stredným podnikateľom 25,7 mld. Sk (medziročný nárast o 25 %). Úvery veľkým firemným klientom sa v porovnaní s koncom marca 2006 zvýšili o 20 % na 36,6 mld. Sk.

Objem vkladov klientov vzrástol medziročne o 16 % a k 31. marcu 2007 dosiahol 207,7 mld. Sk. Pri vkladoch obyvateľstva rástol najmä ich objem na termínovaných účtoch (o 12 %). Vklady firemných klientov vzrástli medziročne o 22 % na 72,1 mld. Sk.

Čistý úrokový výnos vzrástol v porovnaní s 31. marcom 2006 o 28 % najmä vďaka dynamickému rozvoju retailových úverov a vkladov, úverov pre malých a stredných podnikateľov, ako aj vplyvom zvyšovania základnej úrokovej sadzby NBS.

Čisté príjmy z poplatkov a provízií vzrástli počas prvých troch mesiacov roka 2007 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 7 %, vďaka nárastu počtu transakcií klientov a rozvoju úverov.

Prevádzkové výnosy vzrástli medziročne o 18 %. Medziročný nárast všeobecných prevádzkových nákladov o 13 % je ovplyvnený najmä výdavkami spojenými so zavádzaním eura. Slovenskej sporiteľni sa podarilo znížiť pomer prevádzkových nákladov a výnosov na 55,5 % v porovnaní s 58,3 % ku koncu marca 2006.

Prevádzkový zisk vzrástol medziročne z 1,2 mld. Sk na 1,5 mld. Sk. Čistý zisk sa medziročne zvýšil o 20 % na 1,1 mld. Sk.

HLAVNÉ FAKTORY, KTORÉ OVPLYVNILI HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ SPORITEĽNE

Asset Management Slovenskej sporiteľne (majetková účasť Slovenskej sporiteľne 100 %)
· Produkty a služby Asset Managementu Slovenskej sporiteľne momentálne využíva viac ako 150 000 investorov. Čistá hodnota aktív investovaných do SPORO a ESPA fondov na Slovensku dosiahla viac ako 33,6 mld. Sk.
· Asset Management Slovenskej sporiteľne predstavil 1. marca 2007 nový podielový fond – Sporo fond zaisťovaných výnosov. Tento otvorený podielový fond umožňuje klientom podieľať sa na vývoji globálnych akciových trhov s nižším rizikom ako pri bežných akciových fondoch.
Factoring Slovenskej sporiteľne (majetková účasť Slovenskej sporiteľne 90 %)
· Factoring Slovenskej sporiteľne potvrdil vedúce postavenie medzi faktoringovými spoločnosťami na Slovensku a po prvých troch mesiacoch 2007 dosiahol 44 % podiel na trhu.
· Celkový obrat Factoringu Slovenskej sporiteľne počas prvého štvrťroka 2007 dosiahol 4,8 mld. Sk.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne (majetková účasť Slovenskej sporiteľne 33,3 %)
· Objem predpísaného poistného Poisťovne Slovenskej sporiteľne vzrástol v prvom štvrťroku 2007 na 181,3 miliónov Sk. Počet nových zmlúv v jednorazovo platenom poistení medziročne vzrástol o 54 %.
Leasing Slovenskej sporiteľne (majetková účasť Slovenskej sporiteľne 96,7 %)
· Objem nových lízingových obchodov dosiahol v prvom štvrťroku 2007 viac ako 916 miliónov Sk a oproti rovnakému obdobiu 2006 vzrástol o 247 miliónov Sk.

Míľniky prvého štvrťroka 2007:
· Slovenská sporiteľňa zrušila 1. februára 2007 poplatok za výber hotovosti z bankomatov štyroch bánk skupiny Erste Bank (v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku a Chorvátsku). Doteraz klienti platili za túto službu v sieti skupiny Erste Bank 34 korún.
· Slovenská sporiteľňa pripravila v spolupráci s poisťovňou KOOPERATIVA pre klientov poisťovne novú kreditnú kartu KOOPERATIVA Card. Vďaka tejto karte budú mať jednoduchý prístup k úveru, ktorý získajú bez nutnosti navštíviť pobočku banky.
· Slovenská sporiteľňa čerpala vo februári podriadený úver v objeme 100 miliónov eur na zvýšenie kapitálovej primeranosti s cieľom podporiť ďalší rozvoj v oblasti poskytovania úverov.
· Slovenská sporiteľňa rozšírila 1. apríla 2007 sieť špecializovaných SPOROcentier bývania o päť nových pracovísk. Po Bratislave a Žiline môžu klienti využívať poradenské služby špecialistov na bývanie aj v Trnave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici a v Košiciach.
· Od apríla sprístupnila Slovenská sporiteľňa klientom novú verziu internetového bankovníctva, ktorá zobrazuje obraty a stavy účtov v korunách aj v eurách podľa aktuálneho kurzu.

Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. V roku 2006 získala ocenenie časopisu Euromoney Najlepšia banka na Slovensku a podľa odborného týždenníka Trend je najúspešnejšia banka na Slovensku v roku 2006. Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 271 obchodných miestach a desiatich obchodných centrách vo všetkých regiónoch Slovenska.

Kontakt:
Slovenská sporiteľňa:
Kontakt pre médiá: Miriam Fuňová; tel.: +421 2 5850 2575; funova.miriam@slsp.sk
Erste Bank:
Public Relations: Hana Cygonková; tel.: +43 501 00 11675; hana.cygonkova@erstebank.at
Investor Relations: Gabriele Werzer; tel.: +43 501 00 11286; gabriele.werzer@erstebank.at
SLSP


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Le Pen zajtra oznámi, koho bude voliť
<< predchádzajúci článok
Fico neodpovedal LOZ, od zajtra štrajková pohotovosť

Hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2007 - diskusné fórum čitateľov

Poplatky1.5. 2:57:02