Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

21. júla 2010

MŠ: Do škôl potečie po novom viac peňazíDo rezortu školstva potečie po novom viac peňazí. Vyplýva to z podkladu pre programové vyhlásenia vlády, ktoré získala agentúra SITA zo zdrojov blízkych rezortu. ...Zdieľať
skola prvak Foto: Ilustračné foto SITA

BRATISLAVA 21. júla (WEBNOVINY) - Do rezortu školstva potečie po novom viac peňazí. Vyplýva to z podkladu pre programové vyhlásenia vlády, ktoré získala agentúra SITA zo zdrojov blízkych rezortu. "Jednotlivé oblasti pôsobenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, osobitne oblasť základného a stredného školstva, už boli v uplynulých rokoch predmetom mnohých zmien, ktoré nepriniesli vždy žiadaný účinok. Vláda preto zvýši výšku finančných zdrojov na školstvo a vedu. Poskytnutie týchto zdrojov podmieni zmenou pravidiel a motivácie na všetkých úrovniach tak, aby vytvárali tlak na vyššiu kvalitu, transparentnosť finančných tokov a efektívnosť ich využívania," píše sa v návrhu. Za hlavný princíp vláda prijme rovnosť šancí pre všetkých bez ohľadu na sociálnu situáciu, región či etnicitu.

Zmeny financovania by sa mali dotknúť aj športu. "Vláda zavedie zmenu financovania športu tak, aby väčší dôraz bol kladený na mládež, talenty a reprezentáciu, aby vznikli jednoznačné pravidlá budovania infraštruktúry a aby finančné prostriedky podporovali konkrétne aktivity, nie existenciu strešných organizácií," uvádza sa v materiáli. Investície národného významu by sa mali financovať na súťažnom základe.

V základnom a strednom školstve sa chystajú veľké zmeny, nová vláda zrejme dá zadosť memorovaniu, zbytočnej byrokracii, segregácii, monopolu na učebnice a nízkym platom učiteľov. Najdôležitejšia je zmena obsahu výučby. Podľa materiálu bude vláda chcieť zmeniť štátny vzdelávací program tak, aby "podporila posun od memorovania k schopnosti informácie získať, využívať, ale aj kriticky hodnotiť". Testovanie by po novom už nemalo byť exkluzívnym nástrojom hodnotenia kvality. "Vláda zavedie nový systém povinného interného a externého hodnotenia kvality vzdelávania základných a stredných škôl," píše sa v návrhu. Vláda pravdepodobne podporí aj rozširovanie prijímania na stredné školy bez prijímacích skúšok na základe objektívneho hodnotenia schopností detí.

"Vláda považuje za svoj významný cieľ lepšie mzdové ohodnotenie pedagogických zamestnancov školstva. Vylepší systém kariérneho rastu učiteľov tak, aby ho zbavila formalizmu," uvádza sa v materiáli. Učiteľom chce vláda pomôcť odstránením zbytočnej byrokracie na školách.

Podľa materiálu by mal byť posledný ročník materskej školy povinný, no vláda v ňom pripúšťa aj alternatívne riešenia pre deti, u ktorých je možnosť úspešného zvládnutia školskej dochádzky aj bez neho. Zároveň by mali vzniknúť škôlky v lokalitách s ich nedostatočnou kapacitou. Prehodnocovať sa zrejme budú špeciálne školy, prijímať by sa mali opatrenia na zabránenie segregácie na základe etnickej príslušnosti a podporovať by sa mala naopak integrácia detí.

Angličtinu by mali ovládať všetky deti po skončení strednej školy plynule, vláda sa bude chystať aj na podporu vyučovania ostatných cudzích jazykov. Zároveň by sa mala skvalitniť výučba slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín zmenou metodiky.

Vláda má zrejme v pláne aj zrušenie monopolu štátu na učebnice a otvorenie trhu s učebnicami, zároveň si však zrejme ponechá právomoc schvaľovať učebnice. Učebnice by mali byť v národnom registri a zároveň aj na internete, čo by mohlo usporiť ďalšie peniaze.

Koalícia má podľa návrhu v pláne aj zrovnoprávnenie financovania škôl a školských zariadení bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Vláda sa chystá aj na zavedenie financovania školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti a centier voľného času tak, aby prostriedky boli naviazané na účasť detí a mládeže na voľnočasových aktivitách a zároveň sa zabránilo zneužívaniu či formálnemu vykazovaniu činnosti. Financie by podľa návrhu mali plynúť aj na odstránenie bariér v školách a zvýšenie hygienických štandardov, ako aj motivačné nástroje, aby deti z extrémne chudobných rodín mohli pokračovať v štúdiu aj na strednej škole či vyššiu efektívnosť využívania zdrojov prostredníctvom podpory mobility žiakov aj vo forme školských autobusov. Školy by mali byť otvorené celý deň, aby sa mohli využívať na umenie aj šport, ktorého objem sa má globálne zvýšiť. Jedným z cieľov novej koalície by mal podľa materiálu byť aj zdravý životný štýl a zlepšenie kvality školského stravovania.

SITA

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
ĽP: Vláda sa chystá vybudovať liberálny štát
<< predchádzajúci článok
MŽP: Vládnou prioritou bude ochrana vody

MŠ: Do škôl potečie po novom viac peňazí - diskusné fórum čitateľov