Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

11. septembra 2019

Požiadavky na bezpečnosť detských ihrísk sa majú spresniťilustračná snímkaZdieľať
ilustračná snímka Foto: TASR/Adriána Hudecová
Bratislava 11. septembra (TASR) - Detské ihriská majú po novom spĺňať presne stanovené bezpečnostné požiadavky. Stanoviť ich má vládny návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ktorý posunul v stredu parlament do druhého čítania. Návrh právnej normy predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.


Právna norma má stanoviť systém na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách a jasné pravidlá ich prevádzky vrátane pravidelných odborných kontrol. "Cieľom je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu zvýšenia bezpečnosti detských ihrísk, bezpečné detské ihriská minimalizujúce riziká neoddeliteľne späté s hrou detí na ihriskách," uvádza sa v predkladacej správe k návrhu zákona. Návrhom sa unifikuje postup pri kontrolách ihrísk a je definovaný okruh subjektov oprávnených kontrolovať.

Podrobnosti o odbornom vzdelávaní a preskúšavaní osôb, ktoré budú kontrolovať ihriská, majú byť stanovené vyhláškou MH SR. Návrh zákona má nadobudnúť platnosť od 1. januára 2020. V súvislosti s plnením povinnosti pravidelných ročných kontrol je v návrhu dlhšie prechodné obdobie, keď vlastníci ihrísk existujúcich ku dňu nadobudnutia účinnosti návrhu zákona budú povinní zabezpečiť prvú ročnú kontrolu až do 30. júna 2021.

V súčasnosti je platné nariadenie vlády, ktoré ustanovuje podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia. Zameriava sa na individuálne zariadenia detského ihriska, posúdenie bezpečnosti jeho zariadenia len po jeho výrobe, neriešia sa početné nedostatky spôsobené neodbornou montážou, nesprávnou inštaláciou priamo na ihrisku, či nedostatočnou údržbou.

Závery kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie z októbra 2018 ukázali, že je veľký počet ihrísk, ktoré majú nedostatky. Približne 80 % z nich súviselo s bezpečnosťou. Príčiny boli v správe a údržbe, posúdení zhody, nesprávnej inštalácii a konštrukčnom vyhotovení.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
D. Mareková: Novela atómového zákona zhorší prístup ľudí k informáciám
<< predchádzajúci článok
Vláda vyslovila súhlas, aby sa Slovensko stalo členom IIASA

Požiadavky na bezpečnosť detských ihrísk sa majú spresniť - diskusné fórum čitateľov