Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

21. júla 2010

MŽP: Vládnou prioritou bude ochrana vodyVláda premiérky Ivety Radičovej považuje zdroje pitnej vody za najväčšie prírodné bohatstvo a preto sa chce zamerať na ich ochranu. Uvádza sa to v podklade pre programové vyhlásenia ...Zdieľať
voda Foto:

BRATISLAVA 21. júla (WEBNOVINY) - Vláda premiérky Ivety Radičovej považuje zdroje pitnej vody za najväčšie prírodné bohatstvo a preto sa chce zamerať na ich ochranu. Uvádza sa to v podklade pre programové vyhlásenia vlády pre oblasť životného prostredia, ktoré získala agentúra SITA. "V záujme naplnenia tohto cieľa zastaví plánovanú výstavbu ropovodu cez Žitný ostrov. Vláda vytvorí jasné pravidlá a prehodnotí kompetencie v povoľovaní ťažobnej činnosti (bane, štrkoviská), ktoré majú vplyv na kvalitu zdrojov podzemných vôd," píše sa v podkladoch. Radičovej kabinet chce v plnom rozsahu obnoviť Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré sa v závere vládnutia kabinetu bývalého premiéra Roberta Fica dostalo pod riadenie rezortu pôdohospodárstva. Podľa podkladov chce Radičovej vláda posilniť autoritu envirorezortu.

"Prioritne sa zameriame na napájanie obcí na verejné vodovody a budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v regiónoch s vysokou zásobou podzemných a povrchových vôd. Budovanie vodovodov a kanalizácií budeme smerovať do regiónov, kde táto infraštruktúra nie je vybudovaná," uvádza sa v materiáli. Znížiť následky povodní sa chystá vláda protipovodňovými opatreniami, ktoré umožnia udržať vodu v prírode a vypracovaním stratégie protipovodňových opatrení na Slovensku. Na dobudovanie protipovodňových systémov chce využiť hlavne fondy EÚ. "Zabezpečíme trvalú údržbu malých vodných tokov na územiach ohrozených povodňami a objasníme ich správcovstvo. Prioritne sa zameriame na územia, ktoré sú najviac ohrozené," píše sa v podkladoch. Za problém považuje aj nefunkčnosť protipovodňového varovného systému (POVAPSYS) a že si štát neplní záväzky v oblasti výstavby kanalizácie v obciach nad 2 000 obyvateľov.

Vláda plánuje zabezpečiť prehodnotenie rozsahu chránených území podľa svojich medzinárodných záväzkov, možností spoločnosti a ekonomickej situácie krajiny. "Stanovíme pravidlá obmedzenia vlastníckych práv k pozemkom pri zavedení jasných pravidiel vzťahov medzi ochranou prírody a vlastníkmi, na základe dialógu medzi vlastníkmi, ochranármi a vedeckou obcou," tvrdí sa v podkladoch k programovému vyhláseniu vlády. Pri zonácii chránených území, vrátane Tatier, chce vláda SR podporovať takú zonáciu, ktorá umožní rozvoj turizmu, ale neohrozí chránené biotopy. Kabinet sa tiež chystá vytvoriť predpoklady pre lepšie využitie turistického potenciálu športového rybolovu a decentralizovať rozdeľovanie rybárskych revírov.

V rámci legislatívnych zmien chce Radičovej kabinet zabezpečiť účasť verejnosti na rozhodovacom procese v záležitostiach životného prostredia v duchu Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám. "Dáme samospráve právomoc rozhodovať o ťažbe a spolurozhodovať o skládkach a zásadne zvýšime účinnosť boja proti čiernym skládkam," píše sa v materiáli. Vláda podľa neho plánuje zrušiť Recyklačný fond, ale až po analýze dopadov tohto zrušenia. Tiež chce venovať zvýšenú pozornosť likvidácií starých environmentálnych záťaží. Kabinet sa chystá zaviesť dôslednú a transparentnú kontrolu používania eurofondov a preveriť doterajšiu realizáciu projektov, ako aj zabezpečiť systematické zvyšovanie environmentálnej gramotnosti obyvateľov.

V domácom i medzinárodnom kontexte plánuje vláda SR začať robiť proaktívnu environmentálnu politiku v záujme občanov a ich životného prostredia, odpady chce viac recyklovať ako skladovať. "Prehodnotíme rozsah a mieru poplatkov a odvodov v oblasti životného prostredia," uvádza sa v podkladoch z oblasti životného prostredia. Pri predaji voľných emisných jednotiek plánuje stredopravý kabinet zabezpečiť transparentnosť ich predaja a zaviesť transparentné kritéria pri rozdeľovaní kvót CO2 vo verejnom záujme.

Nedostatky v oblasti životného prostredia vidí kabinet v nedostatočnom transponovaní legislatívy EÚ v oblasti chránených vtáčích území, skládok odpadu a vôd. "Slovensko nesprávne aplikovalo legislatívu EÚ o znížení množstva biologického odpadu," uvádza sa v materiáli medzi nedostatkami v oblasti životného prostredia. Kabinet tiež konštatuje, že rezort stále nedoriešil problém s predajom emisií v kauze Interblue.

SITA

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
MŠ: Do škôl potečie po novom viac peňazí
<< predchádzajúci článok
MZV: Podpora rozšírenia EÚ v agende novej vlády