Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

27. apríla 2009

Rýchle a pohodlné bezkontaktné platby MasterCard PayPass a Maestro PayPassBezkontaktné platby sa stávajú realitou aj na Slovensku, fungujú už vo viacerých európskych krajinách. Platobná karta, napríklad v hodinkách je realitou.Zdieľať
(PR) Čo je to PayPass? Technológia PayPass, ktorá sa už osvedčila v rade európskych krajín, je bezkontaktná metóda, ktorá výrazným spôsobom urýchli proces platby. Prax v iných krajinách ukazuje, že vďaka technológii PayPass trvá celá platobná transakcia menej než 5 sekúnd. Držiteľ karty vybavenej bezkontaktným riešením PayPass jednoducho priblíži kartu k čítačke PayPass, ktorá je schopná prečítať si dáta na bezdotykovej báze. Vďaka tejto technológii je možné nakúpiť bez potreby zadania PINu alebo vkladania karty do čítacieho zariadenia.
Bezkontaktná technológia PayPass je najčastejšie využívaná na platenie nižších čiastok – pod hranicou 600 SK (20 euro). Pri transakciách prevyšujúcich stanovenú čiastku je držiteľ karty požiadaný o autorizáciu svojím podpisom či zadaním PINu.
Túto jednoduchú funkciu je možné pridať k akejkoľvek kreditnej, debetnej alebo predplatenej karte MasterCard, prípadne ku karte Maestro či ku kartám „private lable“, ktoré vydávajú maloobchodní predajcovia.
 
Ako karty MasterCard PayPass a Maestro PayPass fungujú?
 
Karty MasterCard PayPass a Maestro PayPass majú v sebe zabudovaný čip a rádiovú anténu. Keď kartu MasterCard PayPass (alebo Maestro PayPass) priložíte k snímaču podporujúcemu PayPass, vyšle karta bezdrôtovo informácie o platbe, takže nie je nutné vkladať kartu či zadávať PIN.
 
Informácie o účte sú prenesené do čítacieho zariadenia a následne obvyklým spôsobom spracované prostredníctvom zabezpečenej siete pre príjem kariet MasterCard. Ihneď po tom, čo priložíte svoju kartu MasterCard PayPass (alebo Maestro PayPass) k čítaciemu zariadeniu, obdržíte potvrdenie o zaplatení − a môžete ísť.
 
1. krok:
            Obchodné miesta umožňujúce platby pomocou bezkontaktnej technológie budú označené logom MasterCard PayPass alebo Maestro PayPass
 
 
 
 
 
 
 
 
2. krok:
Pokiaľ je celková čiastka za nákup nižšia než stanovená čiastka (pod hranicou 600 Sk – 20 euro), stačí priložiť kartu MasterCard PayPass (alebo Maestro PayPass) k snímaču PayPass.
Miesto pre priložené karty je označené symbolom bezkontaktnej platby (viď obr. 1).
 
Obr. 1 – Medzinárodný symbol bezkontaktných platieb
 
 
 
Čítačka PayPass signalizuje, že karta bola prečítaná. Počas okamihu potom tento snímač oznámi, že platba bola schválená. Doklad o zaplatení vydá zákazníkovi rovnako ako v prípade iných transakcií predajca.
 
3. Krok:
            Zákazník má zaplatené a môže ísť.
 
 
Aký prínos má PayPass pre zákazníka?
 
Po zavedení bezkontaktného riešenia PayPass bude možné rýchlo a pohodlne platiť u obchodníkov kartou bez toho, aby bolo potrebné hľadať hotovosť, vydávať kartu z ruky, „preťahovať“ kartu platobným terminálom či zadávať PIN. Vďaka tejto technológii teda dôjde k skráteniu čakacej doby u obchodníkov.
Po zavedení technológie PayPass taktiež dôjde k rozšíreniu akceptačnej siete kariet na predajných miestach s vysokou frekvenciou transakcií a platbou nízkych čiastok. Platobné karty tak môžu preniknúť do miest, ako sú fast foody, trafiky, parkoviská či dokonca mestská hromadná doprava.
Technológiu MasterCard PayPass bude navyše časom možné zabudovať taktiež do iných nosičov, než sú karty, napr. do kľúčeniek, hodiniek či mobilných telefónov. Pri drobných nákupoch preto nebude nutné ani hľadať peňaženku – postačí, keď zákazník priloží mobilný telefón či hodinky obsahujúce technológiu PayPass k čítačke.
 
 
Koľko kariet PayPass sa v súčasnej dobe používa?
 
K marcu roku 2008 bolo na celom svete vydaných viac než 28 miliónov nosičov technológie MasterCard PayPass. Platiť pomocou tejto technológie je možné u viac než 109 tisíc obchodníkov v 24 krajinách sveta. Od 31. júla 2008 sa medzi tieto krajiny zaradí aj Slovensko.
 
Ako môžu zákazníci v krajinách, v ktorých bezkontaktné platby fungujú, takúto kartu získať?
 
S tým, ako je systém PayPass postupne prijímaný bankami po celej Európe, vypracováva si každý peňažný ústav vlastný plán na distribúciu kariet svojim zákazníkom. Napríklad vo Veľkej Británii, kde boli bezkontaktné platby zavedené v septembri 2007 v rámci tzv. „London Launch“, začali niektoré banky automaticky vydávať tieto karty zákazníkom, ktorí žijú a pracujú v oblasti Londýna, kde sú v prvopočiatku tieto platobné karty prijímané. Ostatné banky vyžadujú, aby ich zákazníci kontaktovali a o aktualizácii svojich kariet na PayPass sami požiadali. Niektoré banky vyčkávajú s vydávaním bezkontaktných kariet do doby, než vyprší platnosť existujúcich kariet. Všetko záleží na plánoch a stratégiách jednotlivých bankových ústavov.
 
 
 
Ovplyvní MasterCard PayPass vzhľad platobných kariet?
 
Vďaka bezkontaktnému riešeniu MasterCard PayPass nie je obmedzený tvar platobnej aplikácie otvorom v čítačke terminálu a je možné zabudovať ju v podstate do čohokoľvek, čo užívatelia považujú za praktické. Technológia MasterCard PayPass teda spôsobí skutočný prevrat vo vzhľade platobných kariet. V súčasnej dobe je možné napr. platiť hodinkami s touto technológiou v Turecku. Technológiu MasterCard PayPass je možné zabudovať taktiež napr. do mobilných telefónov či kľúčeniek. 
 
MasterCard PayPass Demo
 
 
___________________________________________________
 

Obchodníci

 
Ktorí obchodníci smerujú k využitiu PayPass?
 
Skúsenosti ukazujú, že nákupy prostredníctvom PayPass sú ideálne pre maloobchodné prostredie, v ktorom je rozhodujúcim faktorom rýchlosť – od predajcov novín, reštaurácií a supermarketov až po kiná, športové štadióny a predajne s rýchlym občerstvením. Úspešnosť technológie PayPass sa potvrdzuje rovnako na obchodných miestach bez obsluhy, ako sú napríklad predajné automaty či parkoviská.
 
Aké výhody má pre obchodníkov prijímanie platieb prostredníctvom PayPass?
 
Z pohľadu PayPass je možné obchodníkov rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej skupiny patria tí, ktorí už svojim zákazníkom platby kartou umožňujú. Pre nich znamená zavedenie bezkontaktnej technológie predovšetkým rozšírenie doplnkových služieb, zvýšenie komfortu nakupovania a získanie významnej konkurenčnej výhody v porovnaní s obchodníkmi, ktorí túto novinku svojim klientom neponúknu. Bezkontaktné platby taktiež urýchlia dobu obsluhy a skrátia čakanie pri pokladniach. Skúsenosti z ostatných krajín Európy ukazujú, že PayPass môže znížiť dobu platobnej transakcie na polovicu, takže platbu je možné uskutočniť za menej než päť sekúnd. Technológia PayPass zároveň obchodníkom pomôže znížiť objem hotovosti v pokladniach, čo nielen že uľahčí ich prácu spojenú s manipuláciou a počítaním hotovosti, ale zároveň tiež zníži riziko krádeží.
 
Do druhej skupiny obchodníkov, ktorým PayPass uľahčí prijímanie platieb od zákazníkov, patria predajné miesta, ktoré zatiaľ platby kartou neumožňujú. Ide predovšetkým o obchody s vysokou frekvenciou transakcií a platbou nízkych čiastok, ako sú napr. fast foody, trafiky, parkoviská či dokonca mestská hromadná doprava. Do týchto miest je technológia PayPass primárne určená a plne vychádza z požiadaviek obchodníkov aj jej klientov.
 
Vo svete, napríklad v New Yorku, kde sú karty PayPass prijímané v kinách, obchodoch s rýchlym občerstvením a v metre, pozorujú obchodníci dramatické skrátenie doby trvania transakcie. To však nie je všetko. Ďalší prínos spočíva napríklad v zvýšení priemernej hodnoty transakcie o 20 – 30 % v porovnaní s platbou v hotovosti.
_____________________________________________________
 

 

 

Zavádzanie vo svete

 
Kde je možné nájsť technológiu PayPass?
 
V súčasnej dobe prebieha overovanie a zavádzanie technológie PayPass v 24 krajinách, medzi ktoré patrí Austrália, Kanada, Francúzsko, Japonsko, Kórea, Libanon, Malajzia, Mexiko, Filipíny, Švajčiarsko, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko, Poľsko, Veľká Británia a USA Od 31. júla 2008 sa medzi tieto krajiny zaradí aj Slovensko.
 
_____________________________________________________
 
 

Bezpečnosť / Technológie

 
Ako je karta PayPass bezpečná?

Existuje niekoľko úrovní zabezpečenia, vďaka ktorým sú transakcie PayPass veľmi bezpečným spôsobom platby:
 
·         Keďže zákazník nemusí kartu MasterCard PayPass či Maestro PayPass vydať z ruky, môže po celú dobu transakcie dohliadať na jej priebeh.
 
·         Aby bolo možné kartu PayPass prečítať, je nutné ju priložiť veľmi blízko k snímaču PayPass – obvykle do vzdialenosti dvoch až piatich centimetrov – to prakticky vylúči možnosť čítania iným zariadeniam.
 
·         Karta PayPass s bezpečnostným čipom a zabudovanou rádiovou anténou poskytuje zákazníkom výhody vyspelej technológie porovnateľnej s technológiou bežných čipových kariet (Chip-and-PIN).
 
Pokiaľ karta zaznamená niekoľko po sebe nasledujúcich bezkontaktných transakcií, je držiteľ karty požiadaný o vloženie karty a zadanie PINu, a to bez ohľadu na výšku nákupu. Tento limit stanovuje vydávajúca banka podľa miery využitia konkrétnym majiteľom karty a môže zohľadňovať množstvo, hodnotu alebo náhodný prvok.
Toto opatrenie slúži k potvrdeniu skutočnosti, že užívateľ karty je jeho právoplatným držiteľom, čo znižuje možnosť podvodu v prípade odcudzenia či straty karty.
 
Je karta PayPass bezpečnejšia než súčasné čipové karty (Chip and PIN)?
 
Karta PayPass je doplnkom čipovej karty. Karta PayPass je náhradou platby v hotovosti za transakcie s nízkou hodnotou (v Európe ide o transakcie s hodnotou nižšou než 20 euro) a v porovnaní s platbou v hotovosti je ďaleko bezpečnejšia. Čipové karty stále zostanú platobným nástrojom pre transakcie s vyššou hodnotou, pre ktoré sú primárne určené.
 
Môže byť bezkontaktná technológia deaktivovaná alebo môže spôsobiť deaktiváciu ostatných kariet, ak je v peňaženke viac než jedna karta?
 
Nie. Bezkontaktnú technológiu nie je možné deaktivovať prostým umiestnením karty do tesnej blízkosti iných kariet, ani nie je možné kartu nevratne poškodiť, pokiaľ je umiestnená v blízkosti magnetu. Je potrebné pochopiť, že karta PayPass funguje prostredníctvom magnetického poľa, avšak (pokiaľ ju nebudeme ohrievať v mikrovlnnej trúbe), je táto technológia veľmi odolná.
 
S akým vývojom technológie PayPass počíta MasterCard v budúcnosti?
 
MasterCard zaujíma vedúce postavenie vo vývoji nových bezkontaktných platobných zariadení – okrem platobných kariet sú to aj prívesky na kľúče, mobilné telefóny a náramkové hodinky. V súčasnej dobe má MasterCard niekoľko skúšobných vzoriek telefónov podporujúcich PayPass, ktoré sa postupne rozširujú do mnohých oblastí sveta, vrátane mobilného telefónu s podporou EMV, prvého svojho druhu vo Francúzsku a v Norsku.
 
Kedy budú aj inde v Európe k dispozícii bezkontaktné platby mobilnými telefónmi?
 
Mobilné telefóny podporujúce PayPass už testujeme vo Francúzsku a v Norsku. Je nepochybné, že kombinácia týchto dvoch technológií ponúka zákazníkom netušené možnosti a my budeme pokračovať v sledovaní vývoja v tejto oblasti. Je však príliš skoro tvrdiť, kedy bude PayPass k dispozícii na mobilných telefónoch aj inde v Európe.
 

Pre viac informácií navštívte www.paypass.com alebo www.mastercard.sk


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Bezkontaktná platobná technológia už aj na Slovensku (31. 7. 2008)
 VIDEO: Platobná karta, napríklad v hodinkách je realitou už aj na Slovensku (31. 7. 2008)nasledujúci článok >>
Začalo sa pojednávanie s výkonnou riaditeľkou Privilégia
<< predchádzajúci článok
Lekári chcú za hodinu na LSPP aspoň 20 eur

Rýchle a pohodlné bezkontaktné platby MasterCard PayPass a Maestro PayPass - diskusné fórum čitateľov