Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Z domova

06. júla 2007

Na zasielanie príspevkov do 2. piliera má dozerať MPSVRDozor nad postupovaním príspevkov na starobné dôchodkové sporenie dôchodkovým správcovským spoločnostiam Sociálnou poisťovňou (SP) by od januára budúceho roka už nemala vykonávať Národná ...Zdieľať

BRATISLAVA 6. júla (WEBNOVINY) - Dozor nad postupovaním príspevkov na starobné dôchodkové sporenie dôchodkovým správcovským spoločnostiam Sociálnou poisťovňou (SP) by od januára budúceho roka už nemala vykonávať Národná banka Slovenska (NBS) ako nezávislý orgán dohľadu nad finančným trhom. Táto kompetencia by totiž podľa návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení mala prejsť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR). "Odstraňuje sa tým súčasný nesystémový stav, v rámci ktorého jednu z činností Sociálnej poisťovne dohliada Národná banka Slovenska a ostatné súvisiace činnosti sú predmetom štátneho dozoru vykonávaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom financií SR," zdôvodňuje návrh rezort sociálnych vecí.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí bude môcť poisťovni za nesplnenie jej povinnosti postupovať príspevky na starobné dôchodkové sporenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) uložiť pokutu do 20 mil. Sk. SP by pritom mala byť povinná postúpiť príspevky na dôchodkové sporenie na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej DSS do desiatich dní od priradenia platby príspevkov sporiteľovi a zároveň do 45 dní od ich pripísania na účet SP v Štátnej pokladnici, najskôr však odo dňa splatnosti týchto príspevkov.

Ak poisťovňa nepostúpi príspevky na účet sporiteľov v DSS v zákonnom stanovenej lehote, bude povinná "bez zbytočného odkladu od zistenia ich výšky vypočítať a zaplatiť penále". Penále zodpovedá jednej tristošesťdesiatpätine základnej úrokovej sadzby centrálnej banky dlžnej sumy príspevkov za každý deň omeškania. Základná úroková sadzba sa pritom stanoví na kalendárny rok ako základná úroková sadzba NBS platná k 1. januáru kalendárneho roka.

Podľa navrhovanej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení by mohli penzijné spoločnosti od januára budúceho roka investovať prostriedky sporiteľov aj do podielových listov špeciálnych podielových fondov nehnuteľností. Ako zdôvodňuje ministerstvo práce a sociálnych vecí, ide o návrh "za účelom rozšírenia možnosti využitia investičných nástrojov".

SITA


   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Neďaleko Kábulu odhalili masový hrob zo sovietskej éry
<< predchádzajúci článok
Kašický v Číne o rozvoji ďalšej spolupráce