Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

 24hod.sk    Ekonomika

26. júna 2009

Tournigan Energy zverejnil predbežný ekonomický odhad ložiska KuriškováSpoločnosť Tournigan Energy Ltd., ktorá financuje na Slovensku prostredníctvom svojej dcéry Ludovika Energy, s.r.o. geologický prieskum uránových ložísk, ...Zdieľať
Boris Bartalský, riaditeľ Ludovika Energy, s.r.o.BRATISLAVA 26. júna (WN/PR) - Spoločnosť Tournigan Energy Ltd., ktorá financuje na Slovensku prostredníctvom svojej dcéry Ludovika Energy, s.r.o. geologický prieskum uránových ložísk, zverejnila nezávislú správu Preliminary Economic Assessment (PEA) – Predbežný ekonomický odhad. Štúdiu skompletizovala spoločnosť Pincock, Allen & Holt z USA.


Štúdia prináša prvé predbežné ekonomické odhady – informácie o ložisku. Opiera sa o výsledky geologických prieskumov a zisťuje, či je dané ložisko životaschopné a či má zmysel pokračovať v jeho ďalšom skúmaní. V prípade, že sú výsledky pozitívne, nasledujú v ďalšom období detailnejšie geologické, hydrogeologické, geotechnické a environmentálne práce, ktoré prinesú presnejšie informácie o projekte. Konkrétnejší obraz o budúcej prevádzke a jej umiestnení bude možné získať až po vypracovaní feasibility štúdie a až potom bude nasledovať štúdia o vplyvoch na životné prostredie (tzv. EIA).
„Výsledky štúdie PEA sú pre nás povzbudzujúce,“ uviedol Dusty Nicol, prezident Tournigan Energy Ltd. „Je to aj dobrá správa pre Slovensko, keďže ťažiteľné zásoby uránu v ložisku Kurišková vystačia pre potreby Slovenska na približne 30 rokov. Toto je prvý vážny krok na dlhej ceste, na konci ktorej môže byť efektívne a zmysluplné využitie ložiska.“

Kurišková je ekonomicky využiteľná

V zverejnenom predbežnom ekonomickom odhade sa pre ložisko Kurišková navrhuje model hlbinnej ťažby 276.000 ton rudy ročne so základkou. Odhadnuté kapitálové náklady projektu sú 156 mil. US$ a návratnosť 5,3 rokov. Vnútorná miera výnosnosti (IRR) projektu sa odhadla na 32,8 %.

Aj napriek tomu, že štúdia PEA je len predbežným ekonomickým odhadom, ktorý dnes definitívne neodpovie na otázku ako bude ťažba ložiska realizovaná, podľa riaditeľa Ludovika Energy Borisa Bartalského štúdia mnohé naznačuje: „Výsledky štúdie potvrdili vysoký ekonomický potenciál ložiska, ktorý umožní vybudovanie infraštruktúry aj v relatívne vzdialenej lokalite od ložiska. To zaručí zachovanie turisticko-oddychového rázu oblasti Jahodná, dodržanie princípov ochrany životného prostredia a chránených území, ako napr. Natura 2000.“ Ložisko by sa tak zaradilo medzi moderné svetové otvárky realizované z väčšej vzdialenosti. V apríli tohto roka sa takýmto spôsobom uskutočnila otvárka ložiska v Gemerskej Polome, kde je štôlňa vzdialená 4 km od samotného ložiska.

„Ludovika Energy v súčasnosti predovšetkým realizuje prieskum a začíname s prípravami technických štúdií. Počkajme si ako dopadne prefeasibility štúdia, detailný výpočet zásob, feasibility štúdia a environmentálna štúdia. Tento proces bude trvať ešte niekoľko rokov. Splnili sme prísľub, že v roku 2009 predstavíme prvý auditovaný odhad, či je ložisko ekonomicky využiteľné aj pri použití síce finančne náročných, ale životné prostredie minimálne zaťažujúcich technológíí. V súčasnosti nie je dôvod žiadať o určenie dobývacieho priestoru, veď v apríli 2009 nám bolo predĺžené prieskumné územie o ďalšie štyri roky. Sme presvedčení, že ak sa počas spracovania technických štúdií preukáže škodlivý vplyv na životné prostredie a obyvateľov, nikto k otvárke ložiska nepristúpi,“ doplnil B. Bartalský.

Vlastný urán nás zvýhodní

Slovensko je treťou krajinou na svete v spotrebe energie z jadra, po Francúzsku a Litve (World Nuclear Association, 2009). Aktuálna spotreba uránu na Slovensku je momentálne 313 ton ročne, ktorý v podobe jadrového paliva dovážame z Ruska. Podľa údajov OECD aj Rusko nakupuje na svetových trhoch viac ako 1 000 t uránu ročne.

Stratégia energetickej bezpečnosti SR, schválená v októbri 2008 zdôrazňuje, že v budúcnosti je možné očakávať, že výrobcovia jadrového paliva z Francúzska a Ruska budú požadovať od odberateľov ako určitú formu platby protihodnotu vo forme zabezpečenia surového uránu. To by znamenalo začať efektívne a racionálne využívať domáce zásoby uránových rúd. Štáty, ktoré budú požadovať len prepracovanie uránu na palivo, sa tak môžu dostať do zvýhodneného postavenia.

„Veríme, že výsledky štúdie predbežného ekonomického odhadu náš projekt približujú k myšlienkam Stratégie energetickej bezpečnosti SR (SEB). Boli by sme radi, keby sme mohli využiť legislatívnu a ekonomickú podporu pre používanie domácich zdrojov uránu proklamovanú v SEB, čím by náš projekt niektoré zámery stratégie reálne naplnil,“ uzavrel B. Bartalský.

Ludovika Energy, s.r.o. je stopercentnou dcérou kanadskej spoločnosti Tournigan Energy Ltd. a na Slovensku pôsobí od roku 2005 (pôvodne ako Ludovika Holding, s.r.o.). Od svojho vzniku sa spoločnosť zaoberá projektovaním, riešením a vyhodnocovaním geologických úloh ložiskového geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia s dôrazom na geologický prieskum energetických projektov a ich prípravu.

Ludovika Energy, s.r.o. je držiteľom šiestich prieskumných území: Čermeľ - Jahodná (U-Mo-Cu rudy), Spišská Nová Ves (U-Mo-Cu rudy), Chrasť nad Hornádom (U-Mo-Cu rudy, sadrovec), Spišská Teplica (U-Mo-Cu rudy), Kluknava (U-Mo-Cu rudy), Víťaz (U-Mo-Cu-Fe-Pb-Au-Ag rudy).

Ministerstvo životného prostredia SR určilo prieskumné územie Čermeľ – Jahodná pre túto spoločnosť v apríli 2005 a v apríli 2009 rozhodlo o jeho predĺžení o ďalšie štyri roky.

Na týchto prieskumných územiach spoločnosť vykonáva geologický prieskum, mapovanie a spresňovanie zásob uránových a molybdénových rúd s cieľom následne vypracovať ekonomické štúdie ich možného využitia. Súčasťou geologického prieskumu sú aj letecké a povrchové merania prírodnej rádioaktivity vo vybraných lokalitách.

Základným potenciálom firmy je vysoký štandard odbornej práce všetkých jej pracovníkov. Spoločnosť disponuje skúseným tímom geológov a banských inžinierov s bohatými skúsenosťami v riadení projektov prieskumu nerastných surovín.

Vedenie spoločnosti kladie absolútny dôraz na dodržiavanie platnej legislatívy a prísnych environmentálnych noriem. Na náklady spoločnosti bola vypracovaná odborná štúdia zameraná na výskyt prírodného radónu, úroveň radiácie a ich celkové pôsobenie na zdravie obyvateľov mesta Spišská Nová Ves. Štúdia je publikovaná na webovej stránke mesta.

   Tlač    Pošlinasledujúci článok >>
Poľsko by mohlo prijať euro pred rokom 2014
<< predchádzajúci článok
Podľa štúdie je ložisko uránu na Jahodnej využiteľné