Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Kultúra

09. októbra 2021

Rezort kultúry predložilo návrh nového mediálneho zákonaNový zákon zvyšuje podiel multimodálneho vysielania v televíznom programe, najmä vo vzťahu k verejnoprávnemu vysielateľovi.Zdieľať
Rezort kultúry predložilo návrh nového mediálneho zákona

Platformy na zdieľanie videí budú zaradené do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb. Ako najvýraznejšiu zmenu v legislatíve týkajúcej sa oblasti mediálnych služieb to prináša návrh nového zákona o mediálnych službách, ktorý má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní. Návrh právneho predpisu predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR do medzirezortného pripomienkového konania.


Dôvodom pre komplexnú zmenu je nedostatočný regulačný rámec, ktorý vzhľadom na rozvoj audiomediálnych služieb umožňujú súčasné právne úpravy.

"Nová legislatíva upravuje práva a povinnosti okrem vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, prevádzkovateľov retransmisie a poskytovateľov multiplexu, aj práva a povinnosti poskytovateľov platformy na zdieľanie videí a tiež poskytovateľov obsahovej služby, ktorí nespadajú medzi vyššie menované subjekty. Návrh zákona upravuje aj práva a povinnosti distributéra signálu," uvádza MK. Návrh zákona predpokladá napríklad to, že na poskytovateľov platformy na zdieľanie videí sa bude vzťahovať povinnosť dodržiavať zákonné požiadavky ochrany vo vzťahu k maloletým, a to najmä z hľadiska podnecovania k nenávisti, násiliu alebo terorizmu.

Nový zákon zvyšuje podiel multimodálneho vysielania v televíznom programe, najmä vo vzťahu k verejnoprávnemu vysielateľovi. RTVS bude musieť zabezpečiť, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby boli všetky programy sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočené do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a aby bolo najmenej 50 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich. Súkromní vysielatelia musia vo všetkých svojich televíznych službách zabezpečiť minimálne 25 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a minimálne 10 percent všetkých vysielaných programov musí byť sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

Návrh zákona rozširuje kompetencie regulátora, ktorým je Rada pre vysielanie a retransmisiu. "Medzi jej činnosti sa navrhuje zaradiť aktívnu vnútroštátnu, ako aj medzinárodnú spoluprácu, analytickú a výskumnú činnosť v oblasti mediálnej gramotnosti, ochrany maloletých, ochrany novinárov, plurality informácií a s tým súvisiaci, čoraz viac sa objavujúci, neželaný fenomén dezinformácií a ďalšie aktivity vymedzené zákonom," spresňuje predkladateľ.

Legislatívna úprava má zjednodušiť a sprehľadniť i majetkové a personálne vzťahy súvisiace s médiami. "Novinkou v predkladanej právnej úprave je povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora stanovená pre všetky médiá, a to bez ohľadu na to, či so štátom obchodujú alebo nie. Sprístupnenie informácií o konečných vlastníkoch médií prostredníctvom verejného registra by malo priniesť väčšiu transparentnosť vlastníctva médií," argumentuje rezort kultúry.

Návrhom zákona sa nanovo upravujú podmienky mediálnej komerčnej komunikácie i registračných konaní, v rámci ktorých sa zavádza nový spôsob, na základe ktorého bude možné vysielať programovú službu. "Je ním registrácia vysielania programovej služby, ktorá bude oprávňovať jej držiteľa vysielať jednu rozhlasovú programovú službu terestriálnym analógovým vysielaním na území SR," dodáva MK.

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Medzinárodný festival horských filmov 2021 ponúkne i besedy s horolezcami
<< predchádzajúci článok
Kylie Minogueová sa po 30 rokoch v Británii vracia do rodnej Austrálie